Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi

Türk Tabipleri Birliği 20 Mart 2020 tarihinde web tabanlı, öz bildirime dayalı bir yaklaşımla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin “risk değerlendirmesi” çalışması başlatmıştır. Ekip hizmeti olması nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının yanıtlayabileceği biçimde tasarlanan web tabanlı çalışmayı  ilk iki günde 1820 sağlık çalışanı yanıtlamıştır. Sorunun önemi ve aciliyeti nedeniyle tespit ettiğimiz ilk verileri bir önrapor halinde  yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TTB Merkez Konseyi

"Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi" için tıklayınız...Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası