İyi Hekimlik, Demokrasi ve Özgürlük Mücadelemizden Asla Vazgeçmeyeceğiz!


  • Ekim 29, 2022
  • 400

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı, Adli Tıp Uzmanı ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya karşı, uzmanlık alanı üzerinden ifade ettiği sözler gerekçe gösterilerek başlatılan linç kampanyası, hukuk dışı süreçler işletilerek ne yazık ki tutuklanmayla sonuçlanmıştır.

Adaletsizlik ve talimatla yargılamanın meslek örgütümüz TTB’nin üzerinde baskı aracı haline getirildiği bu karar kabul edilemez! Ülkemizin içinde bulunduğu bu antidemokratik ortamda önlüğümüzün beyazıyla, karanlığa karşı duruşumuza devam edeceğiz.


İyi hekimlik, demokrasi ve özgürlük mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı serbest bırakılmalı ve TTB'ye yönelik baskılara derhal son verilmelidir!


Bu HABERİ Paylaş!