Hidroksiklorokin tedavisi Sağlık Bakanlığı rehberinden çıkarılmalıdır


  • Ekim 21, 2020
  • 187

Covid 19 salgınının tüm dünyada ve Türkiye’de yükselmeye geçtiği buna bağlı hastalık ve ölüm oranlarında hızlı bir artış olduğu gözlenmektedir.

Bu nedenle alınacak önlemler ve tedaviler konusunda Sağlık Bakanlığı rehberlerinde yer alan bulanıklığın ivedilikle giderilmesine ihtiyaç vardır.

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ekim2020 tarihindeki Erişkin Hasta Tedavisi Rehberinde halen hidroksiklorokin ilk basamak tedavisi olarak görülmektedir.(*)

Oysa hidroksiklorokin’in (HK) etkinliği ve güvenliliği açısından çok fazla tartışma vardır. Yayınlanan bilimsel nitelikli ve büyük hasta popülasyonlarında yapılan çok sayıda çalışma hidroksiklorokinin klinik iyileşmeyi hızlandırmadığını, ölüm oranlarını düşürmediğini, koruyucu olarak da etkisiz olduğunu göstermiştir.

TTB COVID-19 Pandemisi 6. Ay Değerlendirme Rapor’unda yer alan İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’un "COVID-19’un Anti-viral Tedavisinde Güncel Durum" yazısı (**) konuya bilimsel olarak açıklık getirmektedir.

Bu nedenle ülke çapında tedavi birliği sağlamak için algoritmanın ve rehberlerin tekrar düzenlenmesi halk sağlığı açısından son derece önemlidir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
İTO Covid-19 İzleme Grubu

(*) Sağlık Bakanlığı hidroksiklorokin tedavisi önerileri:

• Ayaktan izlenecek asemptomatik kesin COVID -19 
• Komplike olmayan hasta veya hafif –orta pnömonisi olan olası/kesin COVID-19
• Yatış endikasyonu olan

- Komplike olmayan olası/kesin
- Hafif-orta seyirli pnömoni olası /kesin COVID-19
- Ağır pnömonisi olası/ kesin COVID-19

Rehberi görüntülemek için tıklayınız.

 

(**) Dr. Serap Şimşek yazısına https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part23.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Bu HABERİ Paylaş!