Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde Hekim Buluşması Gerçekleştirildi


  • Aralık 24, 2021
  • 333

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu yaşanan sorunları dinlemek, talep ve çözüm önerilerini görüşmek, hekimlerle buluşmak üzere hastane ziyaretleri ve toplantıları yapmayı sürdürüyor.

Son olarak 22 Aralık 2021, Çarşamba günü Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi hekimleriyle bir araya gelindi.
İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç’tan oluşan heyet çeşitli kliniklerde görevli hekimlerle Mimoza Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk olarak Dr. Pınar Saip İstanbul Tabip Odası’nın yapısını, yetki ve sorumluluk alanlarını, yürüttüğü faaliyetleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından özel sağlık kurumlarında görev yapan hekimlerin yaşadığı sorunlar ele alındı. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin çalışma biçimleri, bu konularda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca TTB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen G(ö)REV eylemi ve özlük hakları konusunda yürütülen mücadeleye dair de bilgilendirme yapıldı, görüş ve öneriler alındı. Toplantıya katılan hekimlere İTO dergi ve broşürleri dağıtıldı.


Bu HABERİ Paylaş!