22 HEKİM HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALARA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAPTIĞIMIZ BAŞVURUYA CEVAP VERİLDİ


  • Ağustos 20, 2010
  • 1672

 

İstanbul’da Temmuz ve Ağustos aylarında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın soruşturma raporu doğrultusunda toplam 22 hekim hakkında 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiş, 2 hekim hakkında il içi, 4 hekim hakkında ise il dışına görevlendirme yapılmıştı.

Bu konudaki haberimize ulaşmak için tıklayınız. 

Yönetim Kurulumuza yapılan müracaatlar incelenmiş ve Sağlık Bakanlığı’na başvurularak “22 hekimin, "sahte Sağlık Kurulu Raporu" düzenlenmesinde ve kullanılmasında somut hiçbir fiil izafe edilememesine karşın, çıkar amacıyla görevi kötüye kullandıkları önyargısı ile suçlanmaları, disiplin cezaları almaları ve görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler, özveri ile çalışan kamu görevlisi hekimleri yıpratıcı nitelikte haksız ve adaletsiz uygulamalardır. Bu nedenle, bu yöndeki tüm işlemlerin ivedilikle yeniden değerlendirmeye alınarak kaldırılması, ancak süreçte ihmalleri/hataları olan hekimler varsa bu kişileri tespit edebilmek için de objektif ve bilimsel bir soruşturma yapılması gerektiği“ bildirilmiş “meslek örgütümüzün bu hususta her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğu“  iletilmişti.

Sağlık Bakanlığı' na başvurumuz  için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı'nın yanıtı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!