TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1766

 

7 Ekim 2008 tarihinde Temsilciler Kurulu'muz, Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nı yaptı. 36 temsilcinin katıldığı toplantıyı Temsilciler Kurulu Divan üyelerinden Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Güray Kılıç yönettiler.

İstanbul Tabip Odası Eylül Ayı Faaliyet Raporu'nun sunulmasıyla başlayan toplantı, daha sonra daha önceden belirlenen gündemi ile devam etti.

Birinci gündem maddesinde, Temsilcilik mekanizmasının ve Temsilcilerin işlevleri tartışılarak, hastanelerde ve bölgelerde temsilcilerimizin düzenli olarak bir araya gelmelerinin gerekliliği ve bu toplantılara Yönetim Kurulu ve Merkez Delegasyon üyelerinin de katılmasının önemi vurgulandı.

İkinci gündem maddesinde, birimler ile Tabip Odası arasındaki iletişimin geliştirilmesi tartışıldı ve bu amaçla bazı kararlar alındı:

1.Hekimlere Temsilcilik kurumunu tanıtma amaçlı bir anket çalışması: Anket, Dr. Zeynep Solakoğlu, Dr. Kenan Demirkol ve Dr. Süheyla Ağkoç'tan oluşacak bir komisyon Anketi hazırlayarak Divan Başkanlığı'na iletecek ve anketi uygulamak isteyen kurumlara dağıtımı yapılacak.
2.İTO Aylık Faaliyet Raporu'nun önümüzdeki aydan itibaren Duvar Gazetesi haline getirilerek kurumlarına asmak isteyen birimlere dağıtılması.
3.İTO Aylık Faaliyet Raporu'nun önümüzdeki aydan itibaren çoğaltılarak kurumlarında dağıtmak isteyen birimlere ulaştırılması.

Üçüncü gündemde ise özellikle son zamanlarda mesleki pratiğimiz üzerindeki olumsuz idari tasarrufların sonuçlarının hekimlere fatura edilmesi ve bu konuda alınacak tutum tartışıldı.

Son olarak Dr. Mehmet Sofu'nun önerisiyle eklenen dördüncü gündem görüşülerek, İTO Yönetim Kurulu'nun özel hastanelerin başhekimlerine bir yazı göndererek, bu kurumlarda temsilcilik oluşturulmasının talep edilmesi kabul edildi.

GÜNDEM:


1- Yönetim Kurulu üyeleri ve Delegelerimiz tarafından Kasım ayından
itibaren DÜZENLİ yapılacak olan hastane ve bölge ziyaretlerinin
TAKVİMLENDİRİLMESİ.

2- Hastane ve Birim Temsilciliklerimiz ile Oda arasındaki iletişimin
değerlendirilmesi.
 
3- Hastanelerimizde yaşanan olumsuzlukların faturasının yöneticiler
tarafından hekimlere çıkartılmasına karşı geliştirilecek tutum (Göztepe Eğitim, Ankara Zekai Tahir Burak, Tepecik Eğitim Hastanesi örnekleri).

Toplantı tutanakları ve kararların tamamına web sayfamızın Temsilciler Kurulu bölümünden ulaşılabilir.


Bu HABERİ Paylaş!