Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanları: Hastanemizden Ayrılmak İstemiyoruz


  • Mart 10, 2023
  • 958

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir bölümünün apar topar Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınması kararı üzerine görev yerlerinin değiştirileceğini öğrenen hekimler ve sağlık çalışanları 10 Mart Cuma günü, hastane önünde bir eylem yaptı.

Deprem riski nedeniyle sağlık hizmetleri durdurulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bir bölümünün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacak olması sebebiyle, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı çalışanların başka hastanelerde görevlendirileceği bilgisi ve belirsizliği üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) kararı protesto etti.
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışanları imzasıyla “Hastanemizden Ayrılmak İstemiyoruz” pankartı açılan, İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esin Tuncay’ın katılarak bir konuşma yaptığı eylemde, basın açıklamasını SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal okudu.
Basın Açıklaması şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA

Kıymetli sağlık emekçisi arkadaşlarımız ve değerli basın emekçileri;

Bugün, hepimizde derin bir endişe ve üzüntüye neden olan spontan bir gelişme için burada toplanmış bulunmaktayız.

6 Şubat’ta ülkemizi yasa boğan deprem felaketi ile birlikte İstanbul başta olmak üzere olası deprem ihtimaline karşı bir dizi önlemler alınmaya başlanmıştır.

Bu önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basına yaptığı açıklama ile hastaneler arası birleştirme ve taşınmaların olacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bakanın yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin çeşitli hastanelere bazı bölümlerinin de hastanemizde hizmete devam edeceği ifade edilmiştir.

Hepimizin bildiği üzere son 10 yıldır olası bir depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bu güne kadar hiçbir önlem alınmayıp, yaşadığımız deprem felaketi ile apar topar oldukça karmaşık bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması bu hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir.

Bu planlama yapılırken öve öve yere göğe sığdırılmayan adi şehir hastaneleri olsa da, şehirlerin çok uzağında olan devasa şehir hastaneleri bu birleştirme-taşınma süreçlerinin neresindedir?

Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp, hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır.

Biz hastane çalışanları olarak daha bu fikre adapte olamamışken dün itibari ile bizlerin, yani hastanemizin sağlık emekçilerinin farklı hastanelerde görevlendirileceği bilgisini edinmiş bulunmaktayız.

Evet, hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşaa edilsin ama bütün bu yenilenmeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri ve özgül koşulları göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları, kısaca bütün koşulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmış, buraya göre ayarlanmıştır.

Hastanemiz bizim için sadece bir işyeri değil, aynı zamanda, parçası olduğumuzu hissettiğimiz kocaman büyük bir ailedir.

Hepimizin bildiği üzere hastanemiz 2013 yılında yıkılmadan öncede benzer bir süreci hep birlikte yaşamış 2013-2018 yılları arası GOP eğitim Araştırma Hastanesine taşınmış ve orada hizmete verirken yine hastanemizde çıkan yangınla birlikte GOP’a bağlı fizik tedavi yerleşkesine taşınmış, kısa bir süre sonrada buraya taşınmıştık.

Yine çok değil bundan 2 yıl önce pandeminin ortasında bir gün mesai bitimine yakın aramızdan 50 arkadaşımız ani bir kararla Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne görevlendirilmiştik, bu karar alınırken de geçici görevlendirmede uyulması gereken hiçbir kural ve kaide uygulanmayarak bizler mağdur edilmiştir.

Yani biz bu hastanenin sağlık emekçileri olarak, sürekli bir yerlere taşınmak, sürekli yeniden bir düzen kurmaktan yorulduk, artık kendi hastanemizde hizmet vermeye, buraya göre şekillendirdiğimiz rutinimize devam etmek istiyoruz.

Bizler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yenilenirken ne orada hizmet veren sağlık emekçisi arkadaşlarımızın nede bizim mağdur edilmesini istemiyoruz.

Hepimizin yaşamlarını doğrudan etkileyecek bu kararlar alınırken masa başında değil mutlaka alan gözlemleri, fiziki koşullar ve en önemlisi de orada sağlık hizmeti sunan bizlerin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Olası deprem ihtimaline karşı planlanan bu yenilenmeler yapılırken, alanında uzman kişiler ile üzerinde çokça düşünülerek artısı eksisiyle olabildiğince geniş bir çerçevede değerlendirilme yapılmadır.

Bugün bakan açıkladı, yarın başka bir açıklama ile alelacele verilecek bir kararın sonuçları biz sağlık emekçileri ve hizmet verdiğimiz hastalarımız için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Sonuç olarak biz önünde bulunduğumuz hastanemiz sağlık emekçileri olarak diyoruz ki;
Alınan bu kararlar tekrar gözden geçirilsin,

Yeni bir karar alınırken her iki hastanenin mevcut yöneticileri ile ortak toplantılar yapılsın karşılıklı protokoller oluşturulsun,

Alınan karar her ne olursa çalışanların fikri alınarak ortaklaştırılsın,

Ve alınan bütün kararlar kamuoyu ile paylaşılarak bilgi kirliliği önlensin.

Bizler yeniden başka bir hastaneye taşınmak istemiyoruz,

Bizler hastanemizde kalıp hastalarımıza burada hizmet vermeye devam etmek istiyoruz..


Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları


Bu HABERİ Paylaş!