Yönetim Kurulumuz Yeni Dönemin İlk Toplantısını ve Görev Dağılımını Gerçekleştirdi


  • Nisan 27, 2022
  • 2175

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası’nın 17 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçiminde göreve gelen Yönetim Kurulu ilk toplantısını 26 Nisan 2022, Salı günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleştirildi:

Dr. Nergis Erdoğan (Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)

Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)

Dr. Cegerğun Polat (Veznedar Üye)

Dr. Esin Tuncay (Üye)

Dr. Tamer Yazar (Üye)

Dr. Saffet Ercan (Üye)

Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Katkı ve katılım sağlayan, bu büyük sorumluluğu bizlere veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 


Bu HABERİ Paylaş!