Pandemi ile ilgili Türk Toraks Derneği'nden çağrı


 • Nisan 05, 2021
 • 126

 

Türk Toraks Derneği adına herkese merhaba,

 GÖRÜYORUZ:

 • 3-16 Mart arasında toplam 188.336 vaka ve 917 ölüm olmuşken, son iki haftada vaka sayısı %94 artarak 366.236’ya, vefat ise %92 artarak 1.762’ye ulaşmıştır.
 • 22-28 Mart haftasında günlük ortalama 27.864 olgu, 145 vefat ve %12.8 oranında test pozitifliği mevcuttur.
 • Sadece son bir hafta içerisinde vefat sayısındaki artış oranı %77’dir.
 • 30 Mart günü ise bir yılı aşkın bir zamandır süren pandeminin en yüksek vaka sayısı saptanmıştır.
 • Türkiye, Avrupa’da en çok vaka saptanan birinci ülke, dünyada ise dördüncü ülke konumunu korumaktadır
 • Türkiye, endişe edici varyantların (yani yeni mutasyonların) hızla yaygınlaştığı ve İngiltere varyantının artık egemen suş haline geldiği bir ülke haline gelmiştir.
 • Türkiye’de uzun bir süredir virüsün temel çoğalma katsayısı 1’in üzerindedir. Bu durum epey bir süredir pandeminin kontrol dışında olduğunu göstermektedir.

BİLİYORUZ:

 • Vaka sayılarının artışı, toplumda hastalığın kontrolsüz biçimde yayılması anlamına gelmektedir.
 • Öte yandan vaka sayılarının artışı kaçınılamaz bir kader değildir. Aksine İngiltere ve İsrail’in başardığı gibi tam kapanma, yaygın ve çok sayıda test yapımı ve hızlı kitlesel aşılama ile salgını kontrol altına almak mümkündür.
 • Birinci dalganın üçüncü pikinin tepe noktasına bugün itibariyle henüz ulaşılmamıştır. Bu serbestlik ve kontrolsüzlük ile devam edilirse elli binli vaka sayılarına ulaşmak an meselesidir.
 • Türkiye’ye göre günlük vaka sayısı 8-10 kat düşük olan İngiltere’de açık alanda 6 kişinin buluşmasına daha yeni izin verilmiştir. İşyerlerinin kapalı olduğu İngiltere’de her şey yolunda giderse 12 Nisan’da restoranların açık alanlarında yemek servisine izin verilmesi hedeflenmektedir.
 • Salgını baskılayabilmiş İngiltere’de her iki kişiden birine aşı yapılmışken, kontrolsüz salgının yaşandığı Türkiye’de ise ancak her 7 kişiden BİRİ aşılanmıştır.

UYARIYORUZ:

 • Pek çok şehirde pandemi servis ve yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranları son haftalarda hızla yükselmiştir. Sağlık çalışanları, bile bile izin verilen üçüncü pikin karşısında moralsiz ve tükenme konumundadırlar. İstanbul’da kimi hastanelerde takip edilen hasta sayısı kliniklerde 200’e, yoğun bakımlarda 60’a ulaşmıştır. Acillerde boş sedye kalmamıştır. Mevcut tablo sürdürülebilir olmaktan hızla çıkmaktadır. 

ÖNERİYORUZ:

 • Salgının baskılanması için vakit geçirmeksizin kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücretin verildiği 4 haftalık tam kapanma uygulanmalıdır. Yaşam için zorunlu alanlar dışındaki tüm üretim durdurulmalı, zorunlu alanlar dışındaki tüm işyerleri kapanmalıdır.
 • Asemptomatik olguları bulup izole etmek için birinci basamağı güçlendirip günlük test sayısı hızla 300 binlerin üzerine çıkarılmalı ve teste ulaşmak için semptom yani yakınmanın olması şartı kaldırılmalıdır.
 • Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hastane ve sağlık kurumları dışında yurttaşların başvurarak test yaptırabilecekleri test alanları oluşturulmalıdır.
 • En az 4 hafta süreyle yüksek ve çok yüksek riskli illere giriş ve çıkış kısıtlaması getirilmelidir.
 • Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sağlık kurumları başta olmak üzere zorunlu sektörler dışında kapalı alanlarda 6’dan fazla sayıda kişinin buluşmasına izin verilmemelidir.
 • Söz konusu uygulamalar için hiç kimseye, hiçbir yapıya, hiçbir gerekçe ile istisna tanımlanmamalı, siyaset mekanizması topluma örnek olması için mevcut kısıtlamaları ihlal etmemeye titizlikle dikkat etmelidir.
 • Uzun bir süredir il ve bölge bazlı açıklanmayan veriler, vaka ve ölümlerin yaş, cinsiyet, il ve meslek detayları kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
 • Ülkeye girişte karantina uygulanmalıdır.
 • Düzenli olarak mutasyon izlemi yapılmalıdır.

 

Unutmayalım ki; başarılı dünya örnekleri, salgın mücadelesinin sınırları sıkı kontrol etmekten, çok test yapmaktan, karantina esnasında yurttaşlarına maddi destek vermekten ve kamusal otoritenin kamuoyuyla doğru bilgiye dayanan tutarlı ilişki kurmasından geçtiğini göstermiştir. Bu ilkeleri daha fazla geç olmadan yaşama geçirelim, daha çok insan ölmeden...

Saygı ve sevgilerimizle,

Türk Toraks Derneği


Bu HABERİ Paylaş!