Dr. Lütfi Kırdar EAH’de “Sağlıkta Güvenli Çalışma Toplantısı ” Yapıldı


  • Şubat 13, 2020
  • 486

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından sağlıkta şiddete karşı başlatılan hastane toplantıları Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle devam etti. 13 Şubat 2020, Perşembe günü yapılan toplantı öncesinde, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç ve hastane temsilcilerimizden oluşan heyet Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan’ı ve ardından poliklinikleri dolaşarak meslektaşlarımızı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Yanık Ünitesi Konferans Salonu’nda, hekimler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla “Sağlıkta Güvenli Çalışma” başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Dr. Pınar Saip sağlıkta şiddeti yaratan sebepleri ve herhangi bir şiddet olayı yaşandığında yapılacakları içeren sunumu paylaştı. Sağlıkta şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın yaptığı çalışmaları ve çözüm önerilerini aktardı.

Ardından Dr. Ali Çerkezoğlu söz alarak sağlıkta giderek artan, can yakan, hatta can alan şiddet olaylarına karşı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının ortak, kararlı bir mücadele yürütmesi gerektiğini belirtti. TTB’nin sağlıkta şiddet olaylarına karşı caydırıcı bir adım olarak hazırlayıp önerdiği Sağlıkta Şiddet Tasarısının acilen yasalaştırılması için tüm sağlık çalışanlarının baskı oluşturmasının önemine vurgu yaptı. 15 Mart 2020, Pazar günü Ankara’da yapılacak olan “Sağlıkta Şiddete Karşı Büyük Beyaz Miting”in sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerini görünür kılmak açısından son derece önemli olduğuna değindi ve mitinge çağrı yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Başhekim Dr. Recep Demirhan’ın da aralarında olduğu katılımcılar konuyla ilgili görüş ve katkılarını sundular.

Toplantı sonunda İstanbul Tabip Odası'nın sağlık alanında şiddeti önlemek için hazırladığı kılavuz broşür ve Hekim Sözü Dergisi paylaşıldı.


Bu HABERİ Paylaş!