Toplantı: Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele


  • Ocak 18, 2023
  • 303

Değerli Meslektaşımız,

Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki mücadele sürecinin sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri hayatımıza girmiştir.

Hastaların hekimini/sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme haklarını kısıtlayan 7 Ocak 2023 yönetmelik değişiklikleri, 6 Ekim 2022 Yönetmeliklerinin “tekelci sağlık sermayesini koruma” tutumuna devam etmektedir. “Medipol Yönetmeliği” farklı bir pakete konularak “canbaza bak” telaşına sokulan hekim ve hastaların hakları gasp edilmektedir.

Kadıköy İskele’de 8 Ocak 2023 günü bileşenlerimizle yaptığımız basın açıklaması, serbest meslek hakkımızı da içerecek şekilde özel hekimlik alanındaki sorunlarımızı haykırdığımız bir buluşma şeklinde geçti. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik, sosyal ve siyasal kriz ortamında özel hekimlik alanında haklarımızın gerilediği, kayıplarımızın arttığı bir girdabın içine sokulduk. Serbest çalışan hekimler ve özel hastanede/tıp merkezinde çalışan hekimler benzer şekilde özel sağlık sermayesinin saldırısı altında.

Mesleki alanımıza yapılan her türlü etik, ekonomik ve çalışma şartları baskısına karşı sesimizi birleştirip, yükseltme zamanı.

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu olarak 24 Ocak 2023 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası’nda, özel Hastane/tıp merkezi çalışanı hekimler ve serbest çalışan hekimler olarak “ÖZEL HEKİMLİK ALANINDA ORTAK MÜCADELE” başlığı ile toplanılacaktır.

Toplantıda; mesleki bağımsızlığımızı kısıtlayan 7 Ocak 2023 tarihli yönetmeliklerle nelerin değiştiğini, özel hastaneler/tıp merkezleri tarafından serbest çalışan hekimlere yönetmelik değişiklikleri sonucu dayatılan sözleşmelerin neler getireceğini, özel hastane/tıp merkezi çalışanı hekimlerin değişen ekonomik şartlarda sözleşmelerinin ve çalışma şartlarının durumunu, ortaklaşmış sorunlarımız için çıkış yollarımızı tartışacağız.

Toplantımıza katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

Toplantının
Tarihi : 24 Ocak 2023 Salı
Saati : 19.00
Yeri : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu / İstanbul

 


Bu HABERİ Paylaş!