TTB GYK TOPLANDI: İŞ BAŞINA!


  • Ağustos 20, 2010
  • 1857

 

TTB GYK, 25 Ekim 2008 Cumartesi günü Ankara’da toplandı. Toplantıya aralarında Odamızdan Başkan Dr. A. Özdemir Aktan, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşegül Bilen ve Dr. Nazmi Algan’ın da bulunduğu 43 tabip odası, TTB Merkez Kurulları ve TTB Merkez Konseyi’nden toplam 100'ü aşkın kişi katıldı.

Türk Tabipleri Birliği’nin 28-29 Haziran’da gerçekleştirilen 57. Büyük Kongresi’ni izleyen ilk GYK olma özelliğini taşıyan toplantıda, Doç. Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Alper Büyükakkuş’un Divan’a seçilmesinin ardından, açış konuşmalarına geçildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplantıda, GYK’na TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu hitap etti. “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Ortamı Sağlıkta Piyasalaşma” başlıklı bir sunum yapan Aksu, 1994’ten bu yana, kapitalizmin “süreğen krizinin” dünyada ve Türkiye’de sağlık ortamına etkilerini anlattı.

Ardından TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, son bir ay içinde gerçekleştirilen bölge toplantıları ve Sağlık Bakanı ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. 6 bölgede toplam 40 tabip odasının katılımıyla toplantılar yapıldığını anlatan Bilaloğlu, toplantılarda kriz ve sağlık ortamına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeleri aktardı. TTB’nin yaptıklarına ve yapması gerekenlere değinen Bilaloğlu, kriz ortamından emekçileri koruyan/savunan bir programa gereksinim olduğunu dile getirdi.

Bilaloğlu’nun konuşmasının ardından, Tabip Odaları temsilcilerinin konuşmalarına geçildi. 30’u aşkın tabip odası temsilcisi kriz ve sağlık ortamına ilişkin görüşlerini aktardılar. Karar önerilerinin tartışılmasının ardından toplantı sona erdi.

GYK kararları için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!