Basın Toplantısı: Özel Hastanelerde Pandemi Süresince COVID-19 Hastalarından Ücret Alınamaz!


  • Nisan 20, 2021
  • 15146

Ülkemizde pandeminin kötü yönetilmesine ve yeterli aşılama yapılmamasına bağlık olarak COVID-19 pandemisinin kontrolden çıktığı bugünlerde özel hastanelerin COVID-19 hastalarından fahiş ücretler talep etmesi , vatandaşların çaresiz bırakılması sorununa dikkat çekmek ve taleplerimizi dile getirmek üzere bir basın toplantısı yapıldı.

İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen basın toplantısı 20 Nisan 2021, Salı günü 12.30’da gerçekleştirildi. Toplantıya İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç ve Dr. Osman Öztürk katıldı.

Dr. Osman Öztürk toplantıyı açarken yaptığı konuşmaya pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını ve vatandaşları anarak başladı ve ağırlaşan pandemi koşullarında vatandaşların kendi başının çaresine bakar durumda, çaresiz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ardından bir konuşma yapan Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise şunları dile getirdi: “Bilindiği gibi COVID-19 tablosu ülkemizde bir felaket tablosuna dönüştü. Nüfusa oranlandığında dünyada birinci ülke durumundayız. Salgın kontrolden çıkmış durumda. Başlangıçtan itibaren salgın sürecinin iyi yönetilemediğini söylüyoruz ama gelinen noktada hiç yönetilmediğini görmek lazım. Kısmi tedbirler, kısmi aşılama adımlarıyla aslında toplum salgına karşı yalnız bırakılıyor. Salgının başından itibaren alınması gereken önlemleri dile getirdik ama ülkeyi yönetenler bize ısrarla yeterli hastanenin, yeterli yatağın olduğunu söyledi. Oysa bugün hastanelerde, yoğun bakımlarda yer sıkıntısı olduğuna, vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığına tanık oluyoruz. Solunum güçlüğü çeken hastalar bile eve gönderilebiliyor. Bu tablo içinde özel hastanelerin yeterince sorumluluk yüklenmediğini, hastalardan fahiş ücretler istediklerini görüyoruz. Özel hastanelerin sevk ve idaresinin devlet eliyle yapılması gerekiyor.”

Konuşmaların ardından basın metnini ise Dr. Güray Kılıç kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada şunlar dile getirildi:

“COVID-19 salgınının üçüncü pikini yaptığı bugünlerde vatandaş can derdine düşmüş iken özel hastane patronları da salgını fırsata dönüştürme çabası içine girmişlerdir. Vatandaşlardan günlük 15.000 TL’ye varan ücretler talep edildiği şikayetleri gelmektedir. Sağlık kurumlarındaki meslektaşlarımız ve diğer çalışanları da zor durumda bırakan patronların tutumunu sadece kamuoyunun vicdanına havale etmek yeterli değildir.

Mevcut yasal düzenlemelere rağmen pandemi döneminde COVID-19 hastalarından her türlü etik ve ahlaki yaklaşımı bir kenara bırakıp, ölçüsüz ücret talep ederek vatandaşı mağdur eden ve yaşam hakkını tehdit eden başta Medipol Hastanelerinin sahibi ve aynı zamanda özel hastane patronlarının örgütü olan OHSAD’ın (Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı olan Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca olmak üzere özel hastane patronlarına bir kez daha hatırlatıyoruz; Raporda ayrıntılı belirttiğimiz yasal düzenlemeler halen geçerli iken pandemi süresince pandemi olgularından ilave ücret alınamaz.Özellikle pandemi döneminde sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu konudaki suistimallerle mücadele etmek için özel hastanelere yönelik denetim çalışmaları yapmadığı, aksine göz yumduğu anlaşılmaktadır. Kurumun yapması gereken; SUT hükümlerine uymayan, pandemi süresince COVID-19 hastalarından tanı, tedavi ve hastaneye yatış sürecinde informel ücret alan hastaneleri tespit etmek ve sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolünü iptal etmek ve cezai işlem uygulamaktır. Özel hastane patronları salgını fırsata çevirmekten vaz geçmeli, ısrar eden hastaneler kamulaştırılmalıdır. 

Yurttaşlarımızı bu türden uygulamalara karşı tepki vermeye ve haklarını aramaya; Sosyal Güvenlik Kurumu’nu yasal düzenlemelere aykırı olarak COVID-19 hastalarından ücret talep eden hastaneleri denetlemeye ve cezalandırmaya; Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu otoritelerini ihlallere ısrarla devam eden hastanelerİ kamulaştırmaya çağırıyoruz.”

Açıklamayla birlikte, konuyla ilgili hazırlanan ayrıntılı rapor ve vatandaşların özel hastanelerde yaşayabilecekleri mağduriyet karşısında sunacakları dilekçe örneği de paylaşıldı.

Dr. Osman Öztürk ise toplantıyı kapatırken şunları söyledi: “1999 Gölcük depreminde 17 bin insanımızı kaybetmiştik. Bu bir yıl içerisinde resmi rakamlara göre 36 bin 267, gerçekte 100 bine yakın insanımızı kaybettik. Bugün yaşadığımız tıpkı deprem gibi bir felakettir. Depremde enkaz altında kalan insanlardan nasıl ki para istenemezse, bu salgında hastalanan insanlardan para istemek de gayri ahlaki, gayri vicdani, gayri insanidir. Bunu yapan özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.”

 

Basın metni için tıklayınız.

Pandemi Döneminde Özel Hastanelerde Sağlığın Finansmanı raporu için tıklayınız.

Örnek itiraz dilekçesi için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!