2000 Kararları


  • Ağustos 23, 2010
  • 9888

6 Aralık 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Vehbi Baba�ya Doğuteks Tekstil için, Dr. Şahin Keskin�e Özkur Ltd. için, Dr. Fatma D. İzbudak�a Yapı Kredi Sigorta için, Dr. Şehbal Özafşar�a Yapı Kredi Sigorta için, Dr. Nezahat O. Sözer�e Selectron Elektronik için Dr. Cengiz Erdoğan�a Tepe Home için yetki belgesi verilmesine,

Anadolu Yakası Büromuza telefon hattı alınmasına ve konu ile ilgili yapılacak işlerin takibi için Oda personeli Ali Aydın�a yetki verilmesine,

Dr. Sabri Karagülle�nin 27.06.2000 tarihinde Kanal D televizyonuna, çalışanları tüberküloz hastalığına yakalanma riski ile karşı karşıya bırakan hastane koşullarına değinen bir açıklama yapması nedeniyle, Kastamonu Daday�daki Ballıdağ Sanatoryumu�na sürgünü nedeniyle kendisine hukuki destek verilmesi ve bu konuda bir basın açıklaması yapılmasına,

Burs hesabındaki 280.000.000.(ikiyüzseksenmilyon) TL açığın Oda hesabından borç olarak aktarılarak kapatılmasına,

Deprem hesabında kalan 250.000.000.(ikiyüzellimilyon) TL�nın hesaba para akışının durması nedeniyle, depremzede bursiyer tıp öğrencilerince kullanılmak üzere burs hesabına aktarılmasına,

İş - 523 sayılı dosyada Dr.... ve Dr. ...hakkında soruşturmacı fezlekesi okundu, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

HUB-1 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi, Dr....�un Onur Kuruluna sevk edilmesine,

HUB-196 sayılı dosyada Dr.... hakkında fezleke incelendi, dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-194 sayılı dosyada Dr.... hakkında fezleke incelendi, dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-185 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi, Dr..... hakkındaki suçlamalar için kendisinin Yönetim Kurulumuz tarafından daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına, hakkında başka cezai işlem yapılmamasının ayrıntılı gerekçesinin düzenlenerek .... Sigorta�ya ve Dr. ....�e iletilmesine oy çokluğuyla (Dr. Rıfat Yücel�in muhalefet oyuna karşı) karar verildi.

Dr....�in Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla Onur Kurulu�na sevk edilmesine,13 Aralık 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Filiz Türkçü�ye Teknosa için, Dr. Zübeyir Keleş�e Özkartallar için, Dr. Aysun Ekinci�ye Simpak için, Dr. Semra Öztürk�e Es Ecza Deposu için, Dr. Kenan Tiftikçi�ye Mos Plastik Sanayi için, Dr. Ömer Mızrak�a Sultanbeyli Belediyesi için, Dr. İsmail Koyutürk�e Namet Gıda için, Dr. Mehmet Ali Sarıboyacı�ya Eczacıbaşı Bakser için, Dr. Mehmet Ali Sarıboyacı�ya Zet Dağıtım Organizasyon için, Dr. A. Nedim Kılıçalp�e Münir Şahin İlaç San. İçin, Dr. Emre Güner�e Aydın Güngördü Nakliye için, Dr. Mehmet Erbay�a Eska Ecza Itriyat için, Dr. Özlem Canpolat�a Anko Dış Ticaret için, Dr. Fahri Sinirlioğlu�na Sosyal Hizmetler Kurumu için yetki belgesi verilmesine,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle Dr.... hakkındaki HUB-R-146 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Reklam-Asgari ücret ihlali iddiasıyla Dr.... hakkında HUB-R-149 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Reklam-Asgari ücret ihlali iddiasıyla Dr....hakkında HUB-R-144 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Tıbbi tanıtım ihlali iddiasıyla Dr.... hakkındaki HUB-R-145 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle Dr. ....hakkındaki HUB-R-147 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle Dr.... hakkındaki HUB-R-148 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Haksız kazanç, reklam - uzman olmadığı konuda tedavi yapmak iddiasıyla Dr....hakkındaki HUB-205 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

SSK Cibali Dispanseri ile ilgili toplantıya Odamızı temsilen Dr. Aysel Altan�ın katılmasına,

Asgari ücretlerle ilgili olarak 20 Aralık günü bütün sigorta şirketleri ve özel hastanelerin Odamızda düzenlenecek toplantıya davet edilmesine,

Şeflik sınavları ile ilgili olarak Danıştay 5. Dairesinin aldığı ara kararın Eğitim Hastanelerine duyurulmasına,

15 Aralık günü Ankara TTB�de yapılacak olan �Beyaz Eylemler� ile ilgili toplantıya Dr. Turgut Adatepe�nin katılmasına,

Türk Oftalmoloji Derneğinin, göz hastalıkları uzmanlarının adreslerini istemelerinin uygun görülmesine,

Yönetim Kurulu�muzca hazırlanan �İstanbul ili için Tabela Yönetmeliği�nin yürürlüğe konulmasına, ilk Hekim Forumu Dergisinde yayınlanmasına ve ilgili tüm sağlık kuruluşlarına, Grup Başkanlıkları aracılığıyla tüm özel sağlık kuruluşlarına ve muayenehanelere tebliğ edilmesine,

Türk Plastik Cerrahi Derneği�nin başvurusu üzerine, çeşitli gazetelerde ve bazı televizyon kanallarında yayınlanan haberler üzerine Dr. .................. hakkında TDT�nin 8 ve 9. Maddelerine aykırı davranmaktan soruşturma açılmasına ve soruşturmanın Yönetim Kurulu tarafından resen yürütülmesine,

Dr. ................ hakkında, Country Homes dergisinde yer alan bir haber üzerine, TDT�nün 8 ve 9. Maddelerine aykırı davranmaktan soruşturma açılmasına ve soruşturmanın Yönetim Kurulu tarafından resen yürütülmesine,

...................�ın Dr..... hakkında yapmış olduğu tıbbi hata iddiası başvurusunun gerek ilgili hekimden gelen yazılı yanıt ve gerekse de konu hakkında hazırlanan bilirkişi raporuna istinaden hastalığın doğal seyri olarak değerlendirilmesine, dosyanın kapatılmasına ve ............... Hastanesi�ne dışarıdan gelen hastalar için de ayrıntılı dosya tutmaları gerektiğinin hatırlatılmasına ve konunun taraflara bildirilmesine,

Dr. ....hakkında açılmış olan tıbbı hata iddiası ile ilgili soruşturmada, soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın yazılı talebi değerlendirildi. Dr. ....hakkında da soruşturma açılmasına,

................�nın 25.05.2000 tarihinde ilettiği hekim hatası iddiası ile ilgili başvurusu üzerine açılan HUB-167 sayılı soruşturma dosyasında Dr. İlhan Doğan�ın hazırladığı soruşturma dosyası ve fezlekesi incelendi. Fezlekenin ışığı altında olayın tıbbi sınırlar içinde kalan bir gözlem eksikliği olarak kabul edilmesine, hastanın ciddi bir zarar görmediğinden hareketle dosyanın kapatılmasına, taraflara bildirilmesine ve Dr....�ın ortopedi ve radyoloji konsültasyonları yapmamasının bir tıbbi eksiklik olarak değerlendirilmesine ve ilgili hekime yazılı olarak uyarılmasına,

Dr. Ahmet Dinççağ tarafndan kaleme alınan �hasta-hekim iletişimi� konulu kitabın Oda yayını olarak bastırılmasına ve gideri karşılığının karşılanarak ücretle dağıtılmasına,

Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu�nun önerisi üzerine �Uzmanlık Eğitim Modeli Raporu�nun broşür halinde basılarak hekimlere tanıtılması ve başhekimliklere ulaştırılmasına karar verildi.18 Aralık 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yönetim Kurulu�nun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlarının açıklamalarına karşı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu bir tavır belirlemiş iken ve bu durum İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu'na aktarılmış olduğu halde, İstanbul Tabip Odası adını kullanarak basına yaptığı yazılı açıklamalar nedeniyle İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonunun uyarılmasına, komisyon başkanından yazılı açıklama istenmesine ve basına İstanbul Tabip Odası�nda çeşitli komisyonların çalışma yürütmesine karşın Oda�nın tüzel kişiliğini Yönetim Kurulunun temsil ettiğinin ve basın açıklamalarının da (komisyonlarla ortak olanlarının da) Yönetim Kurulu imzasıyla yapılabileceğinin duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.23 Aralık 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Cezaevi operasyonları nedeniyle insan hakları ve insan sağlığını izlemek üzere İstanbul Tabip Odası�nda 24 saat süreyle görev yapan İTO İnsan Hakları Komisyonu gönüllülerinin mesai saatleri dışındaki çalışmaları, çalışmaların kamuoyunca (medyanın olumsuz katkılarıyla da) yanlış anlaşılmakta olması, bunun da Oda�ya zarar verir boyuta ulaşması nedeniyle ve operasyonun da sonlanmış olmasından dolayı durdurulmuştur.

Önümüzdeki uzun tatil döneminde ölüm orucu ve açlık grevi nedeniyle Odamızın muayene ettiği tutukluların sağlık durumlarının izlenmesi Dr. Hulki Forta�nın koordinasyonunda sürdürülecektir.1 Kasım 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Dilek İzbudak�a Yapı Kredi Yaşam için, Dr. İsmail Başarır�a Piripak için, Dr. Birsen Çavuşoğlu�na Sinmak için, Dr. Şehbal Özafşar�a Yapı Kredi için, Dr. Nedim Şendağ�a Marpa Güvenlik için, Dr. Neşe Turan�a Üsküdar Amerikan Lisesi için, Dr. İnci Köseoğlu�na Aygün Alüminyum için, Dr. M. Ali Aydın�a Kent-Şop Giyim San. Ltd. Şti. için yetki belgesi verilmesine,

Odamıza merkezi bir bilgisayar alınması için Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Nedim Şendağ�a yetki verilmesine,

Tıbbi ihmal nedeniyle Dr. ................ hakkında düzenlenen HUB-136 sayılı dosyada ilgili hekimlerin yazıları incelendi, suç unsuruna rastlanmadığından, oy çokluğu ile dosyanın kapatılmasına,

Tanıtım ihlali nedeniyle Dr. ................ hakkında düzenlenen HUB-R-130 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ................�nın Odamıza yaptığı başvuruda, �................ sanıkları tedavi istedi, ama raporları çürük çıktı� başlıkla basında çıkan haberlerle ilgili olarak kendi hakkında soruşturma yapılarak durumunun aydınlatılması talebinde bulunmuştur. Bu durum üzerine Dr. ................�dan olayla ilgili olarak bilgi yazısı istenmiştir. Dr. ................�nın gönderdiği cevabi yazısı incelendi. Yazdığı raporun �alternatif yorum rapor� olarak tanımlanabileceği kanaati oluştu. Ancak aynı konuda Av. ................�nun da Odamıza başvurusu nedeniyle ve konunun hassasiyeti nedeniyle Dr. ................ hakkında kendi talebine paralel olarak soruşturma açılarak konunun aydınlığa kavuşturulmasına, Dr. ................�nın ................ olması nedeniyle soruşturmanın hangi Oda tarafından yapılacağının belirlenmesi için TTB�ye istekte bulunulmasına,

14.06.2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısının 10 No�lu kararı ile İş - 523 sayılı dosyada soruşturmacı olarak atanan Dr. Süleyman Özyalçın�ın soruşturmacılıktan alınıp, Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Burs alan öğrencilerimize kaynak olarak sözleşme yaptığımız kişilerden ücretlerini yatırmayanlara bir uyarı yazısı yazılması, ücretleri ödemeyenlerin sözleşmelerinin fesh edilmesine,

TTB İşyeri Hekimliği Atama Yönergesi ile ilgili olarak bazı hekimlerimizin mağdur olması iddiası görüşüldü, bu konuda 1 Ocak 2001 tarihine kadar bireysel başvuruların Yönetim Kurulumuzca görüşülerek karara bağlanmasına,

Önceki dönem TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili Dr. Sema Pişkinsüt�e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ve dayanışma mesajının iletilmesine,

4 - 5 Kasım�da İzmir 6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay�ına katılacak olan hekimlerin yol giderlerinin Odamız tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.8 Kasım 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Harun Sinan Demircioğlu�na Sitebank A.Ş. Genel Müdürlüğü için, Dr. Ahmet Adil Çamlı�ya Halktaş A.Ş. için, Dr. Ali Engin Çağlar�a Bauhaus İnşaat Malzemeleri ve ev Gereçleri Ltd. Şti. için, Dr. Dilek Biber�e Rumeli Yazılım Servis Hizmetleri Tic. A.Ş. için, Dr. M. Ali Adıgüzel�e Özgür Tekstil San. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti için, Dr. Gaye Çiftçioğlu Aköz�e Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. için, Dr. Tülay Öztornacı�ya Yakuplu Belediye Başkanlığı için, Dr. Kamil Bingöl�e Soyak Holding, Soyak inşaat Tic. A.Ş. Soyak Hazır Beton San. Tic. Paz. A.Ş., Ekpaş Ekleme Par. San. Tic. A.Ş., Olkusan A.Ş., Gür Sigorta Aracılıka Ltd. Şti, Haymak Döküm ve Fitting San. Tic. A.Ş., Arslan inşaat ve Tic. A.Ş. OSB için, Dr. Cihangir Tayfur�a Öz-Ak Tekstil Kon. San. Tic. Ltd. Şti, Dost Tekstil, Fiba Tekstil, Kübrateks Tekstil San. Dış Tic. Ltd. Şti. OSB için yetki belgesi verilmesine,

1998 - 2000 Onur Kurulu üyelerimiz, Dr. Yıldırım Gülhan, Dr. Ali Nahit Babaoğlu, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Şükrü Erkurt ve Dr. Ömer Arıkan�a Transmed-Melike Külahçı�ya verilen Disiplin cezası nedeniyle açılan mahkemede hukuki destek verilmesine,

Cezaevlerinde sürmekte olan açlık grevlerinde olası sağlık problemlerine müdahale etmek amacıyla bir sağlık heyeti oluşturulmasına ve bu heyette Adli Tıp Uzmanları Dr. Önder Özkalıpçı, Dr. Gürsel Çetin, Dr. Nurettin Karaca, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Şükran İrençin, Dahiliye Uzmanları Dr. Zübeyde Yüce, Dr. Taner Gören ve Nöroloji Uzmanları Dr. Hakan Gürvit ve Dr. Hulki Forta�nın görevlendirilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile bu heyetin ön tespit amaçlı bir görüşme yapması için izin yazısı yazılmasına,

Özlük haklarımız ve halkın sağlığı için 15 Kasım 2000 tarihinde uyarı eylemlerinin başlatılmasına ve ebu amaçla bütün İstanbul�lu hekimlerin aynı gün İstanbul Tabip odası�na davet edilmesine, planlanan beyaz eylemlerin hekim kimliğine yakışır tarzda düzenlenmesine karar verilmiştir.15 Kasım 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. İsmail Susmuş�a Topkapı Boya ve Örme Sanayi için, Dr. H. Atilla Okçal�a Procter Gamble Tüketim için, Dr. Bülent Çakır�a Doğuş Bilgisayar (9 işyeri OSB) için, Dr. L. Adnan Afşar�a Merck Sharp & Dohme İlaçları için, Dr. Ender Şefren�e Vakko Tekstil Hazır Giyim için, Dr. İnci Köseğlu�a Sa-Ba Endüstriyel Ürünler için, Dr. Yaşar Kendirli�ye İhlas Haber Ajansı için, Dr. Rıdvan Şahin�e Toptasa Toyota Sabancı Paz. İçin, Dr. Şahin Yılmaz�a Ulusal Bank TAŞ. İçin, Dr. Turgay Erdoğan�a Atlas Zımpara için Dr. Osman Kan�a, Sultanlar Ev İhtiyaç Maddeleri için yetki belgesi verilmesine,

Dr. Nejat Yazıcıoğlu�nun 17.11.2000 tarihinde saat 12.00�de Zincirlikuyu�da mezarı başındaki anma toplantısına Yönetim Kurulumuz adına Dr. Süha Göksel�in katılmasına,

Dr. Cumhur Demir, Dr. İrfan Gökçay, Dr. Osman Öztürk�ün Ankara�da yapılacak SSK Kol toplantısı yol ücretlerinin Odamız tarafından karşılanmasına,

İnsan Hakları Kurullarının Görev Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik�in 5. Maddesi gereği oluşturulacak olan İnsan Hakları İl Kurulu�na Odamızı temsilen başkan Dr. Süha Göksel�in, Yalova�yı temsilen ise Yalova Temsilcimiz Dr. Tayfun Kavasoğlu�nun ilgili valiliklere bildirilmesine,

Dr. Gökhan Küngerü�nün dilekçesi incelendi, muayenehanesini kapattığından ve serbest hekimliği fiilen bıraktığından üyelik kaydının silinmesine, �İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�nin kabul edilmesine ve Resmi Gazetede yayınlanması için gerekli girişimlerin yapılmasına,

19 Kasım tarihinde İnsan Hakları Kol toplantısına Odamızı temsil edecek kişinin İnsan Hakları Komisyonumuzca tespitine,

Tıbbi Tanıtım ihlali nedeniyle açılan HUB-R-127 ve HUB-R-88 sayılı dosyalarda Dr. .....................�ün Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Tıbbi Tanıtım İhlali nedeniyle açılan HUB-R-128 sayılı dosyada Dr. .....................�nun Onur Kuruluna sevk edilmesine,

M. İlkan Akansoy�un dilekçesinin TTB�ye gönderilmesine,

Gerçek dışı tıbbi belge düzenlemek iddiasıyla HUB-185 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

İş-485 sayılı dosyada tıbbi ihmal iddiasıyla Dr. ....................., Dr. ....................., Dr. ..................... ve Dr. ..................... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Tıbbi Tanıtım ihlali nedeniyle HUB-R-129 sayılı dosyada Dr. .....................�nın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

HUB-167 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın isteği üzerine Dr. ..................... hakkında tıbbi hata nedeniyle soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�a yetki verilmesine,

HUB-186 sayılı dosya soruşturmacı İlhan Doğan�ın fezlekesi incelendi, Dosyanın Onur kuruluna gönderilmesine gerek olmadığına, Dr. ..................... ve Dr. .....................�a birer yazı yazılarak uzlaşmaya davet edilmelerine,

HUB-R-140 sayılı dosyada reklam asgari ücret ihlali nedeniyle hakkında soruşturma açılan Dr. .....................�un savunması samimi bulunmuş olup, dosyanın kapatılmasına,

HUB-R-133 sayılı dosyada tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle hakkında soruşturma açılan Dr. .....................�nin savunması samimi bulunmuş ve ilk hatası olması nedeniyle dosyanın kapatılmasına,

FMF tanılı hasta .....................�a kullandığı .....................�i keserek ..................... tedavisi uyguladığı ve bilimsel yöntemlerden uzak yöntemler kullandığı iddiasıyla Dr. ..................... hakkında açılan HUB-119 sayılı dosyada bilirkişi görüşü incelendi. Soruşturma açılarak Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu�nun soruşturmacı olarak atanmasına,

Böbrek satışı iddiasıyla HUB-48 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına karar verildi.22 Kasım 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Ayla Yeşilkaya Kava�ya Ekol Yatak için, Dr. Demir Baygül�e Cem-Cey Teksktil için, Dr. Aysel Altan�a Paxour Tekstil için, Dr. Emel Sarıkaya Özmen�e Buteks Tekstil için, Dr. Cenap Üstün�e Emin Pastaneleri, Dr. Devrim Urgun�a Solmaz Mercan San. İçin, Dr. Serkan Kaya�ya Murat Makine, Dr. Özgür Çubuk�a Balsu Gıda, Dr. Adnan Kolancı�ya Reis Tarımsal Ürünler, Dr. Murat Yılmaz�a AOD Disk Üretim için yetki belgesi verilmesine,

Dr. ...................�ün Tıbbi Atık ücretleri ile ilgili açacağı bireysel dava için, hiç atık üretmeyen doktor muayenehanesi açısından örnek dava teşkil etmesi nedeniyle davanın hukuki desteğinin İstanbul Tabip Odası�nca yürütülmesi ve üstlenilmesine,

Türk Tabipleri Birliği�nin 2-3 Aralık 2000 tarihinde Ankara�da yapılacak toplantıya, Özel Hekimlik Komisyonu�nun belirleyeceği temsilcinin �asgari ücret konusuyla ilgili katılımına,

SES�in �Sağlık Platformu�nu yeniden canlandırmak amaçlı görüşme talebi için 6 Aralık 2000 tarihli Yönetim Kurulunda kendilerine 15 dakikayı geçmemek üzere randevu verilmesine,

Türk Oftalmoloji Derneği�nin tanıtım ve tabela ihlalleri ile ilgili görüşme talebi için 6 Aralık 2000 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmelerine,

HAYAD�ın 2 Aralık Cumartesi günü için, AIDS ve Hasta Hakları konulu toplantıları için İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonunun ücreti mukabili tahsisine karar verildi.29 Kasım 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Mehmet Uğur Erhan�a Procter Gamble Tüketim için, Dr. Hidayet Camuşçu�ya Özel Ataköy Hastanesi için, Dr. Erdal Mehmet Aksoy�a Motorola Komünikasyon için, Dr. Muhsin Ayhan�a Horoz Lojistik Kargo Hizm. İçin, Dr. Kamil Aksu�ya Tatilya Turizm için, Dr. S. Sennur Bilgin�e Sporteks Giyim San. Tic. A.Ş. için, Dr. Mehmet Köse�ye Turkcell İletişim için, Dr. Aydan Ergün�e İstanbul Turizm Otelcilik (OSB) için, Dr. Hakkı Gökberi�ye Siemens Business Services için, Dr. Ferda Ereren�e Günkan İnşaat San. Tic. Ltd. için, Dr. Savaş Yıldırım�a Sinem Renault OSB için yetki belgesi verilmesine,

Bursiyer öğrencilerin durumunun halledilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerinin önümüzdeki hafta toplantısına kadar birer kişiyi maddi destek amacıyla bulmasına,

HUB-202 sayılı dosyada, reklam, haksız rekabet ve hekimliğe yakışmayan davranış iddiasıyla Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına,

Hekimliğe yakışmayan davranış iddiasıyla Dr. ................... hakkında açılan HUB-190 sayılı dosyada, 04.10.2000 tarihli toplantıda �İşlem yapmaya gerek yok� kararı alınmıştır. Şikayetçi ...................�un itirazı nedeniyle dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

HUB-R-134 sayılı dosyada tıbbi tanıtım ihlali iddiasıyla Dr. ................... hakkında Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle HUB-R-132 sayılı dosyada Dr. ...................�nın savunması incelendi, adı geçen hekimin ilk defa böyle bir hata yapması nedeniyle kendisinin uyarılmasına ve dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle HUB-R-131 sayılı dosyada Dr. ...................�un savunması incelendi ve adı geçen hekimin Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle HUB-R-136 sayılı dosyada Dr. ...................�nın savunması incelendi ve adı geçen hekimin Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Örtülü reklam nedeniyle Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına,

Deontolojiye aykırı davranış nedeniyle HUB-164 sayılı dosyada Dr. ................... ve Dr. ...................�in bilgilendirme yazıları okundu ve dosyada bir işlem yapılmasına gerek görülmedi.

Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet verme nedeniyle Dr. ................... hakkında açılan HUB-39 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ...................�ın fezlekesi incelendi, dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-55 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ...................�nın usulünce fezleke hazırlamaması nedeniyle soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Dr. ................... hakkında açılan soruşturmada Dr. ...................�nın hazırladığı fezleke yetersiz ve usulüne uygun olmadığından soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Usulsüz Adli rapor düzenlemek iddiasıyla Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın görevlendirilmesine, aynı dosyada Dr. ...................�in ise adlı rapor düzenlerken daha dikkatli davranması için uyarılmasına,

Hastasından haksız kazanç ile bildirimsiz muayenehane çalıştırmak iddiasıyla HUB-192 sayılı dosyada Dr. ................... hakkında soruşturmacı raporu incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

22 Kasım�da yarım gün iş bırakma eyleminde, Beyoğlu Hastanesi Başhekimliğince, eyleme katıldığı için Dr. Ender Hür hakkında soruşturma açılmasına karşı, bu kararın tekrar gözden geçirilmesi için Başhekimliğe yazı yazılmasına,

16.11.2000 tarihli Dr. Osman Öztürk imzalı dilekçe incelendi. 11.10.2000 tarihli Yönetim Kurulu kararında da açık olarak belirtildiği gibi 2.8.2000 tarihinde alınan kararın şikayetçiye tekrar hatırlatılmasına ve hekimlik uygulaması açısından konunun yeniden gündemine alınmamasına� dolayısıyla aynı konuda tekrar tekrar dilekçelere bu yanıtım verilmesine, yasal itiraz süresinin dolduğunun kendilerine tekrar bildirilmesine karar verildi.

Muhalefet : Dr. Osman Öztürk�ün yeni kanıtlar ekleyerek verdiği dilekçe bence yeni bir başvurudur ve buna yönelik çoğunlukla alınan karara itiraz belirten dilekçe otomatik olarak Onur Kurulu�na sevkedilmelidir.
Dr. Hulki Forta

Dr. Osman Öztürk�ün 04.10.2000�de İ.T.O. Yönetim Kuruluna verdiğe ve yeni belgeler eklediği ve Hatice Ayla Yeşilbayraktar�ın da imzasını içeren dilekçesinin yeni bir başvuru olduğunu, dolayısıyla 16.11.2000�de verildiği itiraz dilekçesinin otomatik olarak (prosedür gereği) Onur Kurulu�na gönderilmesi gereklidir.
Dr. Zeynep Aydın

Muhalefet
Yukarıdaki muhalefet şerhlerine katılıyorum.
Dr. M. Taner Gören4 Ekim 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Enver Kayıkçıoğlu�na Hasat Gıda için, Dr. Nevzat Vargı�ya PGI Vateks Tekstil için, Dr. Lale Dicle Güneş�e Ginto Tekstil için, Dr. Mehmet Eyüp Oğan�a Fako İlaçları (OSB) için, Dr. Suray Çalışır�a Camtaş Düzcam (OSB) için, Dr. Mehmet Ali Safran�a Moda Merkezi/Fashion (OSB) için Dr. Turgay Pirdal�a Pelsan Aydınlatma için, Dr. Seval Özergin�e SCM Tekstil için Dr. Laci Ayçiçek�e gerboy Tekstil için, Dr. Selma Satılmışoğlu�na Özel Yalova Ufuk Okulu için Dr. Necla Esen�e Yavuz Tekstil için, Dr. Necla Esen�e Ebru Tekstil-Bilge Örme(OSB) için, Dr. Özlem Çetin�e Tuzcuoğlu Otomotiv için, Dr. Hakan Aydoğar�a Yimpaş A.Ş. için, Dr. Veysi Ülgen�e Valfsan-Tuana Makine (OSB9 için, Dr. Şükriye Şule Çetin�e Bepaş için, Dr. Şükriye Şule Çetin�e Baypaş için, Dr. Ersin Tokbaylar�a Obitaş için yetki belgesi verilmesine,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8., 9., 31. Maddelerine aykırı hareket etme iddiasıyla Dr. ................... hakkında açılan HUB-R-125 sayılı dosyada soruşturmanın Hekimlik Uygulamaları Bürosunun yütürmesine,

Aynı anda İstanbul ve Kırklareli illerinde muayenehane/laboratuvar çalıştırmak suçlamasıyla Dr. ................... hakkında açılana HUB-191 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi ve dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine, (Bu karar oylaması sorasında Dr. Hulki Forta bulunmamıştır)

HUB-R-59 sayılı dosyaya Etik Kurul raporu ekleyip daha sonra Onur Kurulu�na gönderilmesine,

Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet verme iddiasıyla Dr. ................... hakkında açılan HUB-7 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi, dosyanın Onur kuruluna sevkine,

Hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle Dr. ................... hakkında açılan HUB-109 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi, dosyanın onur kuruluna sevkine,

Hastasının ailevi işlerine karışmak iddiasıyla Dr. ................... hakkında açılan HUB-190 sayılı dosyada hekimin savunması okundu, dosyanın kapatılmasına,

Çalışma Bakanlığının Akademik ünvanlı hekimleri şef olarak bazı SSK hastanelerine atamasının basın açıklaması ile kınanmasına,

Hekimlerin mali haklarının iyileştirilmesine ilişkin TTB öncelikli yasa tasarısı önerilerini hekim tabanına yaymak amacıyla bir komite oluşturmak için Dr. Zeynep Aydın, Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Aysel Altan�a yetki verilmesine,

Tıp Dünyası Dergisi İstanbul Temsilciliği için �Hekim Forumu� yayın kurulundan görüş alınmasına,

İzmit�te yapılacak olan olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri toplantısına Odamızı temsilen Dr. Nadi Bakırcı�nın katılmasına,

Dr. Osman Öztürk�ün Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davasında Odamız avukatlarının hukuki destek vermesine karar verildi.11 Ekim 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Çetin Aydoğmuş�a Tekel Ambalaj için, Dr. Ender Çalap�a Tekel Ambalaj için, Dr. Cengiz Çoksüer�e Ateks Sanayi için, Dr. Emre Gürer�e Egebank için, Dr. İlhami Yava�mya Ramzey Motosiklet için, Dr. Suat Elmalı�ya El sin Tekstil için, Dr. Mustafa İzmirli�ye Komantks için, Dr. Uğur Bağışlar�a Sümer Holding için, Dr. Doğan Tutumluer�e Ülker Çorap için, Dr. Nurten Elkin�e Petek Tekstil için, Dr. Tamer Koçtürk�e Daf Dağın Kilit için yetki belgesi verilmesine,

İstanbul Sağlık El Kitabı�nın kişilere 50 milyon (ellimilyon) TL bedelle satılmasını, Oda üyelerimize % 40 indirim ile 30 milyon (otuzmilyon) TL�ye satılmasına,

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi�nin Philip Morris�in desteğiyle �Güç bende� adlı eğitim programı başlatmasının, esas olarak firmanın reklamı amacı taşıdığını ve aslında insanları sigaraya özendirdiğini belirten bir basın açıklaması yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığının bu oluşuma destek vermesinin kınanmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 7. 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla HUB-R-137 sayılı dosyada, Dr. .................., Dr. .................. ve Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın reesen Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesine,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9. Maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla HUB-R-136 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına ve Yönetim Kurulumuz tarafından reesen yürütülmesine,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9. Maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla HUB-R-134 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. .................. hakkında HUB-R-128 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-127 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-129 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-131 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-130 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-133 sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9 maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-132sayılı dosyada Dr. .................. hakkında soruturma açılmasına,

HUB-176 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ı, Dr. .................. ve Dr. .................. hakkında soruşturma açılarak yetkilendirilmesine,

Dr. ..................�ın başvurusu üzerine oluşturulan dosya incelenmiş, kliniğinde çalışan uzman ve asistanların kendisine komplo kurduğu iddiasının toplanan deliller sonucu sabit görülmediğinden, dosyanın kapatılmasına,

Onur Kurulumuzun 10.10.2000 tarihli kararı uyarınca Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Ahmet Altunhalka�nın atanmasına,

�Kasaplar ayakları rahat bırakın� başlıklı haber nedeniyle TTB Merkez Konseyi�nce gönderilen yazı üzerine Dr. .................. hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Kalorifer kazanı yıllık bakım sözleşmemizin yıllık 72 milyon TL karşılığı yenilenmesine ve kazanın ekonomik gaz kullanması için 273 $ + KDV karşılığı ek parçanın alınmasına,

Oldamız üyelik kayıtları yenilenmesi aşamasında, bundan böyle makbuzların bilgisayarla yazılacağından, eldeki makbuzların 3 (üç) kişilik komisyon tarafından tutanakla imha edilmesine, komisyonun Dr. Rıfat Yücel, Dr. Nedim Şendağ ve Tufan Sertlek�ten oluşmasına,

İstanbul Eczacı Odası�ndan gelen uyarı üzerine, bazı doktorların muayenehanelerinde grip aşısı satışı yapmalarının 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yasası�na aykırı olduğunun Hekim Forumu Dergisi aracılığıyla meslektaşlarımıza duyurulmasına,

Tıbbi Etik ile ilgili konularda, İstanbul Tabip Odası adına Etik Kurulumuz Başkanı Dr. Yıldırım Gülhan�ın yetkili olarak görüş bildirmesine,

Tıp Dünyası Dergisi yayın kurulu için İstanbul Tabip Odası�nı temsilen Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

Okmeydanı SSK Hastanesinde 27.06.2000 tarihinde SES�in iş bırakma eyleminde yapılan basın toplantısı sonrası 17 hastane çalışanı gözaltına alınmış ve aynı gün serbest bırakılmıştır. Başhekim Dr. Elvin Dinç hakkında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla dava açılması için başvurmuşlar. Aynı zamanda Odamıza da başhekim Dr. Elvin Dinç hakkında soruşturma açılarak Onur Kuruluna verilmesi talep edilmişti. 02.08.2000 tarihinde Yönetim Kurulumuz soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararını vermişti. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı 18.09.2000 tarihinde gözaltına alınanlar hakkında dava açılması kararı vermesi üzerine Dr. Osman Öztürk ve Dr. Hatice Ayla Yeşilbaryraktar, başhekim Dr. Elvin Dinç hakkında Onur Kuruluna verilmek üzere soruşturma açılması talebini yinelemişlerdir. Yönetim Kurulumuz Okmeydanı SSK Hastanesindeki olaylarla ilgili olarak 02.08.2000 tarihinde alınan kararın şikayetçilere tekrar hatırlatılmasına ve Hekimlik uygulaması açısından konunun yeniden gündemine alınmamasına oy çokluğu ile karar vermiştir.

Muhalefet Şerhi: Yeni başvurunun başhekimliğin savcılığa yazdığı ve kapının zorlanarak toplantı yapıldığı içeriğindeki yazısı ve polis ifadesinde davetin başhekimce yapıldığı şeklinde yeni 2 objektif belge taşıması nedeniyle, hastane başhekimi hakkında soruşturma açılmamasına karar vermek yanlıştır. Red kararı için öne sürülen �soruşturma politiktir� yaklaşımı oda geleneğine uymamaktadır. Karara katılmıyoruz.
Dr. Hulki Forta Dr. Zeynep Aydın

İstanbul Tabip Odası Bölgesi İşyeri Hekimliği Atama Kriterleri 6023 sayılı TTB Yasası, TTB İşyeri Hekimliği Atama Yönetmeliği ve Buna bağlı olarak çıkarılan yönerge esas alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre;
1. Hiçbir hekim İ.T.O. Y.K.�nun yetki ve onayı olmadan işyeri hekimliği üstlenemez.
2. İşyeri Hekimliği atamalarında İ.T.O. tarafından hazırlanan aday listeleri esas alınır. Bu listelerin güncelleşmesi için, bundan önceki listeler geçersiz kabul edilerek, yeri durum Oda�nın iletişim kanallarıyla hekimlere duyurularak yeni liste oluşturulur.
3. Atamalarda hekimin, işyeri hekimliği için ayıracağı zamanla, mesleki gelir getirici etkinlikleri değerlendirilir.
Bu çerçevede;
a) Hiçbir mesleki gelir getirici etkinliği olmayan, kamu kuruluşlarına başvurduğu halde ataması yapılmayan ve mezuniyet tarihinden itibaren en az bir yıldır çalışmayan hekimler 0 (sıfır) olarak kabul edilirler.
b) Kamu kurumlarında çalışanlar, özel hekimlik uygulaması içinde bulunanlar (muayenehane, özel hastane, poliklinik v.b.), sözleşmeli hekimlik yapanlar (turizm, spor, okul, banka v.b.) sağlık şirketi ortaklığı olanlar (hastane, poliklinik, laboratuvar), emekli hekimler 1 (bir) puan kabul edilirler.
Bu özelliği bulunan hekimlere en fazla 1 (bir) işyeri ve en fazla 240 işçiye kadar yetki verilir,
c) 2 mesleki gelir getirici etkinliği bulunan (kamu hekimliği+muayenehane hekimliği, özel hastane+muayenehane v.b.) hekimlere işyeri hekimliği yetki ve onayı verilmez.
d) Sadece işyeri hekimliği yapanlar için, en çok 780 işçiye kadar yetki verilir, kapsam dışı kalan işçi sayısına karşılık gelen işyeri hekimi ataması için, işverene ikinci bir işyeri hekimi ataması için ikinci bir işyeri hekimi önerilir.
4. Atama önceliklerini belirlemek için yukarıda adı geçen yönergede bahsi geçen �matriks� de tanımlanan kriterler dikkate alınır.
5. Bu kararlar için tanımlanmayan her türlü durum �yönerge� esas alınarak, İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
6. İ.T.O.�dan işyeri hekimliği yetkisi aldıktan sonra mesleki etkinlik durumunda değişiklik olan hekimler yeniden değerlendirmeye tabi olurlar.
7. İ.T.O. bölgesinde işyeri hekimliği yapan hekimler, her yıl Şubat ayı sonuna kadar, güncel ücret bordrosunun bir örneği ve son 4 aylık SSK çizelgesini İ.T.O. Yönetim Kurulu Başkanlığı�na beyan etmek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyeti belirten tarihe kadar yerine getirmeyen hekimlerin yetki belgesi iptal edilir.
8. Bu Yönergeyi İ.T.O. Yönetim Kurulu yürütür.
9. Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte olan ve işyeri hekimi atanmasına esas teşkil eden düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

11-12 Kasım tarihinde B Tipi Sürekli Eğitim Kursu düzenlenmesinde İşyeri Hekimliği Komisyonunun yetkilendirilmesine,

Ekim ayı temsilciler kurulu toplantısında dağıtılan imzasız ve odamız imkanları kullanılarak çoğaltılan bildirinin dağıtılmasının oda geleneklerine uymadığı ve bundan sonra bu tip hareketlerin tekrarlanmamasının Temsilciler Kurulu Divanına hatırlatılmasına oybirliği ile karar verildi.18 Ekim 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Demet Taşpınar�a Özertaş Turizm İnşaat Taahhüt Tic. Ve San. Ltd. Şti. için, Dr. Neşe Turan�a Özel Üsküdar Sev İlköğretim Okulu için, Dr. Gürcan Engel�e İmteks Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti. için, Dr. Selami Bülün�e Nuryıldız Tekstil San. Tic. A.Ş. için, Dr. Doğan Şahin�e Ceylan Giyim San. Tic. A.Ş. için, Dr. Bayar Bayar�a Akan Asansör Motor Makine San. Ltd. Şti için yetki belgesi verilmesine,

Dr. ...............�un başvurusu üzerine Dr. ............... hakkında meslektaşını aşağılayıcı şekilde basında çıkan haberleri nedeniyle soruşturma açılmasına, soruşturmanın Dr. İlhan Doğan tarafından yürütülmesine,

...............�nın yaptığı başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-167 sayılı dosyada iddia edilen tıbbi hatanın soruşturulması sırasında gerekli maddeleri Oda�mıza göndermeyen ............... Hastanesi Başhekimi hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Dr. İlhan Doğan�a verilmesine,

Dr. ............... hakkında T.C. Kartal Cumhuriyet Savcılığının yapmış olduğu başvuru üzerine oluşturulan dosyada (HUB-129) ............... Hastanesinde tedavi olan ...............�in tedavisi sırasında özen eksikliği olduğu ve Genel Cerrahi Uzmanı olduğunu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu göz önünde tutularak soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. Nedim Şendağ�ın atanmasına,

HUB-36 sayılı dosyada Dr. ............... ve Dr. ...............�a atfedilebilecek bir kusur kanıtlanamayacağı için dosyanın kapatılmasına,

HUB-135 sayılı dosyada Dr. ...............�ın Tıbbi hata yapıldığı iddiası incelendi. Hekim hatasını gösteren bir bulgu olmadığından dosyanın kapatılmasına,

Yeni Binyıl Gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan�ın gazetedeki köşesinde ard arda yazdığı kanserle ilgili beş yazıda, kanserin etyolojisi konusunda ısrarla yanlış görüşler bildirdiği, hastaları Amerika�da paramedikal bir merkeze yönlendirdiği için kınanmasına ve kendisine ve Basın Konseyi�ne bir yazı ile durumun bildirilmesine,

Hekim-hekim ilişkisi nedeniyle açılan İş-606 sayılı dosyanın zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

Tanıtım ihlali nedeniyle açılmış İş-722 sayılı dosyanın zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

Tanıtım ihlali nedeniyle açılmış İş-769 sayılı dosyanın zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

Gerçeğe aykırı bilirkişi görüşü bildirmek iddiasıyla ...............'nda görevli Dr. ..............., Dr. ............... ve Dr. ............... hakkındaki İş-1025 sayılı dosyada suçun oluşmadığı kanaatiyle dosyanın kapatılmasına,

Hekim-Hekim ilişkisi nedeniyle açılan İş-1009 sayılı dosyada ilgili hekimler barıştığı için dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi Hata nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla açılan HUB-99 sayılı dosyada Dr. ..............., Dr. ..............., Dr. ............... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Haluk Eraksoy�un atanmasına,

Sabah ve Radikal gazetelerinin 19.09.2000 tarihli sayılarında intihar eden ...............�a ait haberlerde hasta sırlarını basına açıkladığı için bilgisine başvurulan Dr. ...............�ın yazısı incelendi ve adı geçen gazetelerle görüşmediği anlaşıldı, ilgili gazetelere kınama yazısı yazılarak dosyanın kapatılmasına,

Dr. ............... hakkında çeşitli yayın organlarında örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılarak Dr. Nedim Şendağ�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Tıbbi Hata nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla Dr. ............... hakkında soruşturma açılarak Dr. Ahmet Toprakoğlu�nun soruşturmacı olarak atanmasına,

Onur Kurulunun yazısıyla gönderilen HUB-R-118 sayılı dosyada Dr. ............... hakkında oy çokluğu ile soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

28-29 Ekim tarihinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kol toplantısına Dr. Özcan Baripoğlu�nun Odamız adına katılmasına,

İnsan Hakları Komisyonunun dilekçesi incelendi. Ümraniye Cezaevinde sağlık taraması yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı�na yazı yazılmasına, 24.10.2000 tarihinde Ankara�da görülecek olan Ulucanlar Davasına İnsan Hakları Komisyonumuzdan 2 (iki) kişinin katılması ve bu gözlemcilerin isimlerinin Yönetim Kurulumuza bildirilmesi, 20 Ekim Cuma günü TTB tarafından İzmir�de düzenlenecek olan cezaevleri ve sağlık sempozyumuna katılacak olan komisyon üyeleri için azami 150 milyon (yüzelli milyon) TL�lık ödenek ayrılmasına,

İstanbul Tıp Fakültesi�nde saldırıya uğrayan Dr. Hakan Kaya�nın davasına müdahil olarak katılmak için Odamız Avukatı Meryem Turan�a yetki verilmesine karar verildi.25 Ekim 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Cesur Çimen�e Yurtiçi Kargo (OSB) için, Dr. Ömer Ayar�a Taşkın Konfeksiyon (OSB) için, Dr. Adem Meral�a Tüter Çorapçılık için, Dr. Özlen Z. Çetinkaya Girit�e, Boypaş için, Dr. Efrahim Seçkin�e Ali Rıza Başkan Matbaası için, Dr. Neşe Yıldırım�a Etibank için, Dr. Tamer Demirkol�a Etibank için, Dr. Mecit Saral�a Ege Giyim için, Dr. Hüseyin Berat Şengül�e Meksan Makine için, Dr. İ. Dursun Yoldaş�a Koton Tekstil için, Dr. Nalan Öztürk�e Frito Y. Gıda için, Dr. Mehmet Diren�e Koçbank için, Dr. Saim Ergun�a Metro İthalat için yetbi belgesi verilmesine,

ADEPSTEP projesi ile ilgili görüşmelerimiz tamamlandı. Dış kaynaklı maddi proje yardımının (80.000.000.$) İstanbul Tabip Odası�nın kasasına girmesi, Oda gelenekleri açısından uygun bulunmamıştır.

Dr. .................. hakkında iki ayrı ilde muayenehane açması nedeniyle soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı atanmasına,

Dr. .................. hakkında Reklam-Asgari ücret nedeniyle açılan HUB-R-126 sayılı dosyada, soruşturmacı raporu dinlendi ve dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Dr. .................. hakkında açılan HUB-77 sayılı dosyada bilirkişi raporu okundu, suç teşkil etmediği anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

Dr. .................. hakkında açılan İş-647 sayılı dosyada ilgili doktorun yazısı okundu ve dosyanın kapatılmasına,

Dr. .................. hakkında düzenlenen HUB-139 sayılı dosyada ilgili hekimin yazısı okundu, dosyanın kapatılmasına,

Dr. .................. hakkında Reklam-Asgari ücret nedeniyle düzenlenen HUB-R-140 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Dr. Şükrü Güner�in dilekçesi okundu. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Müjdat Başaran�ın ölüm yıldönümünde, anma, bilimsel makaleye ödül ve bilimsel etkinlikler düzenlenmesine ve bu konuda Marmara Tıp Fakültesi ile birlikte hareket edilmesine,

Makine Mühendisleri Odası 15-17 Kasım 2001 2. Çevre ve Enerji Kongresi Danışmanlar Kurulu�na Odamız adına Dr. Murat Fırat�ın görevlendirilmesine,

Oda çalışanlarına 3 (üç) adet uyumlu kulaklık cihazı alınmak için Dr. Rıfat Yücel�e yetki verilmesine karar verildi.

