Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Hk. Dilekçe Örneği


  • Aralık 30, 2020
  • 4661

Değerli meslektaşlarımız,

Covid-19 aşılamasının tüm hekimleri kapsayacak şekilde yapılması gerektiği konusundaki talebimizi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne Aralık ayı başında bildirmiş bulunuyoruz.

Yazımızda tüm hekim ve sağlık çalışanlarının pandeminin yarattığı risk altında görev yaptığı ve aşılama planlamasının kamu ve aile hekimliklerinin yanı sıra tüm özel çalışma alanlarını (muayenehane, işyeri hekimliği, tıp merkezi, laboratuvar, diyaliz merkezi vb.) kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirttik.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak süreci yakından takip ediyor ve İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ancak Odamıza aşı çalışmasının nasıl bir algoritma ile yürütüleceği konusunda şu ana kadar resmi bir yazı gelmemiştir. Bu süreçte meslektaşlarımızın bulundukları İlçe Sağlık Müdürlüklerine aşağıda örneğini verdiğimiz dilekçe ile kişisel olarak başvurmalarının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

İlçe Sağlık Müdürlüklerine Verilecek Dilekçe Örneği

10.12.2020 tarihli İl Sağlık Müdürlüğü yazımız


Bu HABERİ Paylaş!