Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! 4 Ocak Salı Günü TBMM’ye Faks Çekme Eyleminde Buluşuyoruz!


  • Ocak 03, 2022
  • 1287

Değerli Meslektaşlarımız,

Hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin hızla geri çekilmesinin ardından ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendiğini biliyoruz.

Giderek derinleşen ekonomik kriz ile hekimlerin insanca yaşayabileceği gelir talebi de giderek daha can alıcı hale dönüşüyor. Tasarının görüşüleceği tahmini tarihin 4-14 Ocak 2022 olduğu söylense de henüz bir netlik kazanmamıştır.

Bu süreçte TTB’nin “Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” çağrısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz:

Tüm milletvekillerine taleplerimizi içeren rapor gönderdik.

4 Ocak 2022, Salı günü taleplerimizin acilen görüşülmesi için TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere dilekçelerimizi ve bordrolarımızı fakslıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın katılımı, katkısı, taleplerimizi görünür kılmak ve baskı oluşturabilmek adına son derece önemlidir.

Faks çekme eylemi için örnek dilekçe ve ilgili faks numaraları ekte bilginize sunulmuştur.

Katkı ve katılımınızı bekliyor, hepimize kolay gelsin diyoruz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Ekler:
1. Dilekçe örneği
2. Faks numaraları

Faks Çekme ve Basın Açıklamasının Tarihi: 4 Ocak 2022, Salı
Saat: 13.00
Yer: Sirkeci Büyük Postane önü

 


Bu HABERİ Paylaş!