4-5 Kasım Tarihli Kurultaya katılmak isteyen gazetecilerin Oda olanakları ile İzmir�e götürülmesi uygun bulunmamıştır.6 Eylül 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. M. Ersoy Çelik�e Oyak Büyük Mağazacılık için, Dr. İlhan Gazi Mehmetoğlu�na Trikoteks Tekstil ve Hakana Triko için, Dr. Berivan Bingöl�e Modern Mensucat için, Dr. Tamer Koçtürk�e Centron Teknoloji (OSB) için, Dr. Ahmet Şen�e Huzur Çorap için, Dr. Kenan Tiftikçi�ye EGS Endüstriyel için, Dr. Milisa Eczacıbaşı�na Rimaks Tekstil için Dr. Ahmet Bahadır�a Dinsel Tekstil-Dinsel Konfeksiyon (OSB) için, Dr. Kamil Yalçın�a Yüce Auto-Skoda Servis (OSB) için, Dr. Nurten Baş�a Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri için, Dr. Metin Oral�a Çolakoğlu İnşaat-Yol Çatı İnşaat (OSB) için, Dr. Nebahat Özdemir�e Sim Brode için yetki belgesi verilmesine,

Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısı için 16 Eylül tarihinde Tekirdağ�da Odamızı temsilen Dr. Turgut Adatepe ve Dr. Rıfat Yücel�in temsil etmelerine,

Vardiyalı çalışmanın 1. Yılını doldurması nedeniyle hazırladığımız anketin sonuçlarını da içeren bir basın açıklamasının 15 Eylül tarihinde yapılmasına,

2000 yılından önceki yıllara ait borcu olanların toplam borcu üzerine % 10 (yıllık) faiz, 2000 yılına ait aidat borcu olanlar için yıl sonuna kadar faiz uygulanmamasına, 15 Ekim tarihinden itibaren bir aidat kampanyası başlatılmasına,

Usulsüz reçete düzenleme iddiasıyla Dr. ................. ve Dr. ................... hakkında açılan HUB-96 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesi incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

HUB-96 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın önerisi üzerine Dr. ................... hakkındaki iddiaların araştırılması için Sağlık Bakanlığı�na dosyanın bir örneğinin gönderilmesine,

Uzmanlık alanı dışı faaliyet göstermekten Dr. ................... hakkında açılan HUB-175 sayılı dosyada resen soruşturma açılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle Dr. ................... hakkında açılan HUB-176 sayılı dosya için soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Tıbbi hata-şarlatanlık iddiasıyla Dr. ................... hakkında açılan HUB-168 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve Dr. Nedim Şendağ�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet verme nedeniyle Dr. ................... ve Dr. ................... hakkında açılan HUB-60 sayılı dosyada ................... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 99/6968 sayılı soruşturma dosyası hakkında bilgi almak için Odamıza Avukatı Meryem Turan�ın görevlendirilmesine,

Hiçbir kurumda çalışmadığını bildiren Dr. Murat Pakiz�in dilekçesi incelendi ve adı geçen hekimin ilk açılacak işyeri hekimliği kursuna alınmasına,

Dr. ...................�ın dilekçesi incelendi ve Sağlık Bakanlığı�nın Danıştay�ın kararı doğrultusunda aldığı karara karşı �Kredilendirilen Kongre, seminer v.s. gibi bilimsel etkinliklere katılacak hekimlerin izinli değil görevli sayılmaları için� gerekli girişimlerde bulunulmasına, Oda avukatımızın görüşünün alınmasına ve durumun TTB�ne bildirilmesine,

Dr. ...................�nun dilekçesi incelendi ve kendisi hakkında açılan soruşturmada Oda avukatının danışmanlık hizmeti vermesine karar verildi.

Tababet Uzmanlık Yönetmelik Değişikliği konusunda hastane toplantıları düzenlenmesine, bu konuda bir broşür hazırlanmasına ve bir imza metninin oluşturularak hekimlerin imzasına açılmasına karar verildi.13 Eylül 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. M. Sıraç Sulhan�a Mavi Ulaştırma ve Haberleşme (OSB) için, Dr. Kadir Tamyürek�e Mavi Ulaştırma ve Haberleşme (OSB) için, Dr. Sema Özdoğancı Erokyar�a Öztaş Çorap San. Ve Tic. A.Ş. için, Dr. Zahide Koşan�a Gözde Giyim San ve Tic. A.Ş. için, Dr. Selami Bülün�e Erler Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. için Dr. Sinan Taşbaş�a Samanyolu Yayıncılıka Hizm. A.Ş. (OSB) için, Dr. Hüseyin Kaplan�a Pak Tavuk ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş. için Dr. Soley Afşin�e Semra Turizm ve Yatçılık Ltd. Şti. için, Dr. Nurşin Elçi�ye Se-ba Tekstil San. Ve Tic. Ltd. içn, Dr. Ziya Ağır�a Atlı Zincir İğne ve Makine San. A.Ş. için işyeri hekimliği yetki belgesi verilimesine,

25 Kasım�daki işyeri hekimliği kursu için Taksim�de otellerin ayarlanması için işyeri hekimliği komisyonuna yetki verilmesine ve yönetmelik gereği kurs ücretlerinin TTB hesabına yatırılmasına,

23 Eylül�deki TTB GYK toplantısına Odamızı temsilen Dr. Zeynep Aydın ve Dr. Kürşat Yıldız�ın katılmasına,

20-23 Ekim�deki Eğitici-Eğitimi Kursu�na davet yazılarının Eğitim Hastanelerine, Sağlık Müdürlüğü�ne SSK Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlıklarına gönderilmesine,

�Hekimin Yasal Sorumlulukları ve bu alanda yaşanan Sorunlar� konulu bir kursun 14-15 Ekim�de düzenlenmesine ve kurs ücretinin 10 milyon TL olmasına,

Sağlık Bakanı Osman Durmuş�u istifaya davet etmemizden sonra Türkiye Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar�ın 06.09.2000 tarihli köşe yazısında isim vermeden Odamızı hedef alan yazısındaki hakaret unsurlarının yasal olarak incelenmesi için Oda avukatımıza yetki verilmesine,

Hiçbir işte çalışmadığını belirten Dr. Meyselan Elhih�in dilekçesi incelendi, adı geçenin ilk işyeri hekimliği kursuna katılmasına,

Hiçbir işte çalışmadığını belirten Dr. Yelda Seyfettinoğlu Emek�in dilekçesi incelendi, adı geçenin ilk işyeri hekimliği kursuna katılmasına,

4 Eylül 2000 tarihli yaptığımız basın toplantısının ardından Sağlık Bakanı Osman Durmuş�un 5 Eylül tarihinde yaptığı basın açıklamasında Odamızı �çarpık zihniyetli� olarak suçlamasını, yine basın yoluyla �hekimleri rencide eden� davranışları nedeniyle (İçel Sarıkavak beldesinde yaptığı konuşma) Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu�na başvuruda bulunulmasına,

Dr. Gülçin Harman�ın dilekçesi incelendi ve Tıbbi atık konusunda belediye ile sözleşmeye zorlanması konusunda Odamızca kendisine hukuki destek verilmesine,

İstanbul Tabip Odası Spor Klübünün müracaatı üzerine, Basketbol Federasyonunun aldığı �1969 tarihinde önce doğan ancak 2 sporcunun müsabakalara katılması � kararının iptali için dava açılmak üzere Av. Meryem Turan�a yetki verilmesine,

................. reklamlarında �Tıbbi etik� ilkelerine aykırı reklam yaptığı için hakkında soruşturma açılmış bulunan Dr. ................. hakkında Onur Kurulunun verdiği 23.11.1999 tarih ve 172 sayılı kararın Yüksek Onur Kurulu'nun 13-14 Mayıs 2000 tarih ve 2000/3 sayılı kararıyla esastan bozulması nedeniyle, dosyanın Onur Kurulumuz tarafından tekrar incelendiği ve Dr. ................. hakkında �Bilimsel çalışma kurallarına aykırı hareket ettiği� gerekçesiyle soruşturma açılması için Onur Kurulunun yazısı üzerine, soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Kırklareli Tabip Odasının müracaatı incelendi ve Dr. .................�in aynı anda iki ilin de Tabip Odası�na kayıtlı olduğu iddiasıyla soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

TAYAD isimli derneğin Odamıza yönetim kuruluna yaptığı başvuru incelendi ve �Dünyada ve Ülkemizde Hapishaneler Gerçeği� başlıklı kurultaya Oda olarak katılınmasının uygun olmadığına,

HUB-63 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi ve Tıbbi hata yaptığı iddiasıyla Dr. ................. ve Dr. .................�un Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Tıbbi Hata nedeniyle Dr. ................. ve Dr. ................. hakkında açılan HUB-39 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Tarık Akçal�ın atanmasına,

Dr. Şebnem Korur Fincancı�nın İstanbul Valisi aleyhine açtığı davayı izlemek üzere (14.09.2000) Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Taner Gören�in görevlendirilmesine,

21 Eylül Perşembe günü �Tıbbi Atık� konulu toplantıya Odamızı temsilen Dr. Kürşat Yıldız�ın katılmasına,

Dr. Osman Öztürk�ün dilekçesi incelendi, SSK Okmeydanı Hastanesinde gelişen olaylarla ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun aldığı kararın 04.08.2000 tarihinde Hastane temsilciliğine bir yazıyla bildirildiği, bu yüzden itiraz için yasal süre olan 10 (on) gün geçtiğinden dilekçeye bir işlem yapılmamasına karar verildi.

21-29 Eylül 2000 tarihinde Prag�da yapılacak olan Dünya Bankası - IMF 55. Ortak Zirvesi esnasında �Küreselleşme Karşıtı etkinliklerde ve bilimsel toplantılarda� Odamızı temsilen Dr. Atilla Ongan�ın gözlemci sıfatıyla katılmasına karar verildi.20 Eylül 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Hasan Özcan�a Yeni Dünya İletişim ve Yurt Haber Ajansı için, Dr. Filiz Canbaz�a Acıbadem Sağlık hizmetleri için, Dr. Erkan Gündüz�e Mehmet Özcan Yüksek Mühendislik için, Dr. Özlem Alyeşil�e Şahin Çelik-Gensan Gemi (OSB) için, Dr. Murat Hinoğlu�na Vefa Mühendislik-Köşk Parol OSB için, Dr. Abdülhamit Buluttekin�e Özge Otomotiv için, Dr. Erol Çavuş�a Neşe Konfeksiyon için, Dr. Yılmaz Şahin�e Sebu Kimya İnşaat için, Dr. Murat Yılmaz�a Derindere Otomotiv için, Dr. Şükrü Bakır�a İleri Oto Sanayii için yetki belgesi verilmesine,

İnsan Hakları Komisyonumuzun dilekçesi değerlendirildi. �Cezaevleri İzleme Komitesi�nde İstanbul Tabip Odasının temsil edilmesi henüz karar altına alınmadığından, dilekçede belirtilen ortak basın açıklaması talebinin uygun bulunmadığına, konu hakkında TTB ile görüşme yapılmasına, tutuklu aileleri ile birlikte İstanbul Tabip Odası�nın ortak suç duyurusunda bulunmasının uygun olmadığına,

Dr. ...................�ın başvurusu üzerine, kongrelere katılacak hekimlerin katıldıkları sürenin yıllık izinlerinden kesilmemesi konusunda uyarı mahiyetinde Başhekimliklere yazı yazılarak itiraz edilmesi, red halinde İdari Mahkemelerde dava açılmasına karar verildi.

................... isimli tutuklu yakınının dilekçesi incelendi, mahkumun hekimi ile görüşülerek yakınlarının hekimi ile teması sağlanmıştır, konunu TTB�ye bildirilmesine,

Hürriyet Gazetesinde 14.09.2000 tarihinde çıkan �Doktorun çapkınlığı eşini öldürdü� başlıklı haber üzerine Avcılar Hayat Hastanesi çalışanlarının dilekçesi değerlendirildi, Dr. ...�e gerekli hukuki desteğin verilmesine ve bu konuda ilgili hekim ve hastane çalışanları ile görüşülmesine,

8 Eylül�de İstanbul Üniversitesi Mezunlar günü duyurusunun yapılmasına,

İşyeri hekimliği kursuna öncelikli katılım dilekçelerinin �İşyeri hekimliği bürosu ve genel sekreter tarafından değerlendirilerek yanıtlanması için yetki verilmesine,

28 Eylül 2000 günü MMO İstanbul Şubeleri �Su havzalarında yerleşim ve kirlilik� konulu toplantıya Odamızı temsilen Dr. Murat Fırat�ın katılmasına,

Burs için başvuruda bulunan öğrencilerin Dr. Yeşim Erbil�e bildirilerek sıraya konulmasına,

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği�nin �Baz istasyonları ile ilgili panele konuşmacı olarak Çevre İçin Hekimler Derneğinin de görüşünü alarak Dr. Günay Can�ın katılmasına karar verildi.27 Eylül 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Kemal Tural�a Canpelle Deri için, Dr. Gülhan Canan Küçük�e Odak Pazarlama için, Dr. Tülin Kurçenli�ye Sportech Teknik Giyim için, Dr. Sunay Çalışır�a Camsar/Camtaş/Anadolu Cam(OSB) için, Dr. Zehra Girgin Gürsoy�a Öz Lider/Teknik Takım (OSB) için, Dr. Ercan Yenigün�e Esem Elektrik için, Dr. Nedim Sarı�ya Ermak Madeni Aksam için, Dr. Ali Oymagil�e APS Ambalaj için, Dr. Nevzat Vargı�ya Ejet Tezmak için, Dr. Ali Çerkezoğlu�na İmta Turizm için, Dr. Mustafa F. Dikici�ye Doğa Klüp için, Dr. Sezer E. Sönmez�e Bayındırbank için, DR. Serap Pamak�a İstanbul Ulaşım için Dr. Oğuz Ürütürk�e Çeliktrans Deniz İnşaat için yetki belgesi verilmesine,

Bağ-Kur�un başvurusu üzerine açılan İş-1054 sayılı dosyada ................ ve ................ Hastanesi hekimlerinin açıklamaları değerlendirildi, bu konuda soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ................ hakkında açılan HUB-131 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesi okundu, dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ................ hakkında açılan HUB-59 sayılı dosyada soruşturmacı atanan Dr. Ümit Şen�in mazereti uygun görüldü, soruşturmacı olarak Dr. Barbaros Ilıkkan�ın atanmasına,

Şarlatanlık, yetkisiz muayenehanede çalışmak, Tıp Etiğine aykırı davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. ................ hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Tıbbi ihmal nedeniyle ................ isimli hastanın ölümüne sebebiyet vermek iddiasıyla açılan HUB-65 sayılı dosyada Dr. ................, Dr. ................, Dr. ................, Dr. ................, Dr. ................ ve Dr. ................ hakkında soruşturma açılarak soruşturmacı olarak Dr. İsmail Çepni�nin atanmasına,

HUB-152 VE HUB-153 sayılı dosyada soruşturmacı olarak atanan Dr. Elif Kırteke�nin mazeret dilekçesi uygun bulundu, bu dosyalara Dr. Sermet Koç�un soruşturmacı olarak atanmasına,

Hürriyet Gazetesi ile sağlık kuruluşları seri ilanları için Oda�mızla Hürriyet gazetesi arasında bir protokol imzalanarak, ilanların Tabip Odası kontrolünden geçirilmesine,

Çevre İçin Hekimler Derneği�nin �Siyanürsüz Bergama Girişimi� ile birlikte düzenleyeceği panel için salonumuzu kullanmalarına karar verildi.2 Ağustos 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Zafer Mustafa Bulca�ya İsteks İç Giyim için, Dr. Muhterem Köseoğlu�na, Aras Kargo Yurtiçi için Dr. Hatice Demet Aygün�e, Kunt Elektronik için Dr. Tülay Salter�e, Lale Hazır Giyim için Dr. Şaban Yazar�a, Yamanlar Otomotiv için Dr. Erkan Gündüz�e, Poyraz Turkuaz Tur Sun için Dr. Yusuf Çağlar�a, Altınyıldız Mensucat için Dr. Gökhan Tolga Adaş�a, Veksan Aydınlatma için yetki belgesi verilmesine,

SSK Okmeydanı Hastanesinde gelişen olaylar nedeniyle Dr. Elvin Dinç�in cevabi yazısı incelendi. Hastanede 4 hekimin gözaltına alınması ile ilgili olarak başhekim Dr. Elvin Dinç�in suçluluğunu gösterecek yeterli kanıt sağlanamadığı için adı geçen hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığı, konunun Yönetim Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edileceğinin duyurulmasına,

İş-323, İş-367, İş-295, İş-236, İş-186 sayılı dosyalar 5 yıllık zaman aşımı süresini doldurduklarından bu dosyaların kapatılmasına,

Usule uygun fenne aykırı rapor düzenledikleri iddiasıyla Dr. ................. ve Dr. ................. hakkında açılan HUB-134 sayılı dosyada Dr. .................�ın fezleke raporu değerlendirilerek adı geçenlerin Onur Kuruluna sevkini gerektirecek durum oluşmadığından dosyanın kapatılmasına,

Muayenesi sonucunda ishal tanısı koyarak reçete düzenlediği .................�un ailenin iyileşmediği yönündeki başvurularına ilgisiz kalmak suretiyle ölümüne neden olmak iddiasıyla hakkında soruşturma açılana Dr. .................�nun HUB-166 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

................. isimli hastanın ameliyatında ve tedavisinde hata yaparak ölümüne sebebiyet verildiği iddasıyla açılan HUB-7 sayılı dosyada Dr. ................. hakkında soruşturma açılmasına ve Dr. .................�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle Dr. ................. hakkında açılan HUB-87 sayılı dosyada işlem yapılmasına gerek olmadığına ve dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla Dr. ................. hakkında açılan İş-470 sayılı dosyada bilirkişi olarak Dr. .................�in raporu incelendi ve somut bir ihmal ve hatanın olmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi ihmal nedeniyle Dr. ................. hakkında açılan HUB-121 sayılı dosyada ihmal ve hata olmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle Dr. ................. hakkında açılan HUB-156 sayılı dosyada ihmal ve hata olmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

Hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasıyla Dr. ................. hakkında açılan HUB-162 sayılı dosyada adı geçen hekime bir uyarı yazısı yazılarak dosyanın kapatılmasına,

Tekirdağ Tabip Odası�nın Odamızdan istediği Dr. ................. hakkındaki soruşturma için soruşturmacı talebine; Dr. .................�nin soruşturmacı olarak atanmasına,

F tipi cezaevi konusunda Cuma günü (4 Ağustos) saat 12.oo�de bir basın toplantısı yapılması yapılması ve bu toplantıya İnsan Hakları Komisyonumuzun da davet edilmesine,

F tipi Hücrelere karşı Aydın ve Sanatçı girişimli adına verilen dilekçeye cevaben; F tipi cezaevi konusunda Odamızın son derece duyarlı olduğu ve bunun için gerekli çalışmaları yaptığı ancak açlık grevi için Odamız mekanının kullanılmasının uygun olmadığının bildirilmesine,

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı�nın Ağustos ayı son haftasında Urfa ve Adana�da gerçekleştireceği sağlık haberciliği ile ilgili seminerlere Dr. Rıfat Yücel�in Odamızı temsilen katılmasına,

1219 sayılı yasaya aykırı hereket ettiği iddiasıyla Dr. ................. hakkında soruşturma açılmasına ve Dr. .................�ın soruşturmacı olarak atanmasına karar verildi.

Gürsel Özdemir�in dilekçe tarihi olan Mart 2000�den itibaren fazla mesailerinin sendikalı çalışanların aldığı orandan hesaplanmasına karar verildi.9 Ağustos 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Birgül Karadayı�ya Sel Dış Tic. İçin Dr. Hamdi Alış�a, Ant Yapı San. için Dr. Mehmet Ali Adıgüzel�e, Prekom İnşaat için Dr. Özcan Erdoğan�a, Paktaş Çorap için Dr. Ayşe Estekin Uzun�a, Pas-Ek için Dr. Mustafa Eldemir�e, Taşeli İnşaat için Dr. Muhammet Seren�e, Uygunlar Madencilik (OSB) için Dr. Zerrin Çetin Yiğit�e, Nüans Tekstil için Dr. Ayşenur Albak�a, Tarma Tarım için Dr. Banu Demir�e, Sözer Kuyumculuk için Dr. Mehmet Murat Semiz�e, Hidromekanik için Dr. M. Vedat Ayarman�a, Corbuss için Dr. Tunç İmamoğlu�na, Akuva Su Oyunları için Dr. Ercan Duman�a İktisat Benkası için Dr. Hayri Davas�a Alarko (OSB) için yetki belgesi verilmesine,

İşyeri hekimliği kursu ile ilgili olarak Dr. Filiz Baturoğlu, Dr. Rüştü Kemal Yetkin ve Dr. Mehmet Ceran�ın müracaat dilekçeleri okundu ve adı geçen kişilerin kursa katılımı konusunda İşyeri Hekimliği Bürosu ile görüşülerek katılımların sağlanmasına,

Cerrahaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri ..................... ve .....................�un burs başvurularının incelenmesi ve uygun görüldüğü halde burs başvurularının kabulüne,

Dr. Piraye Serdaroğlu�nun ülkemizde tanısı konamayan bazı nöromüsküler hastalıkları için yurtdışındaki bazı laboratuvarlarda yapılmasını planladığı protein analizi, immünolojik ve elektronmikroskopik incelemelere onay almak için İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu'na başvuru yaptığı ve Fakülte Etik Kurulu 12.07.2000 tarih ve 159 sayılı kararla konunun öncelikle İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu tarafından değerlendirilmesi önerildiği öğrenildi. Dosyanın Odamız Etik Kuruluna gönderilmesine,

Usulsüz rapor düzenlediği iddiasıyla Dr. ..................... hakkında açılan HUB-123 sayılı dosyada adı geçen hekimin bilgi yazısı incelendi ve yeterli görülerek dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi ihmal nedeniyle basında çıkan haberler üzerine açılan HUB-143 sayılı dosyada Özel .....................Hastanesi, ....................., ..................... Hastanesi ve SSK ..................... Hastanesi hakkında hastaların tedavilerinin yapıldığı ve ihmal olmadığı kanaati oluştuğundan dosyanın kapatılmasına.

İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti ile ruhsatsız bir güzellik salonuna diplomasını verdiği için ..................... hakkında açılan HUB-30 sayılı dosyanın adı geçen hekime ulaşılamaması nedeniyle adres bilgilerinin Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek konunun onlar tarafından takibinin uygun olacağının bildirilmesine ve dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata ve haksız kazanç iddiasıyla Dr. ..................... hakkında açılan HUB-58 sayılı dosyada bilirkişi Dr. .....................�ün değerlendirmesi incelendi ve suç oluşturacak herhangi bir girişimin yapılmadığı kanaatiyle adı geçen kişi hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Tıbbi ihmal nedeniyle Dr. ..................... hakkında açılan HUB-113 sayılı dosyada bilirkişi Dr. .....................�ın raporu incelendi ve suç oluşturacak bir girişim yapılmadığı kanaatiyle adı geçen hakkında işleme gerek olmadığına ve dosyanın kapatılmasına,

Grup Yorum�un Odamızda bir basın toplantısı yapma isteğinin �Hekimlik ve sağlık sorunları dışında Oda mekanlarının basın toplantısı için kullanılmaması� kararı uyarınca oybirliğiyle reddedilmesine, Afet Çalışma Grubu�na 17 Ağustos anma etkinlikleri için 100 milyon TL ödenek ayrılmasına, bu etkinliklerde Odamızı tanıtan bir stand açılmasına,

.....................�ın başvurusunda belirtilen Bursa Özel Tip Cezaevindeki mahkum .....................�ın sağlık sorunları ve tedavisi için TTB�ye ve Bursa Tabip Odasına durumu bildirir bir yazı yazılmasına,

Gebze Cezaevinde yatmakta olan .....................�nın tedavisi için annesi .....................�ın dilekçesi ile ilgili olarak TTB ve Kocaeli Tabip Odasına bir yazı yazılmasına,

İnsan Hakları Komisyonumuzun dilekçesindeki konularla ilgili olarak; Hücre tipi cezaevleri ile ilgili bir broşür hazırlanmasına ve temsilcilerimiz kanalıyla hastanelerimizde dağıtılmasına, bu konuda kitap hazırlamak yerine Hekim Forumu yayın kuruluna öneride bulunularak yazıların dergide çıkmasının talep edilmesine, F tipi cezaevi ile ilgili İstanbul Tabip Odasının durduğu yerin İnsan sağlığına yönelik bilimsel çizgide kalmasına, oluşan demokratik hareketlere bu bakışta destek vermesine karar verildiğinden İHD�nin düzenleyeceği bildirilen mitinge aktif katılımın oda üyelerinin bireysel insiyatiflerine bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.16 Ağustos 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Şermin Ormancı�ya Özcan Ciklet için, Dr. Tahsin C. Karayiğit�e Türkiye Jokey Klübü içi, Dr. Banu Demir�e Güner Kuyumculuk için, Dr. Aslan Çelebi�ye Süet Mod için, Dr. Murat Akaydın�a Talu Tekstil iin, Dr. Tuncay Gıcık�a Mön Yenigün için, Dr. Nurhan Demirhan�a Erta Mekanik için Dr. Abdurrahman Akkuş�a Sosyal Hizmetler Kurumu için Dr. Şahin Özdemir�e Fazıl Tekstil ve Serten Tekstil için, Dr. Ece Uçanay�a Denizbank için, Dr. Mehmet Çınar�a Tekbay Tekstil için, Dr. Erdal Bıkım�a Rumeli Teknik/Aktif Kablo (OSB) ve Rumeli Telekom/Unitel Telefon (OSB) için, Dr. Nilüfer Tüysüz�e S.S. İstanbul Toptan Tic. Depo için, Dr. Cihangir Tayfur�a Özak Tekstil için, Dr. Filiz Tayfur�a Yimpaş A.Ş. için, Dr. Yasemin Yiğittürk�e B Tks/İki As Tekstil (OSB) için, Dr. Yılmaz Şafak�a Sema Eğitim Öğretim için yetki belgesi verilmesine,

Dr. Hüseyin Demirsoy�un dilekçesi incelendi ve 3 sene önce işyeri hekimliği kursu için müracaat ettiği anlaşıldığından ve sırası geldiğinden Kasım ayında yapılacak işyeri hekimliği kursuna katılmasına,

Dr. M. Saim Ahmehmet�in dilekçesi incelendi ve sırası geldiğinden Kasım ayında yapılacak işyeri hekimliği kursuna katılmasına,

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 12.08.2000 tarihinde Resmi Gazetede yaypınllanması ile ilgili olarak 18 Ağustos Cuma günü bir basın toplantısı düzenlenerek, Sağlık Bakanı Osman Durmuş�un istifaya davet edilmesine ve deprem haftasında fırsattan yararlanarak bu yönetmeliği çıkarılmasının sert bir dille kınanmasına,

17 Ağustos anma etkinlikleri çerçevesinde Yalova Devlet Hastanesinin Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hulki Forta tarafından ziyaret edilerek, hekimlerle bir toplantı düzenlenmesine,

Usulsüz reçete düzenlendiği iddiasıyla ......................... hakkında açılan Hub-126 sayılı dosyada suç unsuru oluşturacak herhangi bir kanıt sağlanmadığından dosyanın kapatılmasına,

......................... isimli hastanın �Özel ......................... Hastanesi�nde geçirdiği operasyon sorasında tıbbi ihmal ve hata iddiasıyla açılan İş-460 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. .........................�ın fezlekesi incelendi ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle Dr. ......................... hakkında açılan HUB-64 sayılı dosyanın yeterli delil elde edilemediğinden kapatılmasına,

Tıbbi hata nedenile Dr. ......................... ve Dr. ......................... hakkında soruşturma açılan HUB-63 sayılı dosyada, soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Acil hastaya bakmamak ve Deontolojiye aykırı davranış nedeniyle ......................... Hastanesi ve Özel ......................... Hastanesi sorumlu müdürleri hakkında açılan HUB-79sayılı dosyada, suçun oluşmadığı anlaşılmış olup dosyanın kapatılmasına,

Hastasına tokat attığı gerekçesiyle Dr. ......................... hakkında açılan HUB-131 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Hekimliğe yakışmayan davranış ve hasta sırrını açıklamak nedeniyle Dr. ......................... hakkında açılan HU109 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Asgari ücreti ihlal nedeniyle ......................... Hastanesi Başhekimi Dr. ......................... hakkında açılan HUB-170 sayılı dosyada suçun oluşmadığı saptandığından dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9. Maddelerine muhalefet nedeniyle Dr. ......................... hakkında açılan HUB-106 sayılı dosyada suçun oluşmadığı anlaşıldığından dosyanın kapatılmasına,

İş-420 ve İş-453 sayılı dosyaların zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle Dr. ......................... hakkında açılan HUB-104 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve Dr. Ziya Akar�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Tabela yönetmeliğine uymadıkları için Dr. ......................... ve Dr. ......................... hakkında açılan HUB-148 sayılı dosyanın kapatılmasına,

Onur Kurulumuzun 05.07.2000 tarih ve 229 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulumuza sevk edilen Dr. .........................�e ait HUB-R-118 sayılı dosyada �Uzman bayan doktorun... hizmet verdiği modern araçlarla donanmış doğumhanemiz� ibaresi nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 2. Maddesi b bendi ihlali olduğuna kanaat getirilerek soruşturma açılması isteğine karşı, oybirliği sağlanamadığından Odamız Etik Kurulunun görüşünün alınmasına,

22 Ağustos Salı Günü Ankara�daki TTB toplantısına Odamızı temsilen Dr. Taner Gören�in katılmasına karar verildi.30 Ağustos 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Ayhan Koçak�a Hedef Kırtasiye Ürünleri San. İçin, Dr. Meliha Eray Kaplan�a Karyer Lısı Transfer San., Dr. Ayşegül Özkan Yava�ya Anka Danışmanlık Turizm, Dönper Danışmanlık Hizm., Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi (OSB) için, Dr. Muhammet Can�a İmta Turizm ve Yatçılık A.Ş. için, Dr. Emin Ali Bilgiç Terel Transport Uluslar arası Taşımacılık için, Dr. Kadir Tanyürek�e, Ener Tekstil San. Ve Dış Tic. İçin Dr. Veysel Yılmaz�a, Karınca Uluslar arası TaşımacılıkA.Ş., Dr. Mertol Bulur�a Ender Kitapçı Çikolata ve Gıda San. İçin, Dr. Renan Soyyılmaz�a Doğatek İç ve Dış Tic., Doğatek Gıda Turizm İşletme San. (OSB) için yetki belgesi verilmesine,

HUB-18 sayılı dosyada hakkında soruşturma açılan Dr. ................... hakkında soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesi incelendi ve dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

HUB-177 sayılı dosyada hakkında soruşturma açılan Dr. ................... hakkında soruşturmacılara Dr. İlhan Doğan ve Dr. Nedim Şendağ�ın fezlekesi incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Deontolojiye aykırı davranış nedeniyle Dr. ................... hakkında açılan HUB-80 sayılı dosyada tanık olarak Dr. ...................�ın yazısı incelendi ve Dr. ...................�ün bir yazı ile uyarılarak daha dikkatli davranmasının istenmesine ve dosyanın kapatılmasına,

HUB-183 sayılı dosyada 1219 sayılı yasaya aykırı hareket, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 7. Ve 43. Maddelerine muhalefetten hakkında soruşturma açılan Dr. ................... hakkında soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesi incelendi, dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-66 sayılı dosyada �çalışma izni olmayan hekim çalıştırmak� nedeniyle ................... sorumlu hekimi Dr. ................... hakkında açılan soruşturmada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesi incelendi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Adli Tıp Kurumu Üyeleri Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ................... ve Dr. ................... hakkında açılan İş-374 sayılı dosyanın zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

Tıbbi Hata nedeniyle açılan HUB-59 sayılı dosyada Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Ümit Şen�in atanmasına,

9 Eylül 2000 tarihinde �İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme kurulu toplantısına odamızı temsilen Dr. Özcan Baripoğlu�nun katılmasına,

Hiçbir kurum ve kuruluşta çalışmadığını ve maddi sorunu olduğunu belirten Dr. ...................�ye işyeri hekimliği kursunda öncelik tanınmasına,

SSK�da tam gün çalıştığını belirten Dr. Sedat Savaşer�in işyeri hekimliği için öncelik isteyen başvurusunun uygun görülmemesine, kendisine sıranın zaten bir sonraki kursta geleceğinin bildirilmesine karar verildi.5 Temmuz 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Ziya Ağır�a Vaksan Valf Yapraklar (OSB), Dr. Selahattin Atılgan�a Tırsan Treyler (OSB), Dr. Meltem Can�a Pürkay Boya ve Kimya (OSB), Dr. Metin Beyazıt�a Yabeltaş Yalova İnşaat, Dr. Erdoğan Özden�e Bilgitaş Büro Makinaları, Dr. Kerime Sibel İpek�e Emin Optik Cam San. İçin yetki belgesi verilmesine,

Haydarpaşa Numune Hastanesi III. Dahiliye Kliniği asistanlarından Dr. Hacer Köse�ye yapılan saldırı ile ilgili olarak 4.7.2000 tarihinde Üsküdar 1. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davayı Odamız Genel Sekreteri ile birlikte çok sayıda hastane hekimi katıldı. İstanbul Tabip Odası avukatlarının müdahil olarak katıldığı davada, mahkemenin saldırgana 10 ay 20 gün hapis cezası vermesi olumlu karşılandı. Bu konuda basına açıklama yapılmasına,

Bağ-Kur başvurusu nedeniyle Dr. ........................., Dr. ........................., Dr. ........................., Dr. ........................., Doç. Dr. ......................... hakkında usulsüz reçete yazmak iddiasıyla soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle HUB-106 sayılı dosyada Dr. ......................... hakkında re�sen soruşturma açılmasına,

Tıbbi hata yaptığı iddia edilen Dr. ......................... hakkında oluşturulan HUB-51 sayılı dosyada bilirkişi olarak Prof. Dr. .........................�in görüşüne başvurulmasına,

Tıbbi hata yaptığı iddia edilen Dr. ......................... hakkında oluşturulan HUB-113 sayılı dosyada bilirkişi olarak Dr. .........................�ın atanmasına,

......................... adlı hastanın ameliyatında tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet verme iddiasıyla Dr. ........................., Dr. ........................., Dr. ........................., Dr. ........................., Dr. ........................., Dr. ......................... haklarında oluşturulan HUB-169 sayılı dosyada Prof. Dr. ......................... ve Doç. Dr. .........................�ın bilirkişi olarak görüşüne başvurulmasına,

......................... isimli hastanın ameliyatında ve tedavisinde hata yaptığı iddiasıyla Dr. ......................... hakkında oluşturulan HUB-7 sayılı dosyada Doç. Dr. .........................�ın bilirkişi olarak görüşüne başvurulmasına,

Hastanede yatarak tedavi gören sigortalı ve hak sahiplerinin tedavilerinde kullanılmayan, özellikle �Human Albümin� ve diğer ithal ve yerli ilaçları kapsayan gerçek dışı ve usulsüz reçete düzenlediği iddiasıyla Dr. ......................... ve Dr. ......................... hakkında oluşturulan HUB-96 sayılı dosyada soruşturma açılarak Dr. İlhan Doğan�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Organ ticareti yaptığı gerekçesiyle Dr. .........................hakkında açılan HUB-112 sayılı dosyada soruşturmacı olarak Dr. Nedim Şendağ�ın atanmasına,

�Usulsüz reçete yazmak�, �Hastalardan haksız kazanç sağlamak�, �Hasta yönlendirmek� ve �Meslektaşlarına iyi davranmamak� suçlarıyla Dr. ......................... hakkında açılan HUB-177 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve Dr. İlhan Doğan ve Dr. Nedim Şendağ�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8., 9. Ve 31. Maddeleri ve 1219�un 10 ve 24. Maddelerine aykırı davranmaktan hakkında soruşturma açılan HUR-173 sayılı dosyada Dr. .........................�nun Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

İstanbul Dişhekimleri Odası�nın 18.01.1996 tarihli başvurusu üzerine Dr. ......................... hakkında 1219 sayılı kanuna aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan inceleme dosyası, Üsküdar Sağlık Grup Başkanlığı'ndan alınan cevabi yazı nedeniyle İş-482 sayılı dosyanın kapatılmasına,

Çocuk Hakları Komisyonumuzun �Çocuk istismarı ve ihmal, hekimler için el kitabı�nın basımına destek verilmesine,

Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Kliniği görevli hekimlerinin gece nöbetine kalmaları istenmesi nedeniyle Odamız temsilciliğine yaptıkları başvuru değerlendirilmiş ve hastane yönetimine bir yazı yazılmasına ve gerekirse Odamızca hukuki destek verilmesine karar verildi.

Ek Karar; İnsan Hakları Komisyonunun dilekçesi üzerine konu görüşüldü. 11.07.2000 tarihinde Odamız ve SES arasında planlandığı belirtilen basın toplantısının düzenlenmesine katkıda bulunmama kararı alındı. İstanbul Tabip Odası�nın �3�lü protokol ve cezaevlerindeki sağlık sorunları� konusunda gerekli açıklamaları planladığının (Dr. Hulki Forta ve Dr. Zeynep Aydın�ın muhalefet oylarına karşın) komisyona yazılı bildirilmesine karar verildi.12 Temmuz 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Gelişim Tıp Lab. Adına Dr. Paşa Göktaş�ın işyeri hekimlerinin adreslerini talep eden dilekçesine �ücreti mukabili kabul� cevabı verilmesine,

Sespa- Klima�nın odamız üyelerinin adreslerini talep eden dilekçesine �ücreti mukabili kabul� cevabı verilmesine,

Dr. Coşkun İncesoy�a Mesa Mesken Bölge Md. (OSB), Dr. Mustafa Zonturoğlu�na Kayabaşı Şenol Ambalaj Oluklu Mukavva San. Ve Tic. A.Ş., Dr. Adem Elbaşı�na Saray Sağlık Hizmetleri Tic. Ve San. A.Ş., Dr. Kerem Kınık�a Protek Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Dr. Ersen Ateş�e Standart Pompa ve Makine San. A.Ş., Dr. Ahmet Yıldız�a Altın Yaylı Yatak San. Ve Tic. A.Ş., Dr. Ali Kaya�ya Beytepe Sağlık Turizm ve Tic. A.Ş., Dr. Kemal Tarhan�a Kayalar Çelik San. Ve Tic. A.Ş., Dr. Meltem Çetin�e Hyundai Assan Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş., Dr. Ceyda Konya�ya Etur Eğitim ve Turizm Ltd. Şti için işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

HUB-54 sayılı dosyada Dr. ............... hakkında �Organ nakli konusunda yaşa dışı düzen içinde yer alışı� nedeniyle soruşturma açılan dosyada, Onur Kurulu'nun �Savcılığa suç duyurusunda bulunulması� istemine uyulmasına,

Dr. ................ hakkında İl Sağlık Müdürlüğü�nün �Tıbbi hata ve haksız kazanç� iddiasıyla ilgili olarak açılan HUB-158 sayılı dosyada, ................ Hastanesinden gelen yanıt incelendi ve Dr. ................ için soruşturma açılmasına gerek olmadığına dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9. Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Dr. ................ hakkında açılan HUB-R-120 sayılı dosyada soruşturma açılmasına gerek olmadığına, ancak ilgilinin bir yazı ile uyarılmasına,

Dr. ................ hakkında �Tıbbi İhmal� nedeniyle açılan HUB-118 sayılı dosyada bilgilenme yazısı değerlendirildi, adı geçen hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ................ hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. Maddelerini ihlal nedeniyle soruşturma açılan HUB-R-78 sayılı dosyada, adı geçenin Onur Kuruluna gönderilmesine,

Dr. ................ ve Dr. ................ hakkında �Tıbbi Hata� nedeniyle açılan HUB-122 sayılı dosyada bilirkişi Dr. ................�in raporu okundu ve adı geçenler hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ................, Dr. ................, Dr. ................ ve Dr. ................ hakkında Bağ-Kur müfettişlerinin �usulsüz ve gerçekdışı reçete düzenlediği� iddiasıyla soruşturma açılan HUB-161 sayılı dosya hakkında ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

PTT Hastanesinin Başhekimliğine bir dişhekiminin atanması hakkında alınan duyumun Genel Sekreter tarafından doğruluğunun araştırılmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı�na konuyu yadırgadığımıza ve kınadığımıza ait bir yazının gönderilmesine ve bu konuda bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.19 Temmuz 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Fruko Meşrubat San, Fruko Meş.Paz., Mekta Tic. (OSB) için Dr. Bekir Turan�a, Empa Kimya San. Ltd. Şti. için Dr. Hasan Göksel�e, Saral Plastik Eşya San. A.Ş. için Dr. Seval Özergin�e, Samko Mühendislik ve İnş. A.Ş. için Dr. Tevfik Çoban�a, Karette Konfeksiyon San. Ltd. Şti için Dr. Macit Dokur�a, Şampiyon Sport San. Ve Tic. Ltd. için Dr. Ersan Ateş�e yetki belgesi verilmesine,

PTT Hastanesi Başhekimliğine Dt. Taner Engin�in atanmasına karşı iptal davası açmak için mahkemeye başvurmak amacıyla Oda avukatlarının görevlendirilmelerine,

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü�nün 26 Temmuz�daki ihalesinde �Beyoğlu İstiklal Cad. Vakıf Gökçek işhanındaki 5. Ve 6. Katlar için, Odamızın bu ihaleye katılmasına, ihalede 1.200.000.000.TL�ye kadar artırma yetkisi verilerek Yönetim Kurulu üyesi Dr. Turgut Adatepe ve Dr. Hulki Forta�nın ve Yedek Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cevat Bayrak�ın görevlendirilmesine,

Elektromanyetik alanlar ve cep telefonlarının baz istasyonlarının sağlık üzerine etkileri ve alınması gereken önlemler konusunda, 17 Temmuz günü 10.00-16.00 saatleri arasında Odamızda yapılan toplantıya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biofizik ABD Başkanı Prof. Dr. Nesrin Seyhan Atalay, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak. Biofizik ABD Öğretim üyesi Prof. Dr. Tunaya Kalkan, İ.Ü.İst. Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hilmi Sabuncu, Çevre için Hekimler Derneği Başkanı Dr. Günay Can, Genel Sekreteri Dr. Ümit Şahin ve Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Rıfat Yücel katılmıştır. Toplantının sonuç bildirgesinin 20 Temmuz Saat 12.00�de Basın toplantısı ile açıklanmasına,

Cengiz Çetin Asistan Tez yarışması jürisinin 25 Temmuz Saat 19.00�da toplanmasına dereceye giren adaylara �Klinik Gelişim� ve �New England� dergileri aboneliğinin verilmesine,

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nün �Özel Sağlık Kuruluşlarında günübirlik anestezi altında cerrahi müdahale uygulama genelgesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Aysel Altan�ın bir rapor hazırlamasına,

Sivil Koordinasyon Merkezlerinin �17 Ağustos Anma Etkinlikleri Çalışma Grubu�nun toplantısında Dr. Nadi Bakırcı�nın İstanbul Tabip Odası�nı temsilen katılmasına ve 17 Ağustos 2000 Panelinin organizasyonunda görevlendirilmesine,

Bakırköy 75. Yıl Kadın-Doğum Kliniğinin açılışında meslekte 50 yılını doldurmuş hekimlere Mesut Yılmaz tarafından 50. Yıl plaketi verilmesinin bir basın açıklaması ile kınanmasına,

TDV 29 Mayıs Hastanesinin Odamıza kayıtlı Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi hekim listesini isteyen başvurularına, ücreti ödenmek koşuluyla olumlu yanıt verilmesine,

Sez-Med Ltd. Şti adına Dr. M. Salih Uca�nın �personel sayısı 1000�in üzerindeki işyerlerinin adres ve telefonlarını isteyen başvurularına ücreti ödenmek koşuluyla olumlu yanıt verilmesine,

Asgari ücret kitapçığında yer alan konularla ilgili olarak bazı sigorta şirketleri ve hekimler arasındaki sorunlar için bir büro oluşturulmasına ve incelenen her dosya için 10-30 birim ücretin müracaatçıdan alınmasına,

Odamız tarafından basımı yapılan Dr. Muzaffer Sertabiboğlu�nun �Kasaba Doktoru� isimli kitabının 2 milyon TL�ye satılmasına karar verildi.

Kırklareli cezaevindeki mahkumların açlık grevlerinin 60. Gününde olması nedeniyle Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Güven ile telefonla görüşüldü ve Kırklareli Tabip Odası Başkanı ile birlikte cezaevine gidecekleri ve gerekirse Genel Sekreter�e yardım için bilgi verileceği bilgisi alındı.

