İzin İstifa Emeklilik Haklarımızı Yasaklayacağınıza Hekim/Sağlıkçı Kıyımını Durdurun


  • Ekim 28, 2020
  • 6172

İZİN İSTİFA EMEKLİLİK HAKLARIMIZI YASAKLAYACAĞINIZA
HEKİM/SAĞLIKÇI KIYIMINI DURDURUN

COVİD-19 pandemisi başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu mücadelede başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları gerek salgını önlemede gerekse tedavici edici hizmetlerde en önemli güçtür.

Salgının başlangıcından bu yana verileri gizleyen, topluma yanlış bilgiler veren, salgın yokmuş gibi hayatı doğal akışına bırakan, pandemiyi kontrol altına almayı dahi beceremeyen Sağlık Bakanlığı dün “çare”yi buldu: Yayınladığı genelgeyle sağlık çalışanlarının izin, istifa ve emeklilik haklarını yasakladı.

Tedavi hizmetlerinde artan talebi karşılamak için sağlık personelinin göstermiş olduğu özverili çalışmaya karşılık çalışma koşullarını düzeltme, özlük ve ekonomik haklarını gözetme, teşvik ve ödüllendirme yerine adeta cezalandırma tarzında bu yasaklamaları kabul etmek mümkün değildir. Her türlü risk altında, özveriyle çalışan, bu süreçte hastalanan ve ölerek tükenen hekim ve sağlık çalışanlarına karşı gerekli hürmeti ve saygıyı göstermeden dayatılan bu önlemler kabul edilemez.

Salgının etkisini ve hastanelere binen yükü azaltmak, bulaşı engellemek amacıyla bir an önce toplumsal hareketliliği kısıtlayacak önlemler alınmalıdır. İl pandemi/hıffızsıhha kurullarında sağlık çalışanlarının temsilcisi olan sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, yerel yönetim temsilcileri yer almalıdır. Salgına ilişkin tüm veriler kamuoyu ile açıklıkla paylaşılmalıdır. Süreci bilimsel bir kurul yönetmeli ve sorumluluğu üstlenmelidir. Hekimler ve sağlık çalışanlarına eşitsizliğe, adaletsizliğe yol açmadan tüm özlük/ekonomik hakları verilmeli, teşvikler açıklanmalıdır. Bulaş riskini azaltacak önlemler hızla alınmalıdır.

Biz hekimler, sağlık çalışanları salgının başladığı günden bu yana olağanüstü koşullarda, fedakarca çalışıyoruz. On binlercemiz bu nedenle hastalandı; on yedisi İstanbul’dan olmak üzere elli iki hekim, toplam yüz yirmi beş sağlık çalışanı kötü yönetim ve kötü çalışma koşulları yüzünden hayatını kaybetti.

İzin istifa emeklilik haklarımızı yasaklayacağınıza hekim/sağlıkçı kıyımını durdurun!

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!