İstanbul Vergi Dairesi Başkanı’yla Görüşme Gerçekleştirdik


  • Aralık 23, 2020
  • 2932

Vergi denetimleri konusunda üyelerimizin ilettiği şikayetleri aktarmak ve önerilerimizi görüşmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç’i makamında ziyaret ettik.

22 Aralık 2020, Salı günü gerçekleştirilen ziyarette İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İTO Yönetim Kurul u Üyesi Dr. Güray Kılıç yer aldı.

Görüşmede İTO heyeti özel sektörde hekimlerin gerçekleştirdiği tıbbi işlemler ücretlendirilirken kullanılan TTB HUV (Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı) tarifesinin referans (yani zorunlu olmayan) tarife olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Oysa mali denetimlerde bu tarifenin asgari bir tarife olarak görüldüğü ve hekimlere zorluk çıkartıldığı dile getirildi.

İkinci olarak plastik-estetik cerrahi işlemlere %18 KDV uygulanması sorunu görüşüldü. Bu işlemlerde de diğer sağlık hizmetleri gibi %8 KDV oranının geçerli olması gerektiği belirtildi.

Rıza Bilgiç ise aktarılan sorunları not aldıklarını belirtti ve konunun merkezi düzeyde ele alınmasının; TTB’nin Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’yla görüşmesinin, hekimlerin yaşadığı sorunlara dair somut örneklerin aktarılmasının da yararlı olacağını söyledi.


Bu HABERİ Paylaş!