Felsefe Toplantısı 48/2: Göç ve Öteki


  • Şubat 10, 2020
  • 508

Değerli Felsefe Dostları,

Bilindiği gibi insanlık İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana savaşlar, baskıcı rejimler, yoksulluk gibi nedenlerle en büyük sığınmacı krizini yaşıyor. Türkiye günümüzde en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda. Yalnızca Suriye İç Savaşı nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda olan altı milyon Suriyelinin yaklaşık dört milyonu ülkemize sığınmak zorunda kaldı (2018 verilerine göre 3,6 milyon.) Bu sayının yaklaşık 1,5 milyonunun çocuk olduğunu ve sığınmacıların büyük bölümünün açlık, yoksulluk, barınma ve işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu düşünürsek yanı başımızdaki trajedinin, insani krizin boyutlarını biraz daha hissetmek, anlamak mümkün. 

Bu nedenle Şubat ayında yapacağımız toplantımızda, göçü ve mültecilerin yaşadıkları sorunları felsefi, sosyal, etik ve tıbbi açılardan ele alarak birlikte düşünmek ve tartışmak istedik. Göç ve mültecilerin sorunları üzerine uzun süredir çalışan üç değerli konuğumuz olacak bu toplantıda; 

Moderatörümüz Dr. Muhtar Çokar son on yıldır mültecilerin hak ettikleri koruma ve destek hizmetlerine erişimlerinin iyileşmesi için çalışan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın Genel Müdürü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci “Farklılıklarla Birlikte Yaşamak: Ötekileştirme ve Göçmen Karşıtlığı” başlığı ile yapacağı konuşmanın içeriğiyle ilgili olarak şunları söylüyor: İçinde olduğumuz çağ; enformasyon / popülizm / gerçek ötesi-hakikat sonrası / iklim krizi / belirsizlik / korku çağı olarak niteleniyor. Çoğu oldukça olumsuz olan bu nitelemeleri çoğaltabiliriz. Aynı zamanda göç çağı olarak ifade edilen bu çağda her gün sayısız enformasyon ve dezenformasyona maruz kalıyor ve bu bilgi yığınında hakikatin ne olduğunu bulmak için çabalıyoruz. İşte tam da bu ortamın içinde ötekileştirmeyi; ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiğini ve devam ettiğini anlamaya çalışmak çok hayati. Bu sunumda Türkiye’de yapılan iki ayrı saha çalışmasının bulgularından da yararlanılarak, hem ötekileştirme hem de mutlak/ ortak “öteki” olan göçmenlere dair olumsuz algının kökenleri bütün boyutları ile ele alınacaktır.

Dr. Evindar Karabulut göçmenlerin ruh sağlığı üzerine yapacağı konuşmasını şöyle özetliyor: “Göç yalın anlamıyla insanların bireysel ya da kitlesel olarak gerçekleştirdiği coğrafi bir yer değiştirme hareketidir. Ancak bu basit tanım beraberinde pek çok sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve ruhsal sonuçlar barındırır. Zira mevzu bahis olan şu veya bu sebepten ötürü “toprağından”, geçmişinden edilen, varoluşunun cisimleşmiş hali alışkanlıklarından koparılan, bilinmez, tekinsiz bir geleceğe savrulan, geldiği yerde “toprağın sahipleri” tarafından tahammül edilmek için merhamet dilenen, ne geçmişinde ne de geleceğinde huzur bulabilen, her daim eğreti bir “öteki” olma halini ruhunda taşıyan, arafta olma halidir.”

19 Şubat akşamı İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu Sevinc Özgüner toplantı salonunda görüşmek, hem bu can yakıcı insani meseleye, hem de bu bağlamda ve bu vesileyle kendimizin “öteki” ile olan ilişkisine biraz daha derinden bakarak birlikte yapabileceklerimizi de tartışmak üzere bekliyoruz sizleri.

 Sevgi ve saygılarımızla.

İSTANBUL TABİP ODASI

 

“Göç Ve Öteki”

Konuşmacılar: Pınar Uyan Semerci ve Evindar Karabulut

Moderatör: Muhtar Çokar

Tarih: 19 Şubat 2020, Çarşamba

Saat: 19.30

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası, (4. Kat) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

 

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, sosyal politika ve sosyal bilimlerde yöntem olan Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet haklar, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, katılım, vatandaşlık, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında çalışmaktadır. Birçok araştırma projesi yürütmüş olan Uyan Semerci yapabilirlik, göç, göçmenler dair algılar, ötekileştirme, kutuplaşma, popülizm ve çocuğun iyi olma hali alanlarında çok sayıda makale ve kitap yayınlamıştır.

Dr. Evindar Karabulut: 2003 Yılında Ege Üniversitesi’nden mezun oldu, 2010 yılında Dicle Üniversitesinden psikiyatri uzmanlığını aldı, 2010 yılından beri Travma ve Travma sonrası ruhsal rahatsızlıklar ile ilgili psikoterapist ve klinisyen olarak çalışmakta. Suriyeli göçmenlere yönelik ruh sağlığı hizmeti veren International Relief Gaziantep Ruh Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünü 4 yıldır sürdürmekte. https://www.ri.org/reach/middle-east/ 

Dr. Muhtar Çokar: Hekim, tıp etiği alanında uzman. Yirmi beş yıldır İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın üreme sağlığı ve göç alanındaki çalışmalarına destek veriyor. Vakfın aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi ve insan ticaretinin önlenmesi programlarında yer aldı. Son on yıldır mültecilerin hak ettikleri koruma ve destek hizmetlerine erişimlerinin iyileşmesi için çalışıyor. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın Genel Müdürü ve İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi. 

 


Bu HABERİ Paylaş!