TTB Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi


  • Ekim 25, 2021
  • 268

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim, Söz Bizim” çağrısıyla başlattığı eylem programını görüşmek, yürütülecek çalışmaları ortaklaştırmak, görüş alışverişinde bulunmak üzere Marmara Bölge Tabip Odaları toplantısı yapıldı.

24 Ekim 2021, Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) evsahipliğinde gerçekleştirilen bölge toplantısına TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Çiğdem Arslan, Dr. Onur Naci Karahancı, İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, Edirne T.O. Genel Sekreteri Sibel Pekdemir, Edirne T.O. Yönetim Kurulu üyesi Dr. İmren Yeniocak, Tekirdağ T.O. Başkanı Dr. Gamze Varol, Bursa T.O. Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah Karadağ ve Kocaeli T.O. Başkanı Ömer Ardaman katıldı.

Toplantıda ilk olarak pandemi sürecinde illerde ve bölgede yaşanan duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından TTB’nin başlatmış olduğu eylem sürecinin programı, 23 Kasım 2021’de İstanbul’da başlayıp 27 Kasım 2021’de Ankara’da Beyaz Forum’la sonlanacak “Beyaz Yürüyüş”ün hazırlıkları görüşüldü.


Bu HABERİ Paylaş!