İngiltere’de yeni SARS-CoV-2 Varyantının (202012/01) tahmini bulaştırıcılığı ve yol açtığı hastalık ciddiyeti


  • Aralık 25, 2020
  • 223

Barnard et al, London School of Hygiene and Tropical Medicine Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases Working Group

 

Yeni bir SARS-CoV-2 varyantı, VOC (Variant of Concern) 202012/01, Kasım 2020’de Güneydoğu İngilitere’de ortaya çıktıktan sonra hızla fiksasyona (en yaygın varyant olmaya) doğru yayılıyor gibi görünüyor.

Yaptığımız çalışmada COVID-19 kaynaklı hastane kabulleri, servis ve yoğun bakım yatak doluluğu, ölüm sayıları; SARS-CoV-2 PCR prevelansı ve seroprevelansı; ve en fazla etkilenmiş üç bölgedeki görece VOC 202012/01 yaygınlığını iki-şuşlu bir matematik modellemede kullandık.

VOC 202012/01'in SARS-CoV-2'nin önceden var olan varyantlarından %56 daha bulaştırıcı (üç bölgede %95 güven aralığı %50-74) olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu varyantın daha fazla veya daha az şiddetli hastalığa yol açtığına dair net kanıt bulamadık.

Bununla birlikte, bulaşıcılıktaki artışın insidansta da büyük bir artışa yol açması muhtemeldir. Böylece 19 Aralık'tan önce uygulanan bölgesel kademeli kısıtlamalar devam ettirilse bile   COVID-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölümlerin 2021'de 2020'de gözlemlenenden daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Tahminlerimiz ilkokullar, ortaokullar ve üniversiteler kapalı olmadıkça, Kasım 2020'de İngiltere'de uygulanan kısıtlamalara (lockdown) benzer sıkı kontrol önlemlerinin etkili bulaştırma katsayısını Rt 1’in altına düşürme ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir.

Kontrol önlemlerinin gevşetilmesinin ardından virüsün büyük ölçüde yeniden yaygınlaşmasının muhtemel olduğunu tahmin ediyoruz. Ortaya çıkan hastalık yükünün bastırılmasında kayda değer bir etkiye sahip olmak için aşılama uygulamasının büyük ölçüde hızlandırılması zorunlu olabilir.

Kaynak: https://cmmid.github.io/topics/covid19/uk-novel-variant.html

İnt. Dr. Ali İhsan Nergiz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Bu HABERİ Paylaş!