Dr. Fikret Hacıosman’ı Aramızdan Kopartılışının 2. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz


  • Ekim 02, 2020
  • 3281

Sağlıkta Can Alan Şiddetin En Ağır Şekilde Cezalandırılmasını Sağlamak İçin Davasının Takipçisi Olmayı Sürdüreceğiz!

Biz hekimler yaşam hakkının kutsallığına inanan bir mesleğin mensuplarıyız. Mesleğe yemin ederek başlarız. “Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime” sözleriyle başlar ömür boyu bağlı kaldığımız bu yemin.

Ancak şifa dağıtıp yaşam vermeye çalışan bizler uzun yıllardır yaşam hakkımızın hiçe sayıldığı, can güvenliğimizin olmadığı ortamlarda çalışıyoruz. Şiddet bazen bir acil servis koridorunda, bazen bir poliklinik önünde, bazen bir Aile Sağlığı Merkezinde, bazen bir muayenehanede karşımıza çıkıyor; inciniyor, yaralanıyor ve ölüyoruz.

Ülkemizde birçok arkadaşımız sağlık hizmeti üretirken yaşamdan kopartıldı. Dr. Edip Kürklü 21 Temmuz 1988 tarihinde hastasının yakını tarafından katledildi. Dr. Göksel Kalaycı 12 Kasım 2005 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi’nde uzun süredir tedavisi için uğraştığı bir hastanın yakını tarafından öldürüldü. Dr. Ersin Arslan sonradan kendi adını alacak olan Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde vahşice katledildi, uzun süredir tedavisini sürdürdüğü hastasının yakını tarafından 17 Nisan 2012 yılında yaşamdan kopartıldı. Dr. Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde yargıda çok sayıda dosyası bulunan ve hastanede çalıştırılan bir kişi tarafından katledildi. Dr. Aynur Dağdemir’in 19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da bir özel hastanede yaşamına son verildi. 29 Mart 2017 tarihinde Dr. Hüseyin Ağır Aksaray’da çalıştığı ASM’de saldırıya uğradı ve vahşice yaşamını yitirdi.

Ve sevgili meslektaşımız psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da çalıştığı özel hastanede öldürüldü. Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürüldüğünü haber alır almaz yüzlerce hekim görev yaptığı hastane önünde toplanmış, “Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!” diyerek basın açıklamaları ve yürüyüşler yapmıştık. O gün İstanbul Tabip Odası olarak yaptığımız açıklamada “Cinayete varan sağlıkta şiddet kanıksanacak, sakince karşılanacak, olağanlaştırılacak bir durum değil. Bu ülkede çok ciddi bir sağlıkta şiddet sorunu var, bu durumu ülkeyi yönetenlerin bu açıklığıyla kavramasında fayda var. Sağlıkta yaşanan bu ölümcül şiddet, yani birer birer öldüğümüz, yani mesleğimizi yaparken, hastalarımıza bakarken, ameliyathaneden çıkarken ölümle karşılaştığımız bu tabloyu ciddi bir sağlık, ciddi bir güvenlik, ciddi bir toplumsal sorun olarak görmek ve çözüm bulmak zorundasınız. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde çözüm için atılmış adımları konuşma şansını buluruz. Yoksa bizler kararlılıkla bu işin peşinde olacağız.” demiştik.

Kaybettiklerimizin anısına saygı için, sağlıkta şiddetin son bulması için, can ve çalışma güvenliğimizin sağlanması için kararlılıkla sürdürdük çalışmalarımızı.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının ısrarlı çabalarının sonucu Sağlıkta Şiddet Yasası 2020 Nisan ayında çıkartıldı. Ancak o zaman da açıkladığımız gibi birçok eksiklik içeriyordu. Sağlıkta şiddete karşı mücadele en önemli gündemimiz olmayı sürdürdü. Bu yöndeki taleplerimizi nöbet eylemleriyle, yürüyüşlerle, basın açıklamalarıyla, panel ve sempozyumlarla sürekli dile getirdik.

Dr. Fikret Hacıosman anısına düzenlediğimiz “Hekimin Görünmeyen Emeği” temalı kısa film yarışması, sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çektiğimiz özgün bir çalışma oldu. (Kısa filmlere ulaşmak için: http://bit.ly/2JsIGna)

Ve elbette hukuki mücadeleyi de hiçbir zaman bırakmadık. Dr. Fikret Hacıosman cinayetinde de İstanbul Tabip Odası olarak müdahil olduk; katilin en ağır cezayı alması için uğraş verdik, veriyoruz.

1 Ekim 2020, dün bu cinayet davasının duruşması görüldü. Bir süredir hastanede tutulan sanığın mahkemede hazır bulundurulamaması sebebiyle karar verilemedi ve duruşma 30 Kasım 2020’ye ertelendi.

İstanbul Tabip Odası olarak, sevgili meslektaşımızın aramızdan kopartılışının 2. yılında bir kez daha söz veriyoruz: Hem Dr. Fikret Hacıosman hem de kaybettiğimiz diğer meslektaşlarımızın anısına sahip çıkmak, sağlıkta şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için bu davanın da sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!