Aile Sağlığı Merkezleri Binalarının Sorunlarıyla İlgili Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle Görüştük


  • Mayıs 07, 2021
  • 452

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nun 6 Nisan 2021 tarihli basın açıklamasıyla başlattığı “Aile Sağlığı Merkezi Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz!” kampanyası çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit’i ziyaret ettik.

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen ziyarette İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ile İTO Aile Hekimleri Komisyonumuzdan Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Dr. Emrah Kırımlı hazır bulundu.

Ziyarette pandemi döneminde iyice belirginleşen Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binaları başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar görüşülerek, İBB’den destek talep edildi.

Dr. Önder Yüksel Eryiğit, İBB olarak bu zor dönemde sağlık çalışanlarına tüm olanaklarıyla destek olmaya çalıştıklarını belirterek, yaptıkları çalışmaları ve planlamaları heyetimizle paylaştı.

Görüşmede uzun vadede şehrimizdeki kentsel dönüşüm ve toplu konut yapım alanlarında sağlık donatısı olarak bırakılan alanların artırılmasının hedeflendiği ve amacına uygun olarak kullanımının takibinin yapılacağı belirtildi.

ASM binalarının yapımı ve kullanıma açılmasının Sağlık Bakanlığı yükümlülüğünde olduğu, hekimlerin bunlarla uğraşmalarının zaman ve iş yüklerini artırmaları yanında, yorgunluk ve motivasyonlarını bozucu bir duruma yol açtığı, İBB ve ilçe belediyelerinin arsa ve yeni ASM yapımlarında katkıda bulunmaları konusu gündeme getirildi.

Dr. Eryiğit görüşmede, heyetimizin önerileri doğrultusunda, İBB olanaklarıyla uygun olan Aile Sağlığı Merkezleri için dış mekân bekleme alanları, başvuran hastalar için kullanılabilecek el dezenfektan solüsyonlarının temini ve halka yönelik aşılama bilgilendirme çalışmalarının hızla gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Komisyonumuzun Ekim 2019’da başlattığı deprem acil çağrısı çalışmalarının İBB ile devam ettirilmesi, çalıştığımız ASM binalarına İBB deprem güvenliği çalışmalarında öncelik verilmesi konusu da gündeme getirildi. Dr. Eryiğit, bu konuda görev ve sorumlulukları çerçevesinde üstlerine düşen katkıyı sağlayacaklarını bildirdi.

Dr. Eryiğit, TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek “ASM binaları için ses veriyoruz” paneline İBB adına katılım sağlayacaklarını, kampanyaya destek olacaklarını da belirtti. Görüşme karşılıklı iyi dileklerle sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!