İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri Etkinliği 25-27 Kasım’da Diyarbakır’da Düzenlendi


  • Kasım 30, 2022
  • 482

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Tabip Odası ile Toplum ve Hekim Dergisi tarafından düzenlenen İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri’nin ikincisi, “Şiddetin Toplumsal Kökeni ve Sağlıkta Şiddet” başlığıyla 25-27 Kasım tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşti.

İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, Genel Sekreter Dr. Ertuğrul Oruç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Esin Tuncay ve Dr. Cegerğun Polat’ın katıldığı etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında haksız-hukuksuz bir biçimde tutuklanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılması ve TTB başta olmak üzere meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilmesi gerektiği belirtildi.

İlk gün oturumlarında şiddetin kökeni, araçları, alanları ve cinsiyet eşitsizliği, hukuk, medya ile ilişkisi üzerine sunumlar yapılırken, ikinci gün sağlıkta şiddet olgusu ele alındı.

“Sağlık Pratiğinde Gündelik Şiddet Örnekleri”, “Sağlıkta Şiddetin Ara Nedenleri”, “Şiddete Karşı Neler Yapabiliriz?” başlıklı oturumlarda sunumlar gerçekleştirdi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğunun birinci ayı nedeniyle bir basın açıklaması da düzenlenen etkinlik “Mezopotamya’da Uygarlık Tarihi Örnekleri Gezisi” ile son buldu.


Bu HABERİ Paylaş!