Birlikte Kullanım Protokolü Hk. Duyuru


  • Aralık 30, 2020
  • 4249

Sayın Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı ile “Birlikte Kullanım Protokolü” imzalayan Devlet Üniversitelerinin Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatılmak İstenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili olarak hazırlanan görüş ve itiraz dilekçesi ekte bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Sözleşme İtiraz Dilekçe Örneği

Asistan Sözleşme İtiraz Dilekçesi İçin Tıklayınız

TTB tarafından oluşturulan görüş yazısı


Bu HABERİ Paylaş!