SU YAŞAMDIR, SATILAMAZ!


  • Ağustos 20, 2010
  • 1743

Oda’mızın yürütmesinde yer aldığı Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, 16 – 22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da toplanacak olan ve Türkiye’de suyun ticarileştirilmesini hedefleyen Dünya Su Forumu’na alternatif bir Forum için, 7 – 8 Kasım 2008 tarihlerinde Taşkışla’da uluslar arası katılımlı bir Hazırlık Toplantısı yaptı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Oda’mız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen, suyun ticarileştirilmesine karşı olan güçlerin, kendi özgün ajandaları, amaç ve hedefleri yanında, mücadelede sonuç alabilmek için, ortak bir ajanda oluşturmaları ve bu çerçevede birlikte davranmalarının gereğini vurguladı.

İstanbul Tabip Odası adına toplantıda Su ve Sağlık başlıklı bir sunum yapan Dr. Akif Akalın, suda yaşanan “toplumsal kirliliğin”, bakteriyel ve kimyasal kirlilik kadar tehlikeli olduğunu belirterek, toplumsal kirlilik ajanlarının suyun özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması olduğunu dünyadan çeşitli örnekler vererek aktardı.

Toplantının ayrıntılı bir değerlendirmesini Hekim Forumu’nun Ocak 2009’da yayınlanacak olan 179. sayısında bulabilirsiniz.

ORTAK DEKLARASYON İÇİN TIKLAYINIZ .


Bu HABERİ Paylaş!