COVID-19 Pandemisi Sırasında Aşılamaya Dair Sorular ve Cevapları


  • Aralık 29, 2020
  • 795

Pandemi sırasında çocukları aşılatmak güvenli midir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemi sırasında bile tüm rutin aşıların planlandığı gibi uygulanmasını önermektedir. Şu anda pandeminin aşılama ile ilgili herhangi bir özel risk oluşturduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Bu sebeple diğer bulaşıcı hastalıklardaki rutin uygulama burada da geçerlidir. Mevcut kanıtlar bulaşıcı bir hastalıkla olası temasın rutin aşılama için bir kontrendikasyon olmadığını göstermektedir. Rutin aşılama programları mümkün olduğu ölçüde ve COVID-19 ile ilgili düzenlemelerin izin verdiği ölçüde devam etmelidir. Bununla birlikte, COVID-19'un sağlık tesisine gelen tüm personel ve ziyaretçilere bulaşma riskini en aza indirmek için standart enfeksiyon önleme tedbirleri uygulanmalıdır.

Çocukların planlanan tüm aşıları doğumda ve yaşamın ilk iki yılında almaları özellikle önemlidir. Bu aşılar ulusal tavsiyelere göre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir yaş grubu için kesintiye uğramış aşılama hizmetleri yeniden başlatılmalı ve telafi aşıları olabildiğince çabuk yapılmalıdır. Zamanında aşılama, gençleri ve yaşlıları ciddi ve yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan korumak için hayati önemdedir. Ayrıca aşılanmamış grupların birikmesini ve topluluk bağışıklığının potansiyel kaybını de önler.

Aşılama, bir çocuğun COVID-19 ile enfekte olma veya hastalığı geliştirme riskini artırır mı?

COVID-19, hakkında hala bilgi toplanan yeni bir hastalıktır. Ancak diğer bulaşıcı hastalıklarla ilgili deneyimlere dayanarak, bir hastalığa karşı yapılan aşılamanın bir kişinin başka bir hastalığa karşı bağışıklık tepkisini zayıflatmadığını söyleyebiliriz. Aşılamanın bir çocuğun COVID-19 ile enfekte olma riskini artıracağına veya asemptomatik faz veya kuluçka döneminde istemeden aşılanan bir çocukta hastalığın seyrini etkileyeceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Ayrıca COVID-19 salgını sırasında çocukların rutin aşılanmasına devam edilmesi onları aşıyla önlenebilir hastalıklardan koruyacaktır. Aşılama programlarının yeterli enfeksiyon önleme tedbirlerine sahip bir tesiste yapılmasını sağlamak, çocukların COVID-19’a yakalanma olasılığını en aza indirecektir.

Aşılama pandemi sırasında neden özellikle önemlidir?

Bağışıklama hizmetlerinin kısa süre için dahi olsa kesintiye uğraması, bir topluluğu ve özellikle çocukları aşıyla önlenebilir hastalık riski altında bırakacaktır. Bir toplulukta halihazırda bulunan duyarlı bireylerin sayısını artırarak topluluk bağışıklığı korumasını riske atacak ve yerel salgınların olasılığını artıracaktır. Bu tür salgınlar, ile ek hastalıklar ve ölümlerle COVID-19 salgınına verilen yanıt nedeniyle halihazırda zorlanan sağlık hizmetleri üzerinde artan bir yüke neden olabilir.

COVID-19'un kuluçka döneminde bir çocuğu aşılamak tehlikeli midir?

Şu anda COVID-19 ve aşılama özelinde herhangi bir kanıt yoktur. Bulaşıcı hastalığı olan hastaların aşılanmasına dair genel prensipler burada uygulanmalıdır. Bu prensiplere göre, aşılama halihazırda enfekte olmuş ancak aşılama sırasında henüz semptomatik olmayan veya aşılamadan hemen sonra enfekte olacak bir çocukta bulaşıcı hastalığın seyrini etkilemeyecektir. Aynı şekilde çocuğun potansiyel enfeksiyonu, uygulanan aşının güvenliğini veya etkinliği üzerinde bir değişikliğe yol açmayacaktır.

COVID-19 aşılama için bir kontrendikasyon mu?

Ateş ve / veya öksürük gibi hafif semptomlar aşılama için mutlak bir kontrendikasyon değildir. Normal prosedürlere uygun olarak, sağlık çalışanı bir risk-fayda değerlendirmesine (semptomların ciddiyeti ve aşıyla önlenebilir hastalıkların riski ve şiddeti) dayalı önerilerde bulunmalıdır. Hekim o gün aşı yapılmanasına karar verirse, çocuk iyileştikten sonra mümkün olan en kısa sürede normal aşılama programına devam edilmelidir.

Negatif bir COVID-19 testinden kaç gün sonra aşılar yapılabilir?

Şu anda, COVID-19'un aşılama yanıtı üzerinde potansiyel bir etkisi olup olmadığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Rutin aşılamadan önce sistematik COVID-19 testi gerekli değildir ve önerilmemektedir.

Negatif bir COVID-19 testinden kaç gün sonra tüberkülin testi uygulanabilir?

COVID-19 testi veya COVID-19 hastalığı ile tüberkülin testi arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

BCG aşısı COVID-19'a karşı koruma sağlıyor mu?

Tüberküloz enfeksiyonunu önlemenin yanı sıra, Calmette-Guérin (BCG) basili aşısının bağışıklık sistemi üzerinde çok çeşitli başka enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan yararlı etkileri vardır. Ayrıca aşı mesane kanserini tedavi etmek için rutin olarak kullanılır. BCG aşısının sağlık çalışanlarını ve diğer savunmasız bireyleri şiddetli COVID-19'a karşı korumada bir rolü olup olamayacağına bakmak için iki klinik çalışma devam etmekle birlikte şu ana kadar BCG aşısının insanları koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yok. Bu nedenle DSÖ tüberküloz insidansının yüksek olduğu ülkelerde veya ortamlarda yenidoğan BCG aşısını önermeye devam etmekte, COVID-19'un önlenmesi için BCG aşılamasını önermemektedir.

Kaynak: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/q-and-a-on-vaccination-during-the-covid-19-pandemic

Çeviren: İnt. Dr. Ali İhsan Nergiz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Bu HABERİ Paylaş!