Emekli Hekim Maaşlarına Yapılacak Zammı Geri Çekmeyi Aklınızdan Bile Geçirmeyin! Hekimlerin Aklıyla Dalga mı Geçiyorsunuz!


  • Aralık 03, 2021
  • 2205

Geçtiğimiz gün TBMM’de tüm partilerin oybirliği ile yasalaşan ve torba kanuna eklenen bir düzenleme ile kamudan emekli hekimlerin maaşlarına zam yapıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan hekimlere ödenen sabit ek ödeme miktarları arttırıldı ve döner sermaye bütçesi yerine genel bütçeden karşılanması sağlandı.

Bu düzenlemelerin tüm hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeni yasa maddesi halinde torba kanuna eklenmesi beklenir ve talep edilirken, güya Maliyenin müdahalesi ile verilmiş olan haklar da geri alınmak istenmektedir. Bu ne ciddiyetsizliktir. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin.

Bir an önce tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlemeyi yasalaştırın.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!