Türk Tabipleri Birliği 75. Büyük Kongresi Tamamlandı


  • Temmuz 10, 2023
  • 534

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi 8 Temmuz 2023 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegeleri, tabip odaları yöneticileri, hekimler ve tıp öğrencileri katıldı. 

Kongrede, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ile İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Tuncay ve İTO seçilmiş kurul üyeleri yer aldı.   

TTB 75. Büyük Kongresi 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yaşamını yitiren hekimler için saygı duruşuyla başladı. Divan seçimi ve kongre gündeminin oylanması sonrası TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı açış konuşması yaptı.

Bir önceki kongrede çıkan mücadele ödevi gereğince hareket ettiklerini söyleyen Korur Fincancı; Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası düzenlenen iki günlük G(ö)REV eylemini, “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” başlıklı kampanya kapsamında toplanan 100 bin imzanın bakanlığa teslimini, özlük haklarının geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılan eylemleri, hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve meslek örgütü özerkliğine yönelik saldırılara karşı yürütülen mücadeleyi aktardı. Korur Fincancı, son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde yapılan kapsamlı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Toplumsal sağlık anlayışıyla yeni bir sağlık sistemi inşasının zorunluluğuna dikkat çeken ve TTB’nin mücadele konusu taleplerini bu perspektifle kurduğunun altını çizen Korur Fincancı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Şubat depremlerinden beri tüm odalarımız büyük bir emekle depremzede insanlarla, meslektaşlarıyla buluşarak, bir yandan da haklarımız için yoğun bir mücadele vererek geçirdi. Kollarımız, çalışma gruplarımız, kurullarımız ile üretme, biriktirme ve dönüştürme çabasına güçlü bir mücadele iradesi de eklenerek bu süreci hep birlikte ördük. Birlikte başaracağız. Bu yoğun dönemde bizlerle olan, emek veren, emeğini çalışma günüyle sınırlamayan birlikte çalıştığımız, birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol ve mücadele arkadaşlarımıza teşekkürlerimizle.”

Daha sonra 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan çalışma raporunu TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, mali raporu TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, denetleme raporunu Dr. Rüşan Sümbüloğlu sundu.

Kongrenin öğle arasında tüm katılımcıların yer aldığı bir basın açıklaması düzenlendi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin tarafından okunan basın açıklamasının tamamı için tıklayın.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde TTB Merkez Konseyi çalışma raporu ve mali raporu oybirliği ile aklandı. Seçili kurulların, kolların ve çalışma gruplarının geçmiş dönem aktarımları ve gündem değerlendirmeleri sonrası son bölümde önergeler sunuldu ve oylandı.

Kongrenin yapıldığı binaya “Enkaz altında kalmadığımız çalışma ortamları, umudu yitirmediğimiz çalışma koşullarında bu memlekette hekimlik yapmak için mücadeleye devam!”, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!”, “Evde, işte, örgütte, olduğun her yerde kadına şiddeti engelle!” sloganlı pankartlar ile şiddete karşı hayata geçirilen “TTB Yanımda” tanıtım pankartları asıldı. Salonda ise “TTB’ye dokunma! Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz”, “Özlük haklarımız verilsin, sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkarılsın!”, “Aile hekimlerinin istekleri herkes içindir, taleplerimizden ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz!”, “Depremzede asistan hekimlerin seslerini duyun!”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” pankartları yer aldı.

TTB 75. Büyük Kongresi, toplumsal sağlık mücadelesini örgütleme hedefinin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

 


Bu HABERİ Paylaş!