Pandemi aşılamasında gözden kaçırılan topluluk: Mülteciler


  • Ocak 07, 2021
  • 250

‘’Başka Bir Trajediyi Önlemek için SARS-CoV-2'ye Aşılamada Karşı Dezavantajlı Sınıflara Öncelik Verilmelidir.’’

Daha önce özetlediğimiz çalışmadan da bilindiği üzere COVID-19 mültecileri / sığınmacıları / göçmenleri daha fazla etkilemektedir. ‘’COVID-19'un mülteciler üzerindeki potansiyel etkisi: Bir modelleme çalışması’’ - Koronavirus - İstanbul Tabip Odası (istabip.org.tr) 

30 Aralık 2020’de NEJM’de yayınlanan bir makale COVID-19'un ABD Federal Gözaltı Merkezlerindeki mültecileri ve sığınmacıları çok fazla etkilediğini belirtmekte ve aynı zamanda Trump yönetimine aşılama konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

Trump yönetimi, aşılama da öncelikli grupları belirlerken, bu savunmasız sosyal sınıfı (mültecileri/göçmenleri) ve tutukluları aşılama olasılığını tehlikeye atan bir yöntem geliştirdi. Trump döneminde göçmen gözaltı merkezleri bulaşıcı hastalıklar için sıcak noktalar haline geldi. Çok sayıda grip, kızamık, kabakulak salgını yaşandı. Göçmen çocukların gripten ölümlerine yönelik soruşturmalar, tıbbi izlemde büyük ihmalleri ve bir uzmanlık eksikliğini ortaya çıkardı.

Gözaltında tutulanların yetersiz temizlik ve sağlık koşullarının olduğu kalabalık yaşam koşullarında tutulduğu göz önüne alındığında, bu tür sonuçlar şaşırtıcı değildir.

2019'da Gümrük ve Sınır Koruması "lojistik zorluklar" nedeniyle göçmenleri gribe karşı aşılamaya yönelik federal bir tavsiyeyi reddetti.

Benzer bir durum pandemi döneminde de yaşandı. COVID-19 salgını göçmen tutukluları orantısız bir şekilde etkilemiş olsa da, ABD hükümeti Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) enfeksiyon değerlendirme yönergelerini bu savunmasız sosyal sınıfta takip etmeyi veya gözaltı merkezlerinde yeterli sosyal mesafe sağlamayı reddetti.

Bu durum Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı tesislerinde zaman zaman %50'yi aşan yüksek SARS-CoV-2 testi pozitiflik oranları seklinde sonuçlandı. Ağustos 2020'nin sonunda, ICE gözaltı merkezlerinde bilinen 5000'den fazla COVID-19 vakası olmuştu.

 

Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri (NASEM) ve CDC tarafından oluşturulan bir çalışma grubu, SARS-CoV-2 aşılarının tahsisine rehberlik edecek bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçeveye göre ikinci aşamada öğretmenlere ve okul personeline, yüksek riskli ortamlardaki kritik işçilere, evsiz veya barınaklarda yaşayanlara veya grup evlerindeki kişilere, yaşlı yetişkinlere ve gözaltı merkezlerindekilere ve personeline öncelik verilmelidir.

Bu önceliklendirme, gözaltına alınan göçmenler de dahil olmak üzere savunmasız gruplarda COVID-19'un yarattığı yıkımı ve federal hükümetin bu insanlara karşı sorumluluğunu kabul ediyor.

Bununla birlikte, federal yetkililer, aşıları yüksek riskli gruplara tahsis etmek yerine nüfus bazında eyalet düzeyinde dağıtmaya karar verdiler. Eyaletler, tahsis edilen aşılarını nasıl dağıtacaklarına daha sonra karar verecektir. Ancak bu eyaletlerin içinde eşitsiz dağıtıma sebep olabilir.

Eyalet planlarına ilişkin incelemeye göre, yalnızca bir eyaletin - Louisiana'nın - aşılama öncelik planında açıkça göçmen gözaltı merkezlerinden bahsettiğini görülmetedir. En az 14 eyalet, Sars-CoV-2 aşılaması için bu sınıfa öncelik verme planlarından yoksundur.

Aşı uygulamasında bu sınıfa öncelik verilmemesi zaten ‘’dezavantajlı’’ olan bu sınıfta sonuçları daha da kötüleştirecektir. Ayrıca bu sınıfa yakın olmaları nedeniyle göçmen gözaltı merkezi çalışanlarının sağlığı da tehlikeye atılmaktadır.

Etkili bir SARS-CoV-2 aşılama stratejisinin, bu sosyal sınıfı öncelikleyerek hareket etmesi gerektiği açıktır. Ülkemizde de uygulanmaya konulacak aşılama programında mülteciler ve sığınmacılara öncelik verilmesi ve planlama yapılması gerekmektedir.

Yayının künyesi; Palacios CP, Travassos MA. Vaccinating Detained Migrants against SARS-CoV-2 — Preventing Another Tragedy. December 30, 2020. DOI: 10.1056/NEJMpv2035416

Yayına ulaşılabilinecek adres; Vaccinating Detained Migrants against SARS-CoV-2 — Preventing Another Tragedy | NEJM

Doç. Dr. Necati Çıtak

İTO COVID-19 İzleme Grubu Üyesi


Bu HABERİ Paylaş!