Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı Yalnız Değildir!


  • Ekim 27, 2022
  • 1186

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın verdiği demeç sonrası siyasi linç sonucu hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski başkanları, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla 27 Ekim 2022, Perşembe günü Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski dönem başkanlarından Dr. Gençay Gürsoy ve İstanbul Tabip Odası eski dönem başkanlarından Dr. Selçuk Erez yaptıkları konuşmalarda, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdiler ve Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarına karşı yürütülen siyasi linci kınayarak tarihin her aşamasında, her koşulda olduğu gibi halkın sağlığı ve iyi hekimlik mücadelesinin devam edeceğini dile getirdiler.

“Şebnem Hoca Yalnız Değildir” ve “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarının atıldığı basın toplantısı, açıklama metninin okunmasının ardından İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasının önünde verilen toplu destek fotoğrafı ve alkışlarla sona erdi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan’ın okuduğu Basın Açıklaması şöyle:

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Gözaltına Alınması Kabul Edilemez!
Türk Tabipleri Birliği Kapatılamaz!

Türkiye hekim hareketi yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise yetmiş yıla varan geçmişiyle ülke tarihinde son derece önemli yeri olan bir kurumdur. Bir ülkenin toplumsal, sosyal yaşamında, demokrasinin, özgürlüklerin tesisi ve korunmasında kurumların yeri tartışılmazdır.

TTB pandemi döneminde canı pahasına fedakârca halkına hizmet etmiş, bu uğurda onlarca meslektaşını kaybetmiş hekimlerin çatı örgütüdür. Yaptıkları cansiperane hizmetlere karşın son yıllarda sağlık sisteminin içine sokulduğu çıkmaz ve yönetimin itibarsızlaştırması sonucu sağlıkta şiddetin doruklara vardığı, neredeyse her yıl bir üyesinin katledildiği, her gün onlarcasının şiddete maruz kaldığı, özveriyle çalışan hekimleri barındıran bir kurumdur.

TTB yaşadıkları tüm olumsuzluklara karşın halen gece gündüz demeden çocuk, genç, yaşlı halkın sağlığı ve iyi hekimlik için çalışan hekimlerin örgütüdür.

Şebnem Korur Fincancı böylesi bir kurumun başkanıdır. Mesleki ömrünü insan hakları mücadelesine adamış ve Türkiye'nin bu konuda kilometre taşlarından birisi olmuştur. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Başkanlığı yapmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından işkencenin saptanmasında uluslararası standart kılavuz olarak kabul edilen silinmeyecek İstanbul Protokolü belgesinin oluşturucuları arasında yer almıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El Kitabı çalışmalarında yer almıştır.

TTB'ye yapılan saldırıya gerekçe gösterilen açıklamaları kendi ifadesiyle de dile getirildiği gibi böylesi bir birikime sahip bir bilim insaninin uzmanlık alanına dair izlenimlerdir. Buna karşın kendisine yapılan gözaltı hukuka aykırı, hukuk boyutlarını aşan orantısız bir girişimdir. Savcılık makamına giderek ifade vereceğini yazılı olarak bildiren bir insanın gözaltına alınması hukuka aykırı ve kabul edilebilir değildir. TTB'nin bir linç kampanyasına ve kapatılma tehdidine maruz kalmasına varan bu uygulama demokrasi ve halkın sağlığına yönelik en ağır saldırıdır. Son yıllarda dozu giderek artan ve konser yasaklamalara kadar varan, her türden muhalif görünen sesi susturmaya azmetmiş, akıl dışı bir zihniyetin ürünüdür.

Tarihinin her aşamasında ve her koşulda halkın sağlığı ve iyi hekimlik için çalışan, ülkenin demokratik yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan TTB gibi köklü bir kuruma yapılan saldırı ve kapatma girişimi demokrasi ve özgürlükler anlamında çok ciddi yıkımlara yol açacaktır, bir an bile düşünülmesi mümkün değildir.

İstanbul Tabip Odası, TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamaları bahane edilerek yıllardır sürdürülen TTB'yi kapatma girişimleri karşısında hukuktan ve tabanından aldığı güçle her tür saldırıya karşı mücadelesini sürdürecektir.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!