“Yoksulluk ve Sağlık” Eğitim Toplantısı Yapıldı


  • Haziran 27, 2022
  • 292

İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Yoksulluk ve Dayanışma Ağı Gönüllüleri’nin düzenlediği, İstanbul Dişhekimleri Odası’nın da katılımıyla ‘Yoksulluk ve Sağlık’ eğitim toplantısı 25 Haziran Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Yoksulluğun sağlığa etkileri, akciğer, kadın ve çocuk sağlığı konularında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, saha gönüllülerinin deneyimleri ve sorunları tartışıldı.
Yaklaşık 500.000 hanenin açlık sınırı altında, temel ihtiyaçlara erişemeyen ve nesilden nesile devreden ‘derin yoksulluk’ içinde olduğu vurgulandı.

Toplantıda beliren ‘Yoksulluk ve Sağlık Dayanışma Zinciri’ oluşturma önerisinin, katılımcı sağlık örgütlerinin kurullarında değerlendirilmesi ve daha sonra düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıda ele alınmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!