İstanbul Tabip Odası olarak Dünya Tıp Öğrencileri Birliği Kongresindeydik


  • Ağustos 04, 2022
  • 725

İstanbul Tabip Odası bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Tıp Öğrencileri Birligi (IFMSA) kongresinde genç meslektaşlarımızla buluştu. Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin (TurkMSIC) davetiyle 01.08.2022 tarihinde Tüyap Fuar Merkezi’nde yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan ve temsilciler kurulundan Dr. Cemile Özdemir katıldı. Dünyanın dört bir köşesinden gelen binin üzerindeki Tıp öğrencisine hitaben yapılan konuşmada;

Hekimliğin yaşamın her alanını kapsayan evrensel bir meslek ve sanat olduğu, bu nedenle, tıp fakültelerinin öğrencilerine mesleki eğitim yanında sosyal, kültürel ve insani bilimler alanlarında da bilgi, beceri ve tutum kazandırmak zorunda olduğu vurgulandı.

Günümüz dünyasında büyüyen küresel sorunlar karşısında insanlığın hayata tutunmasının en önemli koşulunun dayanışma olduğu ifade edildi. Sağlık politikalarının oluşmasında söz ve karar sahibi olmanın hekim adaylarının ve hekim örgütlerinin en doğal hakkı ve görevi olduğu, politika yapmakla eleştirilmenin hekimleri bu haklarını kullanmaktan alıkoymaması gerektiği belirtildi. Bu tutumun piyasa ilişkilerinin dayattığı, insanı değil ekonomiyi önceleyen politikalara karşı tavır almanın ve mesleki ethosu korumanın gereği olduğu hatırlatıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!