14 Mart Tıp Haftası Ödüllü Fotoğraf Yarışması


 • Ocak 12, 2021
 • 15550

Düzenleyen:
Bu yarışma İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu), CEFOT (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) tarafından organize edilmiştir.

 

Konu ve Bölümler:
Yarışma aşağıdaki 3 kategoride düzenlenmiştir.

 • Siyah-Beyaz (serbest),
 • Renkli (serbest)
 • Manzara (Renkli veya Siyah-Beyaz)

 

Katılım Şartları:
Yarışma tüm hekimler ve tıp öğrencilerine açıktır. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve birinci derece akrabaları, seçici kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları, jüri üyelerinin amiri konumunda bulunan hekimler yarışmaya katılamazlar.

 

Başvuru Detayları:

 • Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar ve doldurulmuş katılımcı formu, aşağıda belirtilen detaylara istinaden iyh@istabip.org.tr ye adresine gönderilmelidir.
 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı, her kategori için en fazla dört (4) eser ile yarışmaya katılabilecektir. Aynı eser birden fazla kategori için gönderilemez.
 • Fotoğraflar kenarlarında boşluk, paspartu kullanılmadan sunulmalı, fotoğrafın üzerinde yarışmacının ismi yer almamalıdır.
 • Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
 • Fotoğraflara verilecek isim; Büyük harf ile kategori indisi (örneğin “A” veya “B” veya “C”), 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu), ve fotoğrafın çekildiği sıra numarası (örneğin 1, 2, 3 veya 4) olarak hazırlanmalıdır.                                                                                                          

          Örneğin;    A-012345-1.jpg,
                                               A-012345-2.jpg,
                                               B-012345-1.jpg,
                                               B-012345-4.jpg,
C-012345-3.jpg

 • Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Önceki yıllarda, İstanbul tabip odası fotoğraf yarışmaları haricindeki fotoğraf yarışmalarında derece almış, sergilenmiş veya yayınlanmış fotoğraflar ile yarışmaya katılmak serbesttir.

 

 

Eserlerin Gönderilmesi:

 • Fotoğraflar iyh@istabip.org.tr adresine gönderilecektir.
 • Fotoğrafın üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı ismi yazılan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.

Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunu “Word dosyası olarak” eksiksiz doldurulacak ve fotoğraflar ile birlikte  “2021 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR” açıklaması ile katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır.

 • Ulaşmamış olası veya gecikmelerden İstanbul Tabip Odası sorumlu tutulamaz.

Diğer Hususlar:.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu) ve CEFOT’a (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) ait olacak, derece ve sergileme alan fotoğrafları bu kurumlar kendi yayınlarında, fotoğrafçının adını belirterek, kullanma hakkını elde edeceklerdir.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğraflar için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

 

Seçici Kurul:

Dr. Hilmi OR
Dr. Süleyman ÇAM
Dr. Fatih BALKAN
Prof.Dr. Melek ÖZTÜRK
Dr. Osman COŞKUN
İntörn. Ece Parker
İntörn: Özcan Hürmüzlü

Seçici Kurul en az beş (5) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

 

 

Ödüller:
Her Bölüm için ayrı ayrı olmak üzere;
1.lik Ödülü:                                                        1000.00 TL, tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.
2.lik Ödülü:                                                        800.00 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.
3.lük Ödülü:                                                      600.00 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.
Sergilemeler (25 adet):                                 Katılım Belgesi

 

TAKVİM:
Son Başvuru tarihi:                                         19.02.2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi:                   
Sonuçların Açıklanması:                                               14.03.2021

Yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurusu:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.istabip.org.tr  adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri uzaktan takdim edilecek olup, sergi internet üzerinden yapılacaktır. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir.

 

İletişim: 
Sevil ŞEN
Tel:      2163497304
E-mail: iyh@istabip.org.tr 
Rıhtım Cad. Ülsel İş Merkezi No:18 K:4 Kadıköy - İstanbul
Türkocağı Cad. No: 9/2 34440 Cağaloğlu – İstanbul

Katılım formu örneği ve ayrıntılı bilgi için www.istabip.org.tr adresine ulaşabilirsiniz.

 

 

Bu yarışma İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu), CEFOT (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) tarafından organize edilmiştir.

Katılım formu için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!