İstanbul Tabip Odası cep takviminden 3000 adet bastırılmasına karar verildi.26 Temmuz 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Kızılay Dern. Pendik Şb. Bşk. Adatepe Tıp Merkezi için Dr. Hakan Özşeker�e, Ekseption Tekstil San. Ltd. Şti. için Dr. Ayşe Gökşin Pekyalçın�a, ABM Giyim Sn. için Dr. Tolga Yıldırım�a, Kızılay Pendik Tıp Merkezi için Dr. Hamdi Güzelöz�e, Kızılay Pendik Tıp Merkezi için Dr. A. Necati Çakmak�a, Tansaş Bayrampaşa, Tansaş Eyüp (OSB) için Dr. Aysu Yıldırımer Somunkıran�a, Türker Tersane Deniz İşl. Ayça Zeynep Denizcilik İşl. Tuzla Tersanecilik ve Turizm A.Ş., KS Denizçilik Ltd. (OSB) için Dr. Kenan Başak�a, Tongem Gemi İnşaat, Dentaş Gemi İnş. (OSB) için Dr. Kenan Başak�a, Sareks Tekstil San. Ulteks Tekstil San. (OSB) için Dr. Murat Baydar�a, Alhadefler Kağıtçılık A.Ş. için Dr. Berrin Önder Karaibram�a, Şenol Tekstil Dış Tic. Ltd. için Dr. Önder Aydıner�e yetki belgesi verilmesine,

TTB Çocuk Hekimleri Eğitim Birliği toplantısana katılmak üzere Odamız adına Dr. Feyza Darendeliler�in görevlendirilmesine,

SES İşyeri temsilcisi ................�un şikayet dilekçesi görüşüldü ve oybirliği ile Yönetim Kurulu üyemiz Dr. ........... hakkındaki şikayetlerin yersiz ve haksız olduğu kararına verildi.

Türk Eczacılar Birliği üzerindeki Sağlık Bakanlığı denetlemesi hakkında, olayı kınayan bir basın açıklaması yapılmasına,

İşyeri hekimliği kursuna katılmak için dilekçe veren Dr. ..................�ün sıralamada olmadığından, önce müracaat edip kayıt yaptırması ve sırası geldiğinde kursa katılmasının uygun olacağına,

İşyeri Hekimliği kursuna katılmak için dilekçe veren Dr. ..................�in sıralamada olmadığından önce kayıt yaptırmasına, daha sonra sırası geldiğinde kursa katılmasına,

İşyeri hekimliği kursuna katılmak için dilekçe veren Dr. ..................�in 1133 sırada bulunduğu ve halen devlet memuriyeti yaptığı anlaşıldığından isteğinin uygun bulunmamasına,

TTB ve Norveç Tabipler Birliği�nin ortak toplantısı olan �Psikotravmatik Bozukluklara Yaklaşım�, 20 Ekim�de İzmir�deki bu toplantıya Dr. Şahika Yüksel ve Dr. Şebnem Korur Fincancı�nın görevlendirilmesine,

İstanbul Tabip Odası Dr. Akil Muhtar Özden Fidanlığının sulanması için gerektiğinde kullanılmak üzere 100 milyon TL ödeneğin ayrılmasına karar verildi.

Ek Karar:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının altıncısı için İzmir�de 2-3 Aralık 2000 tarihlerinde yapılacak toplantıya İstanbul Tabip Odasını temsil edecek 2 kişinin UEÇG tarafından belirlenmesine,
İnsan Hakları Komisyonumuzun �Cezaevleri ve Sağlık, F Tipi Cezaevlerinin İnsan Sağlığı üzerine olası sonuçları� konulu ve 7 Ağustos 2000 tarihinde saat 18.30�da İTO Sevinç Özgüner Salonunda yapılması planlanan toplantının duyurularının Temsilciler Kurulu üyelerine yapılmasına karar verildi.
İTO Spor Klübünün Sponsor desteği almak için çalışma yapmasına karar verildi.7 Haziran 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Aydan Özen�e Nezafet İnşaat, Dr. Mehmet Köse�ye Fresccake (OSB), Dr. Ahmet Kurt�a Trikoteks Triko, Dr. Hamdi Yavuz�a Murat Can Gıda, Dr. Ertan Cevizci�ye Beymen Giyim Suadiye, Dr. Gülay Öcal�a Vakko Mağazacılık Star As OSB, Dr. Bekir Sonat�a Yiğit Gıda San., Dr. Filiz Can�a Promoteks Tekstil, Dr. Kadri Dönmez�e Mez Motorlu Araçlar, Dr. Hızır Aslıyüksek�e İstanbul Ağaç ve Peyzaj, Dr. Selma Satılmısoğlu�na Çınarcık Belediyesi, Dr. Ali Aydın�a Burak Alüminyum Sanayii için yetki belgesi verilmesine,

HUB-102 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında tıbbi hata nedeniyle soruşturma açılmasına ve Dr. .....................�nın soruşturmacı olarak atanmasına,

Onur Kurulunun verdiği cezalarla ilgili olarak Av. Meryem Turan�a para cezalarının tahsili için haciz yetkisi verilmesine,

HUB-55 sayılı dosyada, Dr. ..................... ve Dr. ..................... hakkında tıbbi hata iddiasıyla soruşturma açılkmasına ve Dr. .....................�nın soruşturmacı olarak atanmasına,

HUB-82 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında soruşturma açılmasına ve Dr. .....................�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

HUB-R-93 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında tanıtım ihlali nedeniyle açılan dosyanın Onur Kurulu'�a sevkedilmesine,

HUB-R-94 sayılı dosyada, Dr. ..................... hakkında tanıtım ihlali nedeniyle Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-R-97 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında tanıtım ihlali nedeniyle Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-R-99 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında tanıtım ihlali nedeniyle Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

HUB-166 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında tıbbi ihmal iddiasıyla soruşturma açılmasına ve Dr. .....................�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

İş-829 sayılı dosyada Dr. ..................... hakkında hastasına kötü davranma iddiasıyla uyarı yazısı yazılmasına ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Üniversite sınavlarına katılacak olan Lise son sınıf öğrenci raporları hakkında Eyüp SSK Hastanesi hekimlerinin başvurusu üzerine, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne öğrencilerin rapor konusunda teşvik edilmemesi konusunda bir yazı yazılarak konuya hassasiyet gösterilmesinin hatırlatılmasına,

Dr. Taner Yıldırmak�ın �SSK�da klinik seflerine tam gün çalışma zorunluğu� konulu dilekçesinde odamızın hukuki mücadelesine destek talebi karşısında, kendisine �tüm eğitim hastanelerinde tam gün çalışmanın Odamızın görüşü olarak benimsendiğinin� hatırlatılmasına,

Dr. Şahika Yüksel ve arkadaşlarının mücacaatlarına ve �Afet Psikiyatrisi� çalışması yapmak dileklerine olumlu yanıt verilerek �Çalışma Grubu� kurmalarına,

Odamıza komisyon kurma amacıyla yapılan müracaatlarda, öncelikle �Çalışma Grubu� oluşturulmasının ilke olarak benimsenmesi ve 1 yıllık çalışma dönemi raporu sonrası komisyonlaşmak için kararın Yönetim Kurulunca verilmesine,

20-24 Eylül tarihlerinde yapılacak olan �Bakırköy Sağlık Günleri� konusunda Dr. Nedim Şendağ�ın görevlendirilmesine ve aynı günlerde �İstanbul Tabip Odası� standının açılmasına,

Dr. Kürşat Yıldız�ın önerisiyle, Dr. Muzaffer Sertabipoğlu�nun anılarının basımında odamızın destek vermesine,

İnternet web sayfaları için alınan web sayfası bulundurma ve e-posta hizmetlerinin İstanbul yerleşimli bir internet servis sağlayıcı firma üzerinden yürümesi için web ekibine gerekli girişimleri yapma yetkisinin verilmesine,

28.05.2000 tarihindeki, TTB Pratisyen Hekim Kolu�nun imza kampanyasında toplanılan imzaların Başbakanlığa iletilmesi için Ankara�daki etkinliğe Dr. Taner Gören�in görevli olarak katılmasına,

İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu için 2 (iki) adet telefon hattının tahsisi için Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Turgut Adatepe�ye yetki verilmesine karar verildi.14 Haziran 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Güner Demirci�ye İpekyolu Kağıt San., Dr. İhsan Yılmaz�a Real Hipermarketler Zinciri, Dr. Selim Alhan�a Adolin Boya-As Beton (OSB), Dr. Şeyda Ulusoy�a Etk Kablo, Dr. Burçin Işıklı�ya Gardet Kuyumculuk, Dr. Emin İstanbullu�ya Pamukbank Genel Müdürlüğü, Dr. M. Nuri Tagraf�a Erpa Metal San. (OSB), Dr. K. Yalçın Gürsoy�a Nil Sesli ve Görsel Eserler (OSB), Dr. Metin Kuş�a Anadolu Yaşam Özel Sağlık, Dr. Meliha Malatya�ya Eral Örme-Evateks (OSB), Dr. Şeyda Ulusoy�a Ünüver Elekt. Ünüfil Elekt. (OSB), Dr. Emre Güner�e Gindem İnşaat, Dr. Gülten Özcan�a Örme San., Dr. Birgül Karadayı�ya Bağ Kuyumculuk İmalat, Dr. Sabahattin Vural�a Yimpaş, Dr. Halit Erol�a Asr Tekstil, Dr. Ahmet Yaşar�a Şafak Temizlik İnşaat Zeytinburnu ve Bayrampaşa, Dr. Nihat Estekin�e Arsan Makine İnşaat, Dr. Yasemin Özel�e Digital Platform iletişim, Dr. İsmail Uysal�a Huzur Giyim San., Dr. Erdoğan Mazmanoğlu�na Birand Giyim, Dr. Aybige B. Gözen�e obaköy Otelcilik için yetki belgesi verilmesine,

Usule uygun, fenne aykırı rapor verdikleri iddiasıyla açılan HUB-134 sayılı dosyada sağlık kuruluna hastayı öneren Dr. ................... ve Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 8. Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan HUB-R-117 sayılı dosyada Dr. ...................�in yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9. Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan ................... Hastanesi Başhekimi Dr. ...................�ün savunması değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Hekimliği yakışmayan davranış nedeniyle açılan HUB-145 sayılı dosyada Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Tıbbi hata iddiasıyla açılan İş-1049 sayılı dosyada ................... hekimlerinin başvurusu ve gazete haberleri bilirkişi görüşlerinin doğrultusunda değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ...................�nun şikayeti üzerine açılan İş-1032 sayılı dosyada yeterli kanıt olmadığından ve Dr. ................... isimli kişi hakkında yeterli delil toplanamadığı ve HBB televizyonu ve RTÜK�ten kaset temin edilemediğinden dosyanın kapatılmasına,

Polikliniğinde tıp doktoru olmayan kişiyi çalıştırmak iddiasıyla açılan İş-971sayılı dosyada Dr. ................... hakkında uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

Doktor olmadığı halde doktorluk yaptığı iddiasıyla açılan İş-853 sayılı dosyada ................... isimli şahsın izine rastlanamadığından konunun Sağlık Müdürlüğü�ne bildirilerek dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle açılan İş-523 sayılı dosyada Dr. ................... ve Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ...................�ın atanmasına,

Dr. Havva Gonca Tamer�e Çetin Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. için yetki belgesi verilmesine,

Dr. Metin Özenir�in işyeri hekimliği sertifikası olmaksızın yetki belgesi almak isteğine olumsuz yanıt verilmesine,

Odamıza aidat borcu olan Temsilciler Kurulu üyesi 178 kişi ve seçilmiş kurullarda yer alan 33 kişinin aidat borçlarını ödemeleri için kendilerine birer mektup yazılmasına,

İstanbul Tıp Fakültesi�ndeki İş Bankası Şubesine Odamız adına hesap açtırılmasına,

Haziran tarihinde İstanbul Barosunun düzenleyeceği F tipi cezaevi gezisine katılmak üzere, daha önceden bildirilen isimlere ek olarak Dr. Cem Cemal İşyapan, Dr. Özlem Güney, Dr. Berivan Bingöl, Dr. Saffet Ercan�ın görevlendirilmesine,

Temsilciler Kurulu seçimlerine Yönetim Kurulu üyelerinin tam destek vermesine karar verildi.21 Haziran 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Muzaffer Güncan�a Siltaş Silis Kumları San. Tic. A.Ş., Dr. Tevfik Çoban�aa Koray Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş., Dr. Saynur Bakır�a Aslan Gümrük Müşavirlik Hiz. Tic. A.Ş., Dr. Metin Beyazıt�a, Çevtem Temizlik Tic. İnş. Makine San. Tic. A.Ş. Dr. Orhan Dörttepe�ye, TİM Reklamcılık San. Dr. Yaşar Altunbey�e, Supsan Motorlu Subapları Tic. A.Ş. Dr. Sıraç Cura�ya, Garanti Koza İnşaat Dr. Hatice Demet Aygün�e, Odto Versand İnternational GmbH Liasion Office, Dr. İmdat Uzunömeroğlu�na Başalan Patent Trademar Sınari Mülkiyet Hizm. Ltd., Dr. Hakan Bahadır�a Pınarteks Tekstil Konfeksiyon için işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Kasım ayında yapılması planlanan �Sağlık Eğitim Şurası�nda, İstanbul Tabip Odası�nın düzenlemede aktif yer alması ve 26 Haziran 2000 tarihli Şişli Etfal Hastanesi�ndeki Düzenleme kurulu toplantısına eğitimle ilgili bütün Yönetim Kurulu üyelerinin katılmasına,

Usulsüz reçete düzenlemek iddiasıyla açılan HUB-161 sayılı dosyada Dr. ...................., Dr. ...................., Dr. ...................., Dr. .................... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

HUB-82 sayılı dosyada daha önce soruşturmacı olarak atanan Dr. ....................�ın mazereti nedeniyle Dr. ....................�nın soruşturmacı olarak atanmasına,

Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek iddiasıyla Dr. .................... hakkında açılan HUB-40 sayılı dosyada soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Tıbbi hata ve ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermek nedeniyle Dr. .................... hakkında açılan İş-470 sayılı dosyada bilirkişi olarak atanan Dr. ....................�den halen yanıt alınamadığından dosyanın geri istenmesine ve bilirkişi olarak Dr. ....................�in atanmasına,

Çelişkili tıbbi rapor düzenlemek nedeniyle açılan İş-652 sayılı dosyanın kapatılmasına,

Hatalı tıbbi uygulama nedeniyle Dr. .................... hakkında açılan İş-701 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ....................�dan bugüne kadar rapor gelmediğinden dosyanın kendisinden geri istenmesine ve Dr. ....................�in soruşturmacı olarak atanmasına,

Tabela yönetmeliğine aykırı davranmak, uzmanlık dışı faaliyet yapmak ve bilim dışı tedavi iddialarıyla açılan İş-659 sayılı dosyada Dr. .................... hakkında, zaman aşımı nedeniyle dosyanın kapatılmasına,

Muayene ettiği hastasına cinsel taciz suçlamasıyla Dr. .................... hakkında açılan İş-940 sayılı dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tanıtım ve asgari ücret ihlali gerekçesiyle Bizim Klinik sorumlu hekimi Dr. .................... hakkında açılan HUB-R-114 sayılı dosyada, yapılan savunma değerlendirilerek adı geçenin uyarılmasına,

Muayenehanesinde uzmanlığı olmadığı konuları içeren usulsüz tabela nedeniyle Dr. .................... hakkında açılan HUB-163 sayılı dosyada adı geçen hekim tabelaları kaldıracağını beyan ettiğinden, uyarılarak konunun takibine aksi taktirde soruşturma açılması,

Çağrıldığı halde ambulansla hastasına gitmediği için hakkında soruşturma açılan HUB-110 sayılı dosyada Dr. ....................�un Onur Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.28 Haziran 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Aynur N. Tanyeri�ye Konvekta Klima, Dr. Nebahat Özdemir�e Hamle Ağaç, Dr. Hasan Sağlam�a Kardeş Elektrik, Dr. Soley Afşin�e Türksan Turizm, Dr. Taylan Emre Çoban�a Sanko Otomotiv, Dr. Tuncay Selvi�ye Astra Zeneca, Dr. Özlem Ç. Mutlu�ya özen Ayakkabıcılık, Dr. Enis Keskin�e Aslan Transmarin, Dr. Cafer Panlılar�a Ves Tekstil için yetki belgesi verilmesine,

Star gazetesinin 24.3.2000 tarihli sayısında çıkan �Babuna Olmadı Böbrek alalım� başlıklı haberi üzerine, uzmanlık alanıyla ilgili olmayan konularda bilim dışı yaklaşım ve uygulamaları öne çıkarıcı ve reklam edici biçimde konuşma yapmak suçları ile hakkında açılana HUB-88 sayılı dosyanın yeterli delil elde edilemediğinden kapatılmasına ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına,

Dr. ................... hakkında �Tabip odasına yalan beyan vererek işyeri hekimliği belgesi almak� suçundan açılan HUB-165 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ...................�ın fezlekesi incelenerek dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ................... hakkında �isteği ve bilgisi olmadığı halde, ...................�in akıl sağlığı ve hukuki ehliyetinin belirlenmesi amacıyla kurul raporu düzenlenmesini istemek� ve Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ..................., Dr. ................... ve Dr. ................... haklarında �................... hakkında, muayenesi yapılmadan ve haberi olmaksızın, akıl sağlığı ve hukuki ehliyetinin belirlenmesi amacıyla kurul raporu düzenlemek"�suçları ile açılan HUB-172 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesine uyarak herhangibir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

İş-969 sayılı dosyada Dr. Kürşat Yıldız�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Trafik kazası sonucu ................... Hastanesine getirilen ................... ve ...................�a ameliyat sırasında tıbbi hata yaptığı sonucu ölümüne sebep olduğu ve diğer hastaya hiçbir müdahale yapmadan ölümlerine sebep olduğu iddiasıyla soruşturma açılan Dr. ................... ve ...................�ı hastaneye kabul etmediği için soruşturma açılan Dr. ................... hakkındaki fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Odamızın mali durumunun çok uygun olmaması nedeniyle TTB Genel Kurulu'na katılacak olan delege ve yönetim kurulu üyelerinin sadece geceleme giderlerinin karşılanmasına,

Gürsel Özdemir�in �fazla mesailerinin hesaplanmasında yapılan yanlışlık nedeniyle mağdur olduğunu� bildirerek yaptığı başvuru değerlendirilmşi ve muhasebe ile görüşülerek eksik ödenen miktarın kendisine verilmesine,

Haydarpaşa Numune Hastanesinde arazı işgali nedeniyle elimizdeki bilgi belge ve raporların İçişleri Bakanlığı�na iletilmesine ve konu hakkında basın açıklaması yapılmasına,

Ön muhasebede her türlü ödeme karşılığında 3(üç) nüsha bilgisayar çıktısı makbuz kullanılmasına, eldeki makbuzların usulüne uygun şekilde toplanıp muhafaza ve altına alınmasına,

Amerikan Tabipler Birliği (AMA)�nın hekim emeğini kıymetlendiren standartlar kitapçığı ile ilgili olarak Özel Hekimlik Komisyonu�na çalışmanın devam ettirilmesi ancak mali durumumuzun uygun olmaması nedeniyle şimdilik maddi destek sağlanamayacağının bildirilmesine,

SSK Okmeydanı hastanesinde 27.06.200 tarihinde 4 hekimin gözaltına alınmasıyla ilgili olay değerlendirildi ve olayla olarak hastane başhekimi Dr. Elvin Dinç�ten yazılı görüş istenmesine ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin kendisiyle görüşme yapmasına karar verildi.10 Mayıs 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

30 Nisan seçimlerinden sonra ilk toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Dr. Süha Göksel oy çokluğu ile Başkan, Dr. Turgut Adatepe oy birliği ile Genel Sekreterliğe seçildi. Veznedarlığa Dr. Aysel Altan, Muhasip üyeliğe ise Dr. Rıfat Yücel oybirliği ile seçilmişlerdir.

Diğer konuların görüşülmesi için 17.05.2000 Çarşamba günü 16.00�da toplanılmasına, o tarihe kadar hazırlanmış işyeri hekimliği ile ilgili dosyaların sonuçlandırılması için Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Turgut Adatepe�ye yetki verilmesine karar verildi.17 Mayıs 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. İsmail Alpan Üstek, PNS Pendik Nişasta (OSB), Dr. Ahmet Necati Çakmak�a Pınar Turizm ve Taşımacılık (OSB), Dr. Ercan Duman�a Cine 5 filmcilik (OSB) Dr. Sami Demir�e Data Form Bilgi işlem, Dr. Tayfun Çolakoğlu�na Sumo Tanıtım Organizasyon, Dr. Celal Şahin�e Kılıçoğlu Makine ve Tekstil, Dr. Sait Sayın�a Milsan Basın Sanayi ve Yeni Neşriyat A.Ş. Dr. Doğan Uysal�a Ender Giyim Ticaret, Dr. Aybars Ökmen�e Elhadefler kağıtçılık, Dr. Kemal Karataş�a İgdaş İst. Gaz Dağıtım, Dr. Saffet Duralı�ya �Proser Servis ve Yönetim, Dr. Nuri Kahraman�a Erçay Gıda San. Ve Paz., Dr. Şükrü Aras�a Macro Ayakkabı San., Dr. Bülent Pakiş�e Aydın Örme San., Dr. Uğur Erhan�a Bateri Musluk San., Dr. Gökhan Arda�ya Fibrobeton Yapı elemanları, Dr. Müberra Çelikoğlu�na Ulutrans Uluslar arası Taşıma, Dr. Nurettin Kalayoğlu�na Can Ambalaj Paz., Dr. Şahin Yılmaz�a Yıldız Treyler Otomotiv, Dr. Nilgün Zeybek�e Tarım İl Müdürlüğü, Dr. Aslı Akaltun�a Erel Otomotiv İnşaat, Dr. Canan Özel�e Tropikal Bahçe ve Evcil Hayvan, Dr. Feyzullah Ersöz, Buga Ofis Asansör, Dr. Cem Erdoğan�a Üçler Yemek Servisi, Dr. Ahmet Mesut Halefoğlu�na Akmerkez Lokantacılık, Dr. Mehmet Aydemir�e Oriflame Kozmetik Ürünleri, Dr. Tarık Hakkı Taylan�a Elit inşaat San. İçin yetki belgesi verildi.

Toplantıların her hafta Çarşamba saat 16.00�da başlamasına, toplantı gündeminin oda avukatlarına, yönetici sekreter Bediz Suner�e ve Hekimlik Uygulamaları Bürosu�na Genel Sekreter tarafından bildirilmesine, Gündem ve ilgili dökümanlar 1 gün önceden Yönetim Kurulu üyelerine Genel Sekreter tarafından ulaştırılmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin gündem önerilerini Salı akşamına kadar odaya bildirmelerine ve Gündemin internetten yayınlanmasına karar verildi.

