Duygu, Duygulanım ve Emek Konulu Felsefe Toplantısı Yapıldı


  • Mayıs 24, 2021
  • 185

İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen felsefe toplantılarının ellikincisi 21 Mayıs 2021, Cuma günü İstanbul Tabip Odası web seminer sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

“Duygu, Duygulanım ve Emek” konulu toplantının moderatörlüğünü Zeynep Talay Turner yaparken konuşmacılar Ayşe Uslu ve Yağmur Nurhat oldu.

Toplantıda zihin-beden karşıtlığı; bir bedenin ne yapabileceği, neye muktedir olduğu, bedenle zihnin, duyguyla bilişselin nasıl ilişkilendiği değerlendirildi.
Ayşe Uslu sunumunda his, duygu, duygulam, duygulanım kavramlarının ontolojisini aktarırken, Yağmur Nuhrat duygulam ve duyguya ilişkin söylemlerin antropolojide ele alınışı üzerinden duygusal emek konusunu irdeledi.
“Duygu, Duygulanım ve Emek” konulu toplantıya ve İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen diğer felsefe toplantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Tabip Odası

 


Bu HABERİ Paylaş!