BELEDİYE HEKİMLERİ HAKLARINI KAZANDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1710

 

İstanbul 5. İş Mahkemesi, İş Kanunu’nun 81. maddesi gerekçe gösterilerek iş akti fesh edilen işyeri hekimine tazminatlarının ödenmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Hatırlanacağı gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nun “işyeri hekimliği”ni düzenleyen 81. maddesine eklenen fıkra sonrasında; kimi Belediye Başkanlıkları ve/veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından, aynı kurumda 657 sayılı Kanun’a tabi olarak da görev yapan işyeri hekimlerinin, iş akitleri fesh edilmeye başlanmış ve/veya bu hizmetin ayrıca ücret ödenmeksizin gördürüleceği yönünde tebliğler yapılmıştır. Bu nedenle hukuk büromuz ve hekimler tarafından davalar açılmıştır.

İşyeri hekimliği sözleşmesinin, İş Kanunu’nun 81. madde değişikliğine dayanılarak fesh edilmesinin haksız olduğu ve tazminatların ödenmesi talebiyle açılan davada İstanbul 5. İş Mahkemesi; 81. madde nedeni ile iş akdinin sona erdirildiğini, yasal değişiklikten kaynaklanan bu fesihle hekimin “işçilik alacaklarına hak kazandığı” sonucuna ulaşmış ve işyeri hekimine kıdem ve ihbar tazminatları ile sosyal haklarının ödenmesine karar vermiştir.

Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.
28.11.2008

Ek İçin Tıklayınız.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!