Gündem maddesine göre değişen ve görüşüne ihtiyaç duyulan ve o konuda görev alabilecek kişilerin Yönetim Kurulu toplantılarına çağırılmalarına,

Hekimlik Uygulamaları Bürosu�na gelen ilk başvurular Genel Sekreter ve Büro sorumlusu tarafından olgunlaştırıldıktan sonra Yönetim Kurulu�nda görüşülmesine,

Hekimlik uygulamaları bürosuna gelen başvuruların en geç 3 (üç) hafta içinde Yönetim Kurulu�na getirilmesine,

Üyelik ve faaliyet belgelerinin imzalanması için Bediz Suner�e imza yetkisinin verilmesine,

İstanbul Tabip Odası Başkan, onun yokluğunda Genel Sekreter�in temsil etmesi, bütün mali konularda Başkan veya Genel Sekreter ile muhasip üye veya veznedar üyenin temsile yetkili olması kararlaştırılmıştır. Buna göre; Dr. Süha Göksel (veya onun yokluğunda Dr. Turgut Adatepe) ile Dr. Rıfat Yücel (veya onun yokluğunda Dr. Aysel Altan) bütün mali konularda yetkilendirilmiştir.

50 (elli) milyon TL�ye kadar harcamalarda Yönetim Kurulu üyelerinin yetkili olmasına,

Mevcut komisyonlara ilave olarak gerek görüldüğü durumda bir konuyu hızlı olarak inceleyip rapor haline getirecek çalışma grubu oluşturmak için Yönetim Kurulunun ilgili kişileri görevlendirmesine,

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı:
Tıp Eğitimi ve Tıp Fakülteleri: Dr. Zeynep Aydın
Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Dernekleri: Dr. Taner Gören
SSK Sağlık Hizmetleri: Dr. Aysel Altan
Kamu Hastaneleri: Dr. Süha Göksel
Özel Sağlık Hizmetleri: Dr. Turgut Adatepe
Temel Sağlık Hizmetleri: Dr. Rıfat Yücel
Diğer Kurumlarla İlişkiler: Dr. Hulki Forta sorumludur.

İşyeri hekimliği ve işçi sağlığı alanından Dr. Turgut Adatepe�nin sorumlu olmasına,

Komisyonların yönetim kurulu ile ilişkilerini kolaylaştırmak için Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev dağılımı yapmıştır.

Dr. Tevfik Çakmakçı�ya �Ali Raif İlaç Sanayii�, Dr. Celaleddin Nayman�a Dizayn Etiket San., Dr. Sait Ufuk Demiralp�e General Oto Servis, Dr. Nurten Baş�a Kağıthane Belediyesi, Dr. Zeynep Çeşme Duman�a Kağıthane Belediyesi, Dr. Hüseyin Arıkan�a Sıttrak uluslar arası Nakliyat, Dr. Nihat Estekin�e Aktif Metal Aksesuar, Dr. Yavuz Gür�e Anadolu Metro Ortaklığı (OSB), Dr. Gamze Yaman�a Çanakkkale Seramik, Dr. Avadis Demir�e Resim Matbaacılık, Dr. Göksel Güldoğan�a Toprakbank A.Ş. için yetki belgesi verilmesine,

Basın sözcülüğüne Dr. Rıfat Yücel�in getirilmesine,

TTB GYK üyeliği için Dr. Zeynep Aydın oybirliği ile seçilmiştir.

Avukat Meryem Turan ve Nahide Parlak�a Yönetim Kurulu adına davaları takip etmesi için yetki verilmesine,

Kadıköy Belediyesi Tıbbi Atık işlemleri toplantısına Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Mithat Kıyak�ın görevlendirilmesine,

Dt. Sevinç Özgüner�in anma toplantısı için 23 Mayıs Salı günü saat 11.00�de mezarı başında toplanılmasına,

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı�na sağlık taraması yapmak için izin başvurusunda bulunulmasına,

Dr. Alpay Demirsoy�un aidat borcunun silinmesi için yaptığı başvurunun oyçokluğu ile kabulüne,

Dr. Hüsamettin Küçük�ün aidat borcunun silinmesi için yaptığı başvurunun oyçokluğu ile kabulüne,

S.S. Hızırkent Konut Yapı Kooperatifinin salon kiralama talebinin standart kira bedeli karşılığı kabulüne,

Zamanın gecikmesi nedeniyle toplantının 18.05.2000 saat 16.00�da yeniden toplanılmasına karar verildi.18 Mayıs 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. ........................ hakkındaki Tıbbi hata iddiasıyla açılan HUB-152 sayılı dosyada, Dr. ........................ ve Dr. ........................�in bilirkişi olarak görüşlerinin alınmasına ,

Dr. ........................ hakkında Tıbbi Hata iddiasıyla açılan HUB-155 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ........................ hakkında, Hekim-hasta ilişkisinde hata iddiasıyla HUB-151 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ........................ hakkında 1219 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla HUB-150 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına gerek olmadığına

........................ hekimleri hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenlemek iddiasıyla Genel Hub dosyasında soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın görevlendirilmesine,

........................ hakkında ........................ Gazetesinde 19.05.1999 tarihli nüshasında çıkan ........................ imzalı haberdeki iddialarla ilgili HUB-61 sayılı dosyada, haberdeki içeriğin gerçek dışı olduğu kanaatiyle ........................�ya uyarı yazısı yazılmasına,

........................ Hastanesi hakkında hatalı ameliyat nedeniyle iyileşemediği iddiasıyla ilgili HUB-146 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ........................ hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 9. Maddesi ve 1219 sayılı kanunun 24. Maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle HUB-R-106 sayılı dosyada, Onur Kurulu�na gönderilmesine,

Dr. ........................ ve Dr. ........................ hakkında 02.03.2000 tarihli ........................ gazetesinde çıkan �Kuponlu Tedavi� başlıklı haberin yer aldığı HUB-R-96 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ........................ hakkında �Tıbbi ihmal� iddiasıyla Dr. ........................�ın şikayeti üzerine açılan HUB-110 sayılı dosyada soruşturmacı olarak Dr. İlhan Doğan�ın atanmasına,

Dr. ........................ (........................ Hastanesi Başhekimi) hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8., 9. Maddelerine muhalefetten açılan HUB-R-104 sayılı dosyanın onur kuruluna sevkine,

Dr. ........................ hakkında açılan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8., 9., ve 31. Maddelerine aykırı davranmaktan açılan HUB-R-105 sayılı dosyada, uyarı yazısı yazılmasına,

........................ Acil Cerrahi Kliniği hakkında �Hatalı Tıbbi uygulama ve Tıbbi İhmal� iddiasıyla açılan HUB-41 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Hekimlik Uygulamaları Bürosu için Dr. İlhan Doğan�ın görevlendirilmesine, ücretlendirme ile ilgili olarak kendisiyle görüşme yapılmasına,

Sağlık Bakanlığı�nın kuruluşunun 80. Yılı münasebetiyle, şimdiye kadar görev yapmak Sağlık Bakanı ile müsteşarlarının adlarının sağlık tesislerine verilmesi kararına karşı bir basın açıklaması yapılmasına ve TTB�ye bilgi verilmesine karar verildi.24 Mayıs 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Gazanfer Gündüz�e İgdaş Genel Md. Anadolu Bölge Md, İgdaş Küçükyalı Hizmet Binası, İgdaş Beyoğlu Bölge Md. İgdaş İstanbul Bölge Md. ortak sağlık birimi, Dr. Demet Özcan Turan�a Aksen Kağıtçılık Plastik ve Tem. Ürünleri, Dr. Aygün Salman�a Ünlüer Et Gıda Tic. Ltd., Dr. Metin Arslan�a Cihangir Dericilik San. Ve Tic. A.Ş. Dr. Zehra Baskak�a Mega AÜ.Turizm A.Ş., Dr. Şenay Sayman�a Tepe Savunma Güvenlik Sistemleri A.Ş. Dr. İbrahim Mehmet Can Türkmen�e Canel Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. için yetki belgesi verilmesine,

İstanbul Tabip Odası Çevre Sağlığı Çalışma Grubu ve Çevre için Hekimler Derneği�nin hazırladığı �17 Ağustos 1999 AKSA kazası ve akrilonitril sızıntısının sağlık etkileri� isimli ara raporunun Yalova Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

Kamuoyunda �Paralı Asistanlık� diye bilinen konu ile ilgili aşağıdaki imza metninin hekimlere dağıtılarak desteklerinin alınmasına,
�Sağlık Bakanlığı�nın asistan seçiminde en geçerli ve eşitlikçi yöntem olma özelliğini koruyan TUS�da başarısız olan hekimlerin �paralı asistanlığa� başlayabilmelerini sağlayacak tasarısını benimsemek mümkün değildir. Yakın geçmişte yaşanan �Yatay Geçiş�lerin yarattığı hoşnutsuzluğun ve adaletsizliğin izleri henüz silinmemişken, eğitim kurumlarımızın fırsat eşitsizliğine yol açacak böylesine haksız bir uygulama ile yüz yüze kalması kabul edilemez. Birinci basamak sağlık hizmetlerini destekleyerek pratisyen hekimliği çekici hale getirip hekimler üzerinde uzmanlaşma baskısını azaltmak yerine, küçük bir zengin azınlık dışında kimseye yararı olmayacak bu girişiminin bir an önce geri alınmasını bekliyor, meslek örgütümüzün kaygılarına katılıyoruz.�

TTB GYK için yedek üye olarak Dr. Rıfat Yücel�in görevlendirilmesine,

�Etik Kurul�un yeni çalışma döneminde görevine devamına, Yönetim Kurulu ile Etik Kurul�un arasındaki koordinasyon için Dr. Taner Gören�in görevlendirilmesine,

İl Disiplin Kurulunca �bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması� cezası alan Dr. Hüseyin Demirdizen�in açacağı davanın �hekimlik mesleği ve Tabip Odası görevlendirmesiyle� ilgili olduğu için oda avukatlarınca takibine ve bu konuda Av.Meryem Turan�ın yetkilendirilmesine,

Pratisyen Hekim Komisyonunca �SSK alanında sağlık ocağı hekimlerinin nöbet tutmaları� konusunda verdikleri dilekçeyle ilgili ve diğer SSK konularında bilgi almak için �SSK Sağlık İşleri Müdürü Dr. Hikmet Çevik�in 31.05.2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davetine,

Toplu sözleşme görüşmeleri için Tez-Koop İş sendikası yetkilileri ile 31.05.2000 saat 14.00�de görüşülmesine,

Asgari ücret ile ilgili olarak TTB�ye % 20�lık artışın uygun olacağının bildirilmesi ve laboratuar ve klinik branşların arasında fark olmaması yönünde görüş bildirilmesine,

Ogzala Turizm�in �Yürüyüş turları için Hekim� talebine karşı spor hekimleri ve Turizm hekimlerinin listesinin kendilerinin onayı alınarak ilgili şirkete bildirilmesine,

31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma günü nedeniyle 10.30-11.30 saatleri arasında Oda�da basın toplantısı yapılmasına ve bu toplantıda Oda�yı Dr. Turgut Adatepe�nin temsil etmesine,

Sivas katliamının 7. Yılı nedeniyle �Türkiye Yazarlar Sendikası�nda 26.05.2000 saat 18.00�daki 2 Temmuz Haftası etkinliklerine Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

Tutuklu Murat Dil�in tedavisi hakkında Alınterimiz gazetesinin başvurusunun TTB�ye iletilmesine,

Dializ hekimleri adına verilen dilekçeye olumlu yanıt verilerek, hekimlerin bir komisyon çatısı altında toplanmasına,

�İstanbul Ansiklopedisi� ciltlerinin Odamıza ilk fırsatta satın alınmasına,

Emek Platformunda Odamızı Dr. Hulki Forta�nın temsil edeceğinin bir yazıyla DİSK Genel Merkezi�ne bildirilmesine,

MAI karşıtı Çalışma Grubunda Odamızı temsilen Dr. Atilla Ongan�ın görevinin devamına,

Fazla mesai önerileri büro sorumlusu hekimler, komisyon başkanları veya ilgili Yönetim Kurulu üyesi tarafından muhasip üyeye, Genel Sekretere veya yokluğunda Yönetici Sekretere bildirilecektir. Fazla çalışma kayıtları muhasebe bürosu tarafından dosyalanacaktır.31 Mayıs 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Şadıman Öztürk�e Öztay Tekstil, Dr. Emsal Cüre�ye Gülsan Madeni Eşya, Life Moda Tekstil, Dr. Mehmet Süha Acarbay�a eksen Yayıncılık, Aks TV OSB, Dr. Eser Bölükbaşı�na Capitol-Metur Marpa Güvenlik (OSB), Dr. Yeşim Kılıç Teker�e Kıreller Ayakkabı, Dr. İsmail Erbaşı�na Arı inşaat, Dr. Kemal Karataş�a İgdaş Genel Müdürlüğü (OSB), Dr. Muhsin Abbasioğlu�na SSYV İktisadi İşletmesi Termal, Dr. Erdem Çankaya�ya Jüpiter Tekstil, Dr. Şeref Sarıca�ya Esan Eczacıbaşı Üsküdar ve Esan Eczacıbaşı Kartal, Dr. A. Hakan Kule�ye Niteks Tekstil ve Dr. Sadık Bayraktar�a Şan Motorlu Araçlar için işyeri yetki belgesi verilmesine,

Haydarpaşa Numune Hastanesi hekimi Dr. Hacer Köse�ye yapılan saldırı sonrasında İstanbul�daki hastanelerin başhekimlerine birer yazı yazarak, 24.05,2000 tarihinde İstanbul Valiliği�nde ortaklaşa alınan kararların bildirilerek, bu kararlara kendi hastanelerinde uyulup uyulmadığının sorulması, İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek hastanelerin durumunun yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda bir anket çalışması yapılarak can güvenliği sorununda durumun tespitine ve bu konuda Dr. Hulki Forta�nın görev almasına,

Emek Platformunun toplantısında alının 17 Haziran 2000 tarihli yapılacak olan mitinge TTB İstanbul temsilciliği olarak katılım desteğinin verilmesine,

Emek Platformunda İstanbul Tabip Odası adına Dr. Hulki Forta�nın yanında yeder üye olarak Dr. Rıfat Yücel�in görevlendirilmesine,

Kartal Özel Tip Cezaevindeki bazı tutukluların açlık grevleri nedeniyle Odamıza yapılan başvuru nedeniyle, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile müracaat edilmesine (Dr. Rıfat Yücel�in muhalefet oyuna karşı oyçokluğu ile) ve DR. Taner Gören�in İstanbul Tabip Odası adına Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı�na �açlık grevi yapan tutukluların bir hekimler heyeti tarafından muayene edilmeleri� isteğiyle müracaat etmesine,

İstanbul Dişhekimleri Odası�nın �Sağlık Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu�nu yeniden çalışır hale getirme isteğine olumlu yanıt verilmesi ve Dr. Hulki Forta�nın görevlendirilmesine,

Dr. Türkan Özer Dikici�nin dilekçesi konusunda, Odamızdan istediği hukuki desteğe olumlu yanıt verilmesi,

Dr. Yavuz Kalaycı�nın dilekçesi nedeniyle görüşülen, �Tbc raporlarının sağlık ocaklarındaki hekimler tarafından verilmesi için Sağlık Grup Başkanlıklarının aldıkları karar � konusunda;

a) Pratisyen Hekim Komisyonu,

b) Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Derneği,

c) Halk Sağlığı Uzmanları Derneği�nden Dr. Mithat Kıyak�tan görüş alındıktan sonra karar verilmesine,

�Çocuk Gözüyle Doktorlar� yarışması ödülleri ve tören için Dr. Turgut Adatepe�nin görevlendirilmesine,

Mali durumumuzun uygun olmaması nedeniyle Sırma Doğru�nun isteğinin karşılanamayacağının bildirilmesine,

Aidat kampanyası düzenlenmesi konusunda Muhasip üye ve Genel Sekreterin görevlendirilmesine,

Koşuyolu Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi�nden 5 klinik şefinin Doç. Dr. Cevat Yakut ve Doç. Dr. Fikret Turan�ın Van üniversitesinde 15 günlük sürede Profesör olup tekrar Koşuyolu Hastanesine geri dönkmeleri konusunda verdikleri dilekçe ile ilgili olarak Dr. Cevat Yakut ve Dr. Fikret Turan�ın Etik Kurulumuzun görüşü alınarak durumlarının değerlendirilmesine ve bu konunun TTB ve YÖK�e bir yazı ile bildirilmesine, ayrıca akademik ünvanların serbest hekimlik alanında kullanılmamasının esas olduğu ve bu yönde de çalışmaların devam edeceğinin de eklenmesine,

Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez yarışmasının son başvuru tarihinin 1 Temmuz tarihine uzatılmasına,

Sagün ile Odamız arasındaki sözleşme örneği incelendi ve avukatımızın da görüşleri doğrultusunda sözleşmenin uygun görülerek imzalanmasına,

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi�nin İzmit F tipi cezaevi için 2 hekimin görevlendirilmesi (birin psikiyatri uzmanı olması) için insan hakları komisyonunun bilgilendirilmesine ve Dr. Hulki Forta�nın bu konuda görevlendirilmesine,

Dr. ...................�nın işyeri hekimliği kursuna sıra dışı önceden girmek için verdiği dilekçede isteminin reddine,

................... Hastanesi hakkında usulsüz afiş asarak reklam yapması nedeniyle uyarı yazısı yazılmasına,

Dr. ................... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9, maddelerine aykırı hareket etmekten soruşturma açılmasına,

HUB-152 VE 153 sayılı dosyada soruşturmacı olan Dr. ...................�ın mazereti nedeniyle Dr. ...................�nin atanmasına,

HUB-112 sayılı dosyada Dr. ...................�ın mazereti nedeniyle Dr. ...................�in bilirkişi olarak atanmasına,

HUB-154 sayılı dosyada bilirkişi Dr. ...................�nun mazereti nedeniyle Dr. ...................�nun bilirkişi olarak atanmasına,

Dr. ................... hakkında �kamu görevi olduğu halde, kamu görevi yokmuş gibi belge vererek Odamızdan 2 adet işyeri hekimliği yetkisi (...................) almakla�suçlanmasında, işyeri hekimliği yetki belgelerinin iptaline ve hakkında soruşturma açılmasına,

HUB-18 sayılı dosyada, Dr. ...................�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

HUB-R-114 sayılı dosyada Dr. ................... hakkında usulsüz reklam nedeniyle soruşturma açılmasına,

HUB-R-117 sayılı dosyada Dr. ................... hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.5 Nisan 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Sardunya Hazır Yemek Üremit ve Hizmet A.Ş. için Dr. Gökçen Özkalıpçı, Dr. Sardunya Yiyecek İçecek için Dr. Gökçen Özkalıpçı, İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları AŞ. için Dr. Aysu Tünay, Pam-Pak Medikal Temizlik Hizm. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti için Dr. H. Arif Kayahan, İleri İplik San. Tic. A.Ş. için Dr. Ortaç Tunçcsav, Dia Süpermarketleri Tic. A.Ş. için Dr. Murat Aydın, Alca Et ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. için Dr. Tülin Tuncer, Eko İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. için Dr. Cihan Oktay Ekeme, İstanbul Tekstil Dış Tic. A.Ş. için Dr. Mehtap Narbay, Uçar Otomotiv San. Tic. A.Ş. için Dr. Meltem Çetin�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Hastasının ameliyat sırasında uyandığı iddiasıyla Dr. ................ hakkında açılan HUB-103 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. .............�un önerisi üzerine HUB-103 sayılı dosyada ameliyatı gerçekleştiren hekimden bilgi alınması,

Dr. ................�un Hızır Acil nöbeti sırasında ambulansla olay yerine gitmediği için suçlandığı HUB-110 sayılı dosyada hekimin açıklamaları değerlendirilmiş, konunun idari yönden araştırılmasının uygun olacağı düşünülerek İl Sağlık Müdürlüğü�ne bildirilmesi, nöbet yerinin daha ciddi olarak organize edilmesindeki sorumluluğun hatırlatılması,

...................... Hastanesi hekimi Dr. ................... hakkında hastasını ihmal ettiği ve sevk etmediği iddiasıyla açılan HUB-115 sayılı dosyada hasta ile ilgili hastane kayıtları değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Dr. .................. hakkında hastasına kötü davrandığı iddiasıyla açılan HUB-107 sayılı dosyada hekimin açıklamaları değerlendirilerek cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Dr. .................. hakkında izni olmaksızın Dr. ..................�ın ismine bir makalede yer verdiği iddiasıyla açılan HUB-124 sayılı dosyada hekimin bu makaleyi başka bir yayın veya özgeçmişte kullanmaması aksi taktirde soruşturma açılacağının bildirilerek cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı,12 Nisan 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. ............... hakkında hastasına uyguladığı tedavi yöntemiyle ciltte hasara yol açtığı, ruhsatsız ilaçlar kullandığı iddiasıyla açılana HUB-133 sayılı dosyada, Dr. İlhan Doğan tarafından hazırlanan fezleke değerlendirilerek, Dr. ...............�in sözlü savunması dinlendikten sonra, Onur Kuruluna sevk edilmesine, bu konuda kullanılan ilaçların daha sonra ruhsatlandırılmış olması ve hekimin dağıtıcı firmadan açıkça elde edebildiği düşünüldüğünde yasadışı iş sayılamayacağı düşünülmekle birlikte değerlendirilmek ü zere Onur Kuruluna bırakılması,

Dr. ............... hakkında ............... Merkezi�nin tanıtım konusunda kuralları ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-91 sayılı dosyada aynı konuda daha önce de kural ihlali yaptığı anlaşıldığından 14.02.2000 tarihinde açılan soruşturmaya verdiği yazılı savunma değerlendirilerek dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesi,

Dr. ............... hakkında doku ve organ nakli konusunda yasaya aykırı olarak ödül vaadinde bulunması, son olarak basında kemik iliği nakline gereksinim duyan bir hastanın yakınına ücret karşılığı doku bankasından yararlandırabileceğini ifade ettiği öne sürüldüğünden hakkında soruşturma açılması, Dr. İlhan Doğan ve Dr. Nedim Şendağ�ın soruşturmacı olarak atanması,

Dr. ............... hakkında usulsüz olarak uzmanlık eğitimi yaptığı iddiasıyla açılan İş-485 sayılı dosyada kişinin beyan ettiği belgelerdeki çelişkili tarihler, yurtdışında eğitim gördüğü süre ile ilgili denklik sınavı yapılıp yapılmadığı gibi hususların Sağlık Bakanlığı Tarafından araştırılmak üzere TTB Merkez Konseyi�ne iletilmesi,

Yeditepe Ü. Tıp Fakültesi Kadıköy Vatan Hastanesi için Dr. Altan Yaşar, Genç Serigrafi Ltd. Şti. için Dr. Yusuf İlter, Mapa inş. Tic. A.Ş. için Dr. Özcan Bayrak, Tem Ofset Matbaacılık San. Ltd. Şti için Dr. İsmail Ulusal, Kadir Çorap San. Tic. Ltd. Şti için Dr. İsmet Güden, Arnavutköy Belediye Başkanlığı için Dr. Nurdan Çakıcı Koç Finans, ve Koç Holding Emekli Vakfı için Dr. Seval Şenkal, Şendağ Plastik Eloksal San. Tic. Ltd. Şiti Dr. Hüseyin Koç, Hobim Bilgi İşlem Hizm. İçin Dr. Mehmet Narbay�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi,

Genç Tıbbiyeliyi Destek Bursu�nun Mayıs 2000 tarihinden itibaren 40 milyon olarak belirlenmesi, burs fonuna katkıda bulunan kuruluş ve kişilere bir mektup yazılması ve seçimler sırasında üyelere katkıda bulunmaları için çağrı yapılması,

Tıpta Uzmanlık Sınavı�nı kazandıkları halde muvafakat verilmediği için atamaları yapılamayan Dr. Abdül Lama ve Dr. Gökhan Kaya�ya hukuki destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

Tanıtım Konusunda etik kulları ihlal ettiği iddiasıyla HUB-R-105 sayılı dosyada ............... Görüntüleme Merkezi sorumlusu Dr. ............... hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.19 Nisan 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

............... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. ............... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-103 sayılı dosyada soruşturmaya verilen yazılı yanıt değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

............... Gazetesi�nde çıkan bir yazıda tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Özel ............... Hastanesi hakkında açılan HUB-R-96 sayılı dosyada yapılan açıklama değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı, gazetenin asparagas haber yaptığı iddiasının Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve ilgili gazete yazı işleri müdürlüğüne bildirilmek üzere Dr. ...............�ın görüşüne başvurulması,

Özel ............... Hastanesi Başhekimi hakkında meslektaşlarını kötüleyici beyanda bulunduğu iddiasıyla açılan dosyada söz konusu TV haberine ait kayıtlarda iddiayı destekleyecek ifadelere rastlanmadığından işlem yapılmasına gerek olmadığı, araştırma masrafının şikayetçi hekime bildirilmesi,

Dr. ............... hakkında başhekimliği sırasında SSK�lı bir hastadan tedavisi için zorla bağış yaptırıldığına ait iddialar nedeniyle açılan HUB-125 sayılı dosyada konu hekimliği doğrudan ilgilendirmeyip idari bir işlem hakkında olduğundan Odamız tarafından yapılacak bir işlem olmadığı, konunun İl Sağlık Müdürlüğü�ne intikal ettirilmesi,

............... adlı kişinin ............... Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı�nda operasyonu sırasında yanlış dizinin opere edildiği iddiasıyla açılan HUB-120 sayılı dosyada soruşturmacı Doç. Dr. ...............�ün fezlekesi değerlendirilerek, her ne kadar fezlekeyi hazırlayan Dr. ............... tıbbi hata olmadığı görüşü belirtmekte ise dosyada mevcut belgelerde tahrifat yapıldığı kaygısı paylaşılarak dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

............... ve ameliyat ekibi hakkında tıbbi hata sonucunda yaşamını yitiren ... ile ilgili olarak açılan İş-523 sayılı dosyada ...............�ün bilirkişi olarak görüşleri değerlendirilerek soruşturma açılması,

Dr. ............... ve Dr. ............... hakkında yabancı bir yayını yazar ismi belirtmeksizin aynen yayınladıkları iddiasıyla açılan dosyada yayıncının bir hata yaptıklarını ve düzelttiklerini ifade eden yazısı ve ilgili hekimlerin açıklamaları değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Özel ............... Kliniği�nde ameliyat edilen hastaya anestezi verilmeden operasyon yapıldığı iddiasıyla Dr. ............... hakkında açılan HUB-103 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ...............�un fezlekesi ve fezleke uyarınca görüşü alınan Dr. ...............�ın açıklaması değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Özel ............... Tıp Laboratuvarında reçete düzenlediği iddiasıyla açılan HUB-117 sayılı dosyada Dr. ...............�nın açıklamasından aynı adreste özel muayenehane hekimi olarak çalıştığı anlaşıldığından

Dr. ............... hakkında hastasını yanlış tedavi ettiği ve doğru bilgilendirmediği iddiasıyla açılan İş-775 sayılı dosyada şikayetçi olan kişinin şifahen bu iddiasından vazgeçtiğini belirttiği anlaşıldığından herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Hastasına yeterli özeni göstermediği iddiasıyla Dr. ............... hakkında açılan soruşturma dosyasında soruşturmacı Dr. ...............�ın fezlekesi değerlendirilerek işleme gerek olmadığı,

Bir hekimin iki ayrı özel kuruluşta çalışamayacağı veya özel hastanede çalışırken muayenehane açamayacağı işleminin iptali için açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi�nin kararının hekimlere duyurulması Avukatlarca değerlendirilmesi,

Hekimlik uygulamaları Bürosuna bilirkişi ve soruşturmacı olarak verdiği hizmetler nedeniyle Dr. İlhan Doğan�a 400 milyon TL ödenmesi, bu miktarın düzenli bir ödeme için emsal teşkil etmeyeceğinin ifade edilmesi,

Dr. ............... hakkında tıbbi hata nedeniyle açılan İş-341 sayılı dosyada beş yıllık zaman aşımı nedeniyle işleme gerek olmadığı,

TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından gönderilen ve TTB Etik Kurulu Başkanlığı�nın Dr. ............... hakkında inzibati girişimlerde bulunulmasının zorunlu olduğu yönündeki dilekçesinin bu konuda daha önce verilen soruşturma kararı uyarınca soruşturmacı atanan Dr. İlhan Doğan ve Dr. Nedim Şendağ�a iletirilerek dilekçenin aynı soruşturma kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.26 Nisan 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

�... Sağlık Hizmetleri A.Ş.�nin faaliyetlerini ve cihazlarının sağlık kuruluşları, hekimler ve hastalara tanıtımı için hazırlanan bilgilendirici broşürlerin Odamızca incelenerek onay verilmesi talebi karşılında; broşürde yer alan yabancı dilde sözcüklerin uygun olmadığını belirtmek kaydıyla Radyoloji Uzmanlık Derneği�nden görüş sorulması,

................. Hastanesi doktorları Dr. ................., Dr. ................., Dr. ................., Dr. ................., Dr. ................., Dr. ................., Dr. ................. hakkında İstanbul Barosu Başkanlığı CMUk Uygulama servisi avukatları tarafından yapılan gözaltındaki bazı kişilere usulsüz adli muayene yaparak, gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasıyla açılan HUB-152 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, Dr. .................�ın soruşturmacı atanması,

................. Hastanesi�nde Dr. ................. ve Dr. .................�nun gözaltındaki şahıslara usulsüz adli muayene yaparak gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasıyla açılan HUB-153 sayılı dosyada soruşturma açılarak Dr. .................�ın soruşturmacı olarak atanması,

Özel ................. Hastanesi ve Doğumevi Başhekimi Dr. ................. hakkında tanıtım konusunda etik kuralları ihlal ettikleri iddiasıyla açılan HUB-R-98 sayılı yazılı savunması değerlendirilmiş, özenli davranması konusunda uyarılarak cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı,

................. isimli hastanın tanı ve tedavisinde hata yaptığı iddiasıyla Dr. ................. hakkında açılan İş-569 sayılı dosyada Dr. Hulki Forta�nın bilirkişi olarak görüşleri değerlendirilerek cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Özel ................. Hastanesi Başhekimi Dr. ................. hakkında tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-95 sayılı dosyada sözkonusu kişinin daha önce de uyarıldığı değerlendirilerek yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Dr. ................. hakkında bilgilendirmeden hastasını bilgilendirmeden hastasını başkasına ameliyat ettirdiği, Dr. ................. hakkında hastanın iznini almaksızın bilgilendirmeden ameliyat ettiği iddiasıyla açılan HUB-37 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. İlhan Doğan�ın fezlekesi değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Türk Oftalmoloji Derneği�nin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığıyla yaptığı başvuru nedeniyle Dr. ................. hakkında hazırladığı web sitesinde tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla soruşturma açılması,

Dr. ................. ve ameliyat ekibi hakkında katarakt cerrahisi uyguladıkları altı hastanın üçünde optik atrofi gelişmesi nedeniyle açılan İş-480 sayılı dosyada, açılan soruşturmada Dr. İlhan Doğan�ın hazırladığı fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığı ancak aynı günde birden çok hastada meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle ameliyat ekibinin dikkatinin çekilmesine,

Endoskopi sırasında hastasına verdiği bilgilendirme metni konusunda Dr. ................. ile ilgili başvuru nedeniyle Türk Gastroenteroloji Derneği�nin görüşleri değerlendirilerek bu metnin daha özenli olması gerektiği, ancak böyle bir metnin kullanılabileceğinin hastaya ve hekime bildirilmesi,

Almanya�da Türk hastalara verilmek üzere Alman Tabipler Birliği onayı ile ................. yayınevi tarafından yayınlanmış aydınlatılmış onam belgelerinin Türkçeleştirilmesinde görev alacak olan .................�un adı geçen yayıneviyle yapacağı görüşmede, bu belgelerin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu�na bilgi vermesi,

................. Tıp Laboratuvarında reçete yazılması nedeniyle Odamıza yapılan başvuru nedeniyle açılan HUB-117 sayılı dosyada Biyokimya Laboratuvarı sahibinin uzmanı olmaması nedeniyle konunun İl Sağlık Müdürlüğü�ne bildirilmesi,

Yaşar Birleşik Pazarlama için Dr. Aygün Salman, Basler Gıda (6 işyeri OSB), için Dr. İsmail A. Üstek, Hamte Tekstil için Dr. Metin Aral, Aster Tekstil için Dr. Savaş Vural, Yeni Atak Makine Sanayi için Dr. Medet Özel, Orhan Evin İnşaat için Dr. Recep S. Kılıçarslan, Tunaylar Baskül için Dr. Aziz Saim Sütekin, Praktiker Yapı Merkezleri için Dr. Mevlüde Bozkurt, Aysel İnşaat (8 işyeri OSB) için Dr. Adnan Alemdar, Seren Taşımacılık/Ekol Taşımacılık (OSB) için Dr. Ayşe Kıpçak, Mais Motorlu/Mais Genel Müdürlüğü (OSB) için Dr. Rahmi Özçevik, Detay Örme/Tunç İplik (OSB) için Dr. Mahmut Öz, Güsan Cam-Gülsan Profil için Dr. Nurettin Canca, Yurtiçi Kargo-Ömür İnşaat (OSB) için Dr. Cesur İlhan Çimen, Floret Tekstil için Dr. Nurali Binay, Tuzla Belediyesi için Dr. İsail Topal, Lamp 83 Aydınlatma için Dr. Aysel Sarıkaya, Kapital Sigorta için Dr. F. Sonnur Yılmaz, Unik Elktrik Teknoloji için Dr. Müzeyyen Bilgin, Lily İlaç Ticaret için Dr. Murat Keklikoğlu, Global İnşaat için Dr. Hatice Y. Yurtsever, Halk Sigorta için Dr. Arzu Tezcan, İnko İnşaat için Dr. Gülten Çiçek�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı,

Çalışma Raporu�nun bu dönemde yapılan çalışmaların kapsamlı olarak yer aldığı bir kitap halinde bastırılarak üyelere dağıtılması, Genel Kurul�da çoğaltılarak üyelere sunulması kararlaştırıldı.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şefliği�ne özel bir sınavla şef atanması, bunun Tababet Uzmanlık Yönetmeliği�ne uygun olup olmadığının araştırılması, gerekirse hukuki yollara başvurulması kararlaştırıldı.

Genel Kurul�da Tabela Yönetmeliği ve akademik ünvanların serbest hekimlik alanında kullanılamayacağı yönünde karar önerileri sonulması kararlaştırıldı.1 Mart 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yeni Bosna Doğu Sanayi Sitesi�nde Ortak İşyeri Sağlık Birimi oluşturmak üzere Dr. Tolga Köseoğlu ve Dr. Mustafa Ağır�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır. Bahsi geçen her iki hekimin Doğu Sanayi Sitesi için 1 Mart 2000 tarihinden önce aldıkları yetki belgeleri iptal edilmiştir.

Sekreter olarak işe başlatılan Nuray Özdemir�in üç aylık deneme dönemi içindeki çalışmaları değerlendirilerek sözleşmeli olarak göreve alınması kararlaştırılmıştır.8 Mart 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Uluslar arası Tahkim Anlaşması (MAI) karşıtı çalışma grubunun yürüttüğü çalışmaların giderlerine katılım amacıyla 200 milyon TL ayrılması, belge karşılığı ödenmesi,

Mis Süt için Dr. Tecelli Kumral�a, Ansan Metal için Dr. Işıl Ayhan Çitici, Negiş Giyim için Dr. Ali Osman Çolak�a, Soteks Tekstil için Dr. Cebrail Topparmak�a, İstanbul Otelcilik (OSB) için Dr. Aydan Ergün�e, Çanakkale Seramik için Dr. Gamze Yaman�a, Bems Tekstil için Dr. Naim Memmi�ye, Hektaş Ticaret için Dr. Adnan Artukoğlu�na, Aslar Pres Döküm için Dr. Hüseyin Özol�a, Tamteks Tekstil için Dr. Reyhan Ogan�a, İntes İnşaat (OSB) için Dr. Metin Ördal�a, İhlas Holding Sevkiyat Müd. İçin Dr. Feridun Çiçekçi�ye işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi,

Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı�nın Odamıza yaptığı bildirimde Dr. ....................�nın muayenehanesinde �İç Hastalıkları Uzmanı, Mesul Müdür� ibaresine yer verdiği halde pratisyen hekim olması nedeniyle tabelasının düzeltilmesi ve bilgi vermesi için uyarılması, aksi taktirde soruşturma açılması,

.................... isimli hastanın operasyonu sırasında daha önce kullanılmış platin kullandığı iddiasıyla Kartal Cumhuriyet Savcılığı�nın yürüttüğü bir soruşturmada bilirkişi tarafından Odamızca değerlendirilmesi istenen Dr. ....................�ın açıklaması okunduğunda, cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı,

.................... Kliniği hakkında asgari ücret tarifesini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında açılmış bulunan HUB-3 sayılı dosyada Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı�nın düzenlediği tutanak değerlendirilerek cezai işleme gerek olmadığına, asgari ücret konusunda özenli davranması konusunda uyarılmasına,

Şüpheli ısırık nedeniyle getirilen hastaya sütür ederek tıbbi hata ve ihmale neden oldukları iddiasıyla .................... Hastanesi hakkında açılan HUB-125 sayılı dosyada Odamıza 08.03.2000 tarihinde ulaşan açıklama değerlendirillerek hastada kanama kontrolü amacıyla sütür atıldığı, hastanın zamanında ileri bir merkeze sevk edildiği dikkate alınarak cezai işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

SSK Hastanelerinde gönüllü çalışma uygulaması değerlendirilerek uygulamanın personel açığı ve basamaklı sağlık sisteminin olmayışı sürerken bir çözüm olamayacağı, hekimlerin fazla çalışmalarının yaratacağı mesleki ve sosyal sorunlar yanında gönüllülük dışında çalışmaya zorlanmaları durumunda Tabip Odası�nın hekimlere her türlü destek vereceğinin açıklanması, 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri içinde bu tutumun duyurulması, düzenlenecek toplantıya SSK Hastaneleri temsilcilerinin katılımı için çaba gösterilmesi kararlaştırılmıştır.15 Mart 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu�nun Dr. ........... ile ilgili soruşturma dosyası hakkında Yüksek Onur Kurulu tarafından alınan karar aleyhine Danıştay�a başvurulması talebinin yerine getirilmemesi karşısında birlikte istifa etmeleri, yedek üyelerden Dr. Ömer Arıkan�ın da istifası değerlendirilmiş, istifa eden tüm üyelere bu dosyada vardıkları kararı saygıyla karşılamakla birlikte konunun Danıştay�a götürülmesini uygun bulmadığımızın 30 Nisan 2000 tarihine kadar göreve devamlarını talep ettiğimizin iadeli taahhütlü bir mektupla bildirilmesi,

Dr. Akil Muhtar Özden Ormanı için Sazlıdere Barajı çevresinde DSİ tarafından Oda�mıza tahsis edilen arazinin fidan dikimi için çukur açma ve dikimi amacıyla Ziraat Meslek Lisesi öğrencilerinin hafta sonu yardımda bulunmaları karşılığında kişi başına günlük 10 milyon TL ödenmesi, DSİ Bölge Müdürü Hasan Paçal, Şube Müdürü Cahit Erden ve Orman Mühendisi Hakan Emiroğlu ile Halkalı Ziraat Meslek Lisesi Müdürü Selahattin Cengiz ve Dr. Sedat Ongan�a katkıları nedeniyle birer plaket verilmesi,

20 Mart günü yapılacak 14 Mart Sağlık Haftası ödül törenine İstanbul dışından gelen ödül sahiplerinin ulaşım giderlerinin belge karşılığı ödenmesi,

9 Mart 2000 tarihinde çıkarılan Özel Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Kuruluşlar ile ilgili Yönetmelik hükümlerinin incelenerek, gerekirse yargı yoluna gidilmesi, Tabip Odası�na düşen görevler konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme yapılması,

Türk Tabipleri Birliği Yasası�nın üye sayısı çok farklı olan Tabip Odalarının delege sayılarının aynı olmasının yarattığı adaletsizlik nedeniyle dava açılması ve ilgili yasa maddesinin değiştirilmesinin istenmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.22 Mart 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Onur Kurulu üyelerinin istifalarını içeren kararı yeniden gözden geçirmeleri ve göreve devam etmelerinin beklenmesi,

Dr. ............ hakkında 23.2.2000 tarihli toplantıda alınan karar uyarınca açılan soruşturmada Dr. ............�ın soruşturmacı olarak atanması,

Dr. ............... hakkında hastasına gereken özeni göstermediği ve doğru bilgilendirmediği iddiasıyla 4.8.1999 tarih 16 no�lu kararda açılan soruşturma ile ilgili olarak Dr. ........... �ın soruşturmacı olarak atanması,29 Mart 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Anadolu Yakası Bürosu için gelen ve giden evrakların kayderdilmesi için birer defter tutulması, notere onaylatılması,

Büroda toplantı masası için 8 sandalye, sekreter için bir çalışma masası ve kilitli dolap alınması konusunda Genel Sekretere yetki verilmesi,

Düşkün ve yalnız durumda olan Dr. ................'ın bir özel huzurevinde kalması için Mart ayında 200 milyon TL ödenmesi, gelecek aylar için Hekim Dostluk Yardımlaşma Cemiyeti�nin katkısının istenmesi,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık kuruluşları hakkında 9.03.2000 tarihinde yayınlanan Yönetmelik hükümlerinin uzmanlık dernekleri, hukukçular ve özel sağlık kuruluşlarının görüleri alınarak değerlendirme yapılması,

Önümüzdeki Genel Kurul ve seçimlerin üyelere duyurulması için Hekim Forumu�nda kısa bir çalışma raporu özetinin ve davet yazısının gönderilmesi, son seçimlere katılan 3200 üyeye davet mektubu ve çalışma raporunun iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi,

Çalışma döneminde Oda çalışmaları ile ilgili görüntü kayıtlarının bir disket veya film şeklinde montajının yapılması, Basında Tabip Odası�nın yansımalarının kitap olarak basılması, hekimlik uygulamaları konusunda bir broşür hazırlanması,

................�ın ................ Hastanesi�nde tedavisi sırasında ölümü nedeniyle yapılan başvuru sonucu açılan HUB-94 sayılı dosyada Sağlık Müdürlüğü kanalıyla bilgi isitemek için şikayetin bir örneğinin gönderilmesi,

................ Hastanesi Başhekimi Dr. ................ ve Dr. ................ hakkında tıbbi hata sonucu hastasının organ kaybına neden oldukları için açılan HU.-97 sayılı dosyada Dr. ................ tarafından yapılan soruşturma değerlendirilerek fezlekeyle beraber Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasıyla Dr. ................ hakkında açılan HUB-40 sayılı dosyada, hastanın psikiatri uzmanlarınca muayene edilerek bilirkişi görüşü istenmesi,

................ Hastanesi hakkında tıbbi ihmal ve hata iddiasıyla açılan soruşturmada Dr. ................�ın soruşturmacı olarak atanması (HUB-9),

Dr. ................ hakkında hekimliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle açılan soruşturmada Dr. ................�ın soruşturmacı olarak atanması, Dr. ................�in bu konudaki görevden, aradan geçen 90 günlük sürede bir gelişme olmadığı için görevden geri alınması,

Dr. ................ hakkında cinsel taciz iddiasıyla açılan İş-940 sayılı dosyada 8.7.1998 tarihli soruşturma kararına dayalı olarak soruşturmacı atanmış bulunan Dr. ................�ın dosyayı tekamül ettiremediği anlaşıldığından bu görevden alınması ve Dr. ................�ın soruşturmacı olarak atanması,

Philip Morris Sa Tic A.Ş. işyeri için Dr. Murat Sedat Şeker, Aldem Çelik İnşaat Mak. San. İçin Dr. Renan Soyyılmaz, Kervan Tur Uluslar arası Nakliyat Turizm Tic. A.Ş. için Dr. Sevindik Tevfik Örnek, Philip Morris Sa Promasyon Pazarlama ve Satış A.Ş. için (OSB) Dr. Davut Yegaüne, Çuhadaroğlu Kimya San ve Tic. A.Ş. için Dr. Uğur Sürücü, Maltepe Üniversitesi için Dr. Taşkın Haklı, Esbank T.A.Ş. içina Dr. Özlem Dinçer, Taha Giyim San. Tic. A.Ş. için Dr. Ortaş Tunçsav, Set Oto Tic. Turizm A.Ş. (OSB) için Dr. Deniz Şentürk, Turaş Gaz Armatürleri San. Tic. A.Ş. için Dr. Mustafa Murat Öztürk, Fetih Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. için Dr. Serdar Erkal, Timpa Teks Tekstil Ürünleri Tic ve san. Ltd. Şti. için Dr. Uğur Kılıç�a yetki belgesi (işyeri hekimliği) verilmesi kararlaştırıldı.

................ Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ................ hakkında tıbbi ihmal iddiasıyla açılan İş-945 sayılı dosyada Dr. ................�in açıklaması değerlendirilerek daha önce 19.08.1998 tarihinde verilmiş soruşturma kararı uyarınca soruşturmacı atanmış olan Dr. ................ ve daha sonra atanmış olan Dr. ................�in aradan geçen sürede dosyayı geliştiremedikleri anlaşıldığından soruşturmacılık görevinden geri alınarak Dr. ................�ın soruşturmacı atanması,

Tütün ve mamüllerinin tanıtım ve reklam yasağını delmek üzere planlanan sigara tekellerince dekteklenen Formula-1 otomobil yarışlarının yaratacağı sakıncaların ifade edileceği Basın toplantısı�na Dr. Kürşat Yıldız�ın temsilen katılması kararlaştırılmıştır.2 Şubat 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. ... hakkında uzmanı olmadığı halde radyoloji raporu düzenlediği iddiasıyla açılan İş-626 sayılı dosyada, ilgili hekime ulaşılamadığı anlaşıldığından evrakların kişisel dosyasına kaldırılması,

Hakkında olumsuz sicil verildiği için konu hakkında meslek örgütü tarafından da değerlendirme yapılması amacıyla başvuran ................ hakkında açılan İş-494 sayılı dosyada hekimlik uygulaması açısından yapılacak bir şey olmadığı anlaşıldığından işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Dr. ............... hakkında sekreterine cinsel tecavüz iddiasıyla açılan dosyada hekimin görüş ve açıklamaları değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığı,

Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında İstanbul Valiliği�nin Adalet Bakanlığı�na gönderdiği bir yazıda dayanaksız suçlamalarda bulunarak görevlen alınmasını istemesi, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmaya delil gönderememesi ve dosyada takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle hekimin mesleki ve vicdani kanaatlerine müdahale anlamı taşıdığından ve dayanaksız suçlamalarda bulunduğu için konunun kamuoyu gündemine getirilmesi amacıyla, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Barosu, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Öğretim Elemanları Sendikası temsilcilerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapılması,

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu�nun ikinci toplantısının (1 Nisan 2000 günü çoğunluk sağlanamadığı taktirde) 22 Nisan 2000 günü yapılması, seçimlerin 23 Nisan 2000 günü yapılması,

TRT 2 kanalında yayınlanan �Çözüme Doğru� programına Dr. Orhan Arıoğul ve Dr. Yıldız�ın katılmaları kararlaştırılmıştır.9 Şubat 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Ay-tim Tekstil için Dr. Serhan Salman, A.K.S. Anahtar Kon. Sanayi için Dr. Yalçın Altunoğlu, Hotel İstanbul Conti için Dr. Yasemin Işık, Böhler Sert Leits Kesici (OSB) için Dr. Hülya Arda, Duhal Tekstil için Dr. Demet Aygün, Emin Tabldot Yemek için Dr. Bülent Çatıkkaş, Artek Elektronik için Dr. Gürcan Bahadır, Ümran Çelik Boru için Dr. Sonnur Yılmaz�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

�İşkence ile savaşımın acısı mı çıkartılıyor?� başlığıyla yazdığı bir makale nedeniyle 11 Şubat 2000 günü mahkeme önüne çıkacak olan Prof. Dr. Veli Lök ile ilgili bir dayanışma mesajı gönderilmesi ve basın açıklaması yapılması,

Tabiat Ana Sağlıklı Yaşam Merkezi adlı yerde hekim olmadığı halde tedavi yapıldığı şeklinde basında yer alan yayınlar üzerine Maltepe Sağlık Grup Başkanlığı; Cumhuriyet Savcılığı, Basın Konseyi�ne başvurulması,

MAİ Karşıtı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sosyal Güvenlik Reformu konulu broşürün bastırılması için teklif alınması,

... isimli hastanın Humerus fraktürü nedeniyle başvurduğu Dr. ................ 'ın yetersiz tanı ve tedavide bulunduğu iddiasıyla açılan HUB-43 sayılı dosyada bilirkişi görüşü alınması kararlaştırıldı.

İstanbul Tabip Odası Spor Klübü Kız Basketbol ve Voleybol takımının formalarının alınması için 300.000.000.TL ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Eğitim Hastanelerinde sınavsız şef atamalarının Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen uygulanmaması nedeniyle Başbakan�a bir uyarı mektubu yazılması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.16 Şubat 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Atacan İş Dış Giyim için Dr. Yahya Öndil, Vakko Mağazacılık için Dr. Gülay öcal, Enka Spor için Dr. Haluk Kardaş, Altay Matbaacılık için Dr. Necdet Filiz, İstanbul Halk Ekmek için Dr. Mehmet Çimencioğlu, Derkut Deri Mamülleri için Dr. Hüseyin Koç, Işık Sigorta için Dr. Süleyman Soybaş, Bilkim Kurumsal Kimya için, Sarıkaya Elektrik için Dr. Satia Advan, Nettaş Dayanıklı Tüketim Malları için Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Mega Basım/Vega Matbaa (OSB) için Dr. Osman Ergün Ertetik, İpektül ve Konfeksiyon için Dr. Ahmet Pekmezci, Akhayat Sigorta için Dr. Talat Muratoğlu, Gülsan Madeni Eşya için Dr. Emsal Cüre, Çoban Süt Mamülleri için Dr. Hüseyin Arıkan, Alen Giyim için Dr. Aydın Azaklıoğlu, Tan Plastik ve Kalıp için Dr. Sezai Kurtaran, KVK Mobil için Dr. Elif Tümer�e işyeri hekimliği yetkisi verilmesi,

Özel ................ Hastanesi�ne başvuran ............... isimli hastanın tedavisinde gereken özeni göstermediği iddiasıyla Dr. ............... ve Dr. ............... hakkında açılan HUB-69 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ...............�ın fezlekesi değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Dr. ............... hakkındahastasına hakaret ettiği iddiasıyla açılan HUB-95 sayılı dosyada hekimin açıklamaları değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Dr. ............... hakkında deprem sırasında görevini yerine getirmediği, idddiasıyla açılan dosyada Kaymakam ...............�ın açıklaması değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı,

SSK ...............�nden sevk edilen iki hastayı aynı ambulansta naklettikleri için hastaya gereken özeni göstermedikleri iddiasıyla Dr. ............... ve Dr. ............... hakkında açılan HUB-63 sayılı dosyada hekimlerin açıklamaları değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı, olayda bir yönetim kusuru olup olmadığını değerlendirmek için Hastane Başhekimliğine yazılması,

Bilimsel olmayan bir yöntemle istenen cinsiyette çocuk sahibi yapmayı vaat eden basın haberleri nedeniyle Dr. ............... hakkında açılan HUB-110 sayılı dosyada hekimin açıklaması değerlendirilerek işleme gerek olmadığı,

Erişkin bir kişiye difteri tetanoz yerine, difteri-boğmaca-tetanoz aşısı yaptığı iddiasıyla Dr. ............... hakkında açılan HUB-53 sayılı dosyada hastasına gereken özeni göstermediği gerekçesiyle verilen soruşturma kararına göre düzenlenen fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

...........................�nun toplantı salonunu kullanma talebinin bu konudaki ilkelere aykırı olduğu için reddine karar verilmiştir.23 Şubat 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Haluk Eraksoy hastanedeki mesaisi, Dr. Namık Kemal Tartanoğlu Özel Sağlık kuruluşlarının toplantısına katıldığı gerekçeleriyle toplantıya katılamadılar.

2000 Yılı Genel Kurulu ve seçimlerin 15-16 Nisan günlerinde yapılması, çoğunluk sağlanamadığı durumda 29 Nisan Cumartesi günü Mecidiyeköy Kültür Merkezi�nde genel kurul toplantısının yapılması, seçimlerin ise 30 Nisan Pazar günü Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi�nde gerçekleştirilmesi, bu sıradaki hizmetler için Lise�nin Koruma Derneği�ne iki yıl önceki meblağada enflasyon oranına göre artış yapılarak 150 Milyon TL bağış yapılması,

Daha Önce alınan karar gereği Anadolu Yakasındaki üyelerle ilgili hizmetin sürdürülmesi için Hasanpaşa Poyraz Sk. Sadıkoğlu İş Merkezi No: 32�deki büronun irtibat merkezi olarak kiralanması konusunda Genel Sekreter Dr. Kürşat Yıldız�a yetki ve görev verilmesi, Dr. Rıfat Yücel�in kefil olarak yetkilendirilmesi, mekan sahibinin kendi ticari faaliyeti amacıyla büro olarak kullanmayı istemesi durumunda sözleşme dönemi sonunda tahliye etmek kaydıyla 2 yıllık bir kontrat imzalanması, aylık kiranın 510 $ karşılığı olarak ödenmesi, 1000 $ depozit yatırılması kararlaştırılmış, bu merkezin tefrişi için gerekli alımları yapmak üzere Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Özcan Baripoğlu�na yetki verilmiştir.

Penson Kalem ve Kağıt San. İçin Dr. Aylin Akönder Pamuk, Dr. Aygün Salman�a, Yaşar Birleşik Paz. A.Ş. için A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği A.Ş. için Dr. Adnan Gürkaynak, Zet Dağıtım Organizasyon Ambalaj için Dr. Kazım Akgün, Gecem Dinlenme Gereçleri için Dr. Ümit Türkdemir, Gürtek Metal San. Gür Metal Hassas Döküm için Dr. Yalçın Antmen, Kaleterasit Sıva San. Dr. Recep Tuna, Özge Plastik Ambalaj için Dr. Baki Dökme, Çakıroğlu Tekstil San. Dr. Mehmet Akif Gazioğlu, Eksan Mekanizma Makas Sistemleri için Dr. Mevlüde Özkurt, Birlik Eğitim İşletmeleri için Dr. Şükran Öztürk, General Elektrik ve Arçelik A.Ş. Motor Pompa için Dr. Muhittin Vedat Ayarman�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi,

14 Mart Sağlık Haftası içinde 25, 40 ve 50 yıllık hekimlere plaket-sertifika hazırlanması, Atina Tabipler Birliği temsilcilerinin ziyaretleri için konaklama ve ziyaret programlarının yapılması, 22 Mart günü Kadıköy İrtibat Bürosu açılışının yapılması, 26 Mart günü Sazlıdere Barajı çevresinde ve İkitelli�de ağaçlandırma şenliği yapılarak Dr. Akil Muhtar Özden Ormanı ve İstanbul Tabip Odası Ağaç Dikim yeri için hekimlerin katılacağı törenler gerçekleştirilmesi,

Genel Kurul�a sunulacak Çalışma Raporu hazırlığı için Yönetim Kurulu üyelerinin kendi alanlarıyla ilgili faaliyetleri yazılı hale getirmeleri,

TTB Merkez Konseyi�nin Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantının 25-26 Mart tarihlerinde yapılması kararı değerlendirildi; çalışma döneminin sonuna denk gelmesi nedeniyle uygun olmadığının TTB Merkez Konseyi�ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

Dr. .................... hakkında hekimlik için çalışma izni olmayan bir kişiye nöbeti devretmesi nedeniyle açılan HUB-66 sayılı dosyada verilen soruşturma kararına gelen yanıtlar değerlendirilerek bu konuda bir fezleke hazırlamak üzere Dr. ....................�ın görevlendirilmesi, hastane yönetiminin basına da yansıyan konu hakkında ne gibi önlemler aldıkları konusunda bilgi istenmesi,

.................... isimli çocuğun opere edilmesi sırasında gereksiz müdahale yoluyla organ kaybına neden olduğu, fertilite kapasitesine zarar verdiği, bu konuda ailesine bilgi vererek onay almadığı iddiasıyla Dr. .................... hakkında açılan İş-880 sayılı dosyada Dr. .................... tarafından hazırlanan fezleke değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

....................�ta yayınlanan bir gazetede ilan verekek tanıtım kurallarını ihlal ettiği için Dr. .................... hakkında açılan soruşturmada yazılı savunması değerlendirilerek bu konuda özenli hareket etmesinin hatırlatılarak cezai işlem yapılmasına gerek olmadığı,5 Ocak 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Özel Sağlık kuruluşlarında çalışmak için Odamızdan belge isteyen, aynı zamanda bir başka kuruluşta çalışan hekimlerin durumu konusunda Özel Sağlık Komisyonu görüşleri alınarak Oda görüşü oluşturulmasına,

Üye aidat sisteminin güvenilir ve hızlı işlemesi için yenilenmesi konusunda Dr. Rıfat Yücel�in bir hazırlık yapması için yetkilendirilmesi,

14 Mart Sağlık Haftası ile ilgili bir program hazırlığı için Dr. Rıfat Yücel�e görev verilmesi, ödüller için ilk duyurunun yapılması,

Dr. ..., Dr. ... ve Dr..... hakkında Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanan meslekten men kararlarının özel hastane başhekimlerine iletilmesi, tebligatlar yapıldıktan sonra diğer Onur Kurulu kararları ile birlikte Hekim Forumu�nda yayınlanması, basın yoluyla kamuoyuna duyurulması,

Tababet Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı�nda değişiklik yapan Sağlık Bakanlığı müdahalesi hakkında görüş oluşturulması için Genel Sekreter�e yetki verilmesi,

SSK Sağlık hizmetleri ve yaşlılık hizmetlerinin ayrılması konusunda sendikacıları bilgilendirmek üzere düzenlenecek toplantılarda Oda görüşünün aktarılması,

... adlı hastanın operasyonu sırasında tıbbi hata olduğu iddiasıyla ilgili olarak açılan HUB-102 sayılı dosyada Dr. ...�in bilirkişi olarak atanması,

Dr.....�in travma sonrası radyolojik incelemede yanlış rapor verdikleri ve Deontoloji�ye aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dr... ve Dr. ... hakkında yazılı savunmaları dikkate alınarak; Dr....�ın yazılı savunmasındaki olumsuz ve Oda çalışmalarını engelleyici tavrı nedeniyle uyarılmasına, Dr. ....�a ikinci bir radyolojik inceleme yapmasının uygun olacağının hatırlatılmasına (oy çokluğuyla),

Dr..... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-27 sayılı dosyada Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Dr. ... ve Dr.... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-71 sayılı dosyada bu konuda özenli hareket etmeleri hatırlatılarak soruşturmaya gerek olmadığı,

Kağıthane Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü için Dr. Gökhan Kaya, KVK Mobil Telefon sistemleri için Dr. Elif Tümer, Seba Teknik İnşaat San. Tic. İçin Dr. Tevfik Çakmakçı, Adel Kalemcilik Tic. San. A.Ş. için DR. Erkan Metin, Ülkü Kırtasiye Tic. San. İçin Dr. Erkan Metin, Petrol-İş Sendikası için Dr. Ahmet Ekinci, Celalhan Kültür Eğitim Turizm Org.e için Dr. Kemal Erdem�e, Botech Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. için Dr. Deniz Ketene İbrahim, Commercial Union Hayat Sigorta A.Ş. için Dr. Demet Taşpınar, DHL Worldwide Express Taşımacılık Tic. A.Ş. için Dr. Aydan Erdoğan�a, Vakıf Gureba Hastanesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi için Dr. İsmet Bahtiyar, Yeni Gureba Hastanesi İşletmesi için Dr. Yalçın Güzelhan�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi,

Show TV Haber Bülteni�nde Özel................ Hastanesi için ortaya atılan iddiaların araştırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Dr.... Clinic olarak verdikleri reklamlarda tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan dosyada, daha önce bu konuda uyarıldığı dikkate alınarak, yazılı savunması değerlendirilmiş, Onur Kurulu�na sevk edilmesi kararlaştırılmıştır.12 Ocak 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Lemas Eren�e Temse Temizlik, Dr. Recep Bayraktarlı�ya, Çevre İnşaat, Dr. Yıldıray Demir�e Orkisan Kireç, Dr. Suat Bilir�e Hidromekanik Makine için işyeri hekimliği yetkisi verilmesine,

Dr. ... (HUB-33) hakkında açılan dosyanın hazırlanan fezleke ile birlikte Onur Kurulu�na sevkine,

İnternet ortamında �Hekimler Listesi� olarak bilinen forumda son zamanlarda amacını aşan tartışmalar, kişisel hakaretlere ve küfürlere varacak düzeysizliğe ulaşması üzerine konu Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve bu nitelikteki mesajların hekimlere iletilmemesine karar verilmiştir.19 Ocak 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Çuhadaroğlu Pazarlama için Dr. Akif Eran, Gür Pres-Polatlar Otomotiv OSB için Dr. M. Murat Öztürk, Öncü Reklam için Dr. Yaşar Kendirli, Goodyear Lastikleri için Dr. Kübra Sözer, İs-Ya İstanbul Yapı Market için Dr. Metin Vural, Özyılmaz Turizm için Dr. Hüseyin Çorbacıoğlu,e Tatmak Makine için Dr. Fahri Davulcu, Paksil Organizasyon için Dr. Ali Can Bamyacıoğlu, Feka Mimarlık Taahhüt için Dr. Nihat Sessiz, Park Ticaret ve Turizm için Dr. Mustafa Fevzi Dikici�ye işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Dr. .... hakkında basında yer alan bazı suçlamalar değerlendirilerek, Dr. ...�in muhakkik olarak görev aldığı bir soruşturmanın ardından basında yer alan haberlerin her birlikte bilgi amacıyla basına gönderilmesine,

Üyelik aidatlarının daha izi izlenebilmesi, makbuzların bilgisayar formu olarak çıkarılması amacıyla bir program yaptırılması için bilgisayar programcısı Aydın Ufuk Yücel tarafından verilen teklifin kabul edilmesine,

Bilgisayarlarda teknolojik olarak uygun özellik ve fiyat verenlerin belirlenmesi amacıyla Dr. Rıfat Yücel�e yetki ve görev verilmesine,

Üyelerin Oda ile iletişimini kolaylaştırmak amacıyla Anadolu yakasında bir büro açılmasına,

14 Mart Sağlık Haftası içinde Sazlıdere Barajı çevresinde ağaçlandırma amacıyla bir şenlik düzenlenmesine,

14 Mart Sağlık Haftası�nın 20-26 Mart 2000 tarihleri arasında yapılmasına, Dr. Ali Özyurt, Dr. Oya Uncu İmamoğlu, Dr. Rıfat Yücel, Dr. Lale Say'dan oluşan bir düzenleme komitesi kurulmasına,

Tıbbi atıkların toplanması ve imhası konusunda belediyelerin yürüttüğü çalışmanın ücretlendirilmesi konusunda Büyükşehir ve İlçe Belediyelerle görüşülerek hekimleri mağdur etmeyecek çözümler aranmasına,

Özel .... Hastanesi�nde çıkar karşılığı organ nakli yapıldığı şeklinde basında yer alan haberler üzerine Dr....., Dr...., Dr...., Dr. ..., Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına,

Posta Gazetesinin 11 Ocak 2000 tarihli sayısında yer alan �Haydarpaşa Numune Hastanesi�nin arka bahçesi Susurluk Çetelerinin mi elinde?� başlıklı yazıda Hekim Forumu�nu dayanak alırken amacı aşan bir değerlendirmede bulunduğu için düzeltilmesine,

Dr. ................'in Şişli Etfal Hastanesi�nde Aile Hekimliği Asistanı olarak görev yaptığı halde, işyeri hekimliği yaptığı anlaşıldığından yetkisinin iptal edilmesine,

Dr.................. hakkında meslek etik kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla yapılan başvuru hakkında iddiaları destekleyecek bilgi istenmesine,

Dr. ...............�ın Dr. ............... hakkında gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasıyla başvurusu hakkında ilgili raporun örneğinin istenmesine karar verilmiştir.26 Ocak 2000 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi�nde sağlık konusunda Tabip Odası tarafından düzenlenecek eğitim programının yapılması ve görevlendirme için Dr. Rıfat Yücel�e yetki verilmesi,

Sabah Gazetesi İstanbul ekinde yayınlanan ilanlarla ilgili olarak etik kurallar yönünden uygunluğunun gözden geçirilerek onaylandıktan sonra yayınlanması amacıyla bir sözleşme yapılması,

Depremlerde uzmanlık hizmetleri konusundaki metinlerin redakte edilerek yayına hazırlanması için Dr. Ali Özyurt, Dr. Rıfat Yücel, Dr. Kürşat Yıldız�a yetki ve görev verilmesi,

�Dünya Ticaret Örgütü ve Halk Sağlığı� başlıklı İngilizce metnin dilimize kazandırılması için girişimlerde bulunulması,

Soruşturma kararı verilen dosyalarda eğitim hastanesi şeflerinin soruşturmacı olarak görevlendirilmesi,

Dr.... hakkında birden çok yerde muayenehane açmak nedeniyle 6023 sayılı yasaya aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan HUB-70 sayılı dosyada, ilgili hekimin poliklinikteki görevinden ayrıldığı anlaşıldığından işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Ümran Çelik için Dr. Elif Yerli, Tül Tekstil için Dr. Mahmut Ergün, Protem Profesyonel için Dr. A. Mesnun Halefoğlu, Doğuş Otomotiv için Dr. Yıldırım Özel, Çanakkale Seramik için Dr. Didem Konulan, Komsa Elektronik için Dr. Şule Yıldön, Gülistan Dekal OSB için Dr. Ahmet Tellioğlu, Kerevitaş Gıda için Dr. Bülent Çatıkbaş, Pınar Tüketim için Dr. Aygün Salman, Metro Mümessillik için Dr. Adnan Topçu�ya işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi,

Dr.........hakkında sekreterine cinsel tecavüz iddiasıyla açılan HUB-35 sayılı dosyada ilgili hekimin gelecek toplantıya davet edilerek bilgi alınması,

Biri hekim eşi olan iki ayrı hastaya hekimliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Dr. .... hakkında açılan İŞ_589 ve HUB-86 sayılı dosyalarda ilgili hekimin bilgi isteğimize yanıt vermediği anlaşıldığından soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

Dr.........hakkında hemşirelere karşı hekimliğe aykırı davranışlarda bulunması iddiasıyla açılan HUB-78 sayılı dosyada ilgili hekimin idari görevden ayrıldığı anlaşılmış, Oda�ya bilgi vermediği için uyarılarak ileri işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Dr....hakkında hazırladığı müzik klibinde hekimliğe aykırı harekette bulunduğu iddiasıyla açılan İş-402 sayılı dosyada, davranışlarında daha özenli davranması gereği hatırlatılarak ileri işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Dr....hakkında başka bir hekimin ismini kullanarak başvuruda bulunduğu iddiasıyla açılan hub-45 sayılı dosyada kesin kanıt olmadığı için işlem yapılmasının mümkün olmadığı, hekime bu konunun hatırlatılması ve kişisel dosyasına kaldırılması,

Dr..... ve Dr.... hakkında acil müdahale edilen bir hastanın nakli sırasında gereken özeni göstermedikleri iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı�nın yaptığı başvuru nedeniyle açılan HUB-63 sayılı dosyada bilgi isteğimize yanıt vermeyen Dr....hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

Usulsüz uzmanlaşma iddiasıyla Dr.....hakkında açılan İş-475 sayılı dosyada ilgili hekimin 8 Şubat 2000 günü yapılacak toplantıya davet edilmesi,

Tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Özel .... Hastanesi Başhekimi Dr. .... ile ilgili HUB-R-85 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.


BENZER HABERLER

Bu HABERİ Paylaş!