Tıp Öğrencileriyle Felsefe Toplantılarının İlki Yapıldı


  • Aralık 23, 2019
  • 564

İstanbul Tabip Odası (İTO) Felsefe etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Tıp Öğrencileriyle Felsefe Toplantıları”nın ilki 19 Aralık  2019, Perşembe akşamı Cağaloğlu Sevinç Özgüner toplantı salonunda tıp ögrencilerinin geniş  katılımıyla yapıldı. 

İTO başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in açılış konuşması ardından başlayan “Hipokrat’ı Yeniden Anımsamak” başlıklı toplantının moderatörlüğünü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Utku Naykı yaptı. Utku Naykı yaptığı konuşmada Hipokratı yeniden anımsama gerekliliğinin nedenlerini bir öğrencinin bakış açısıyla anlattı. Konuşmacılar ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi, duayen hocalardan Prof. Dr. Hasan Yazıcı ile Uşak Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Utku Özmakas oldu.

Prof. Dr. Hasan Yazıcı, "Tıp etiği bağlamında: Alt/Üst Etik” başlıklı konuşmasında kritik düşünmenin önemini, tıp pratiğinde ve bilimsel çalışmalar yanı sıra bulunduğumuz çevrede yaşanan yanlış uygulamalara karşı her birimizin öncelikle bireysel olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemizi, yanlışlıkları ifade etmekte korkak davranmamak gerektiğini kendi yaşamından ve ülkemizden renkli örnekler vererek anlattı: “Alt etik; herkesin doğrusunu bildiği ve yapmaktan kaçındığı, önemli bir bölümünün de yasal suç oluşturduğu davranışların yanlışlığını vurgular. Çocuk istismarı veya onay alınmadan yapılan ilaç deneyleri böyle davranışlar arasında sayılmaktadır. Üst etik ise neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda toplumsal düzlemde görüş birliğine varılamamış durumları ifade etmektedir. Örneğin gereksiz tıp hizmetleri veya yerel etik normlarını evrensel etik normlarının üzerinde tutmayı üst etik sorunları kapsamına alabiliriz. Bir etik karmaşası içinde olan toplumlarda etik/ahlak tartışmalarının odağında, büyük bir kolaycılıkla, alt etik sorunları yer alır.”* sözleriyle  açıklayarak toplumda göz ardı edilen üst etik sorunlarına dikkat çekti.

Uşak Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Utku Özmakas ise Foucaultcu bir perspektiften modern tıp pratiklerinin iktidar ve norm yaratmayla ilişkisi ve Foucault'nun tıp pratiklerine yönelik eleştirisi üzerine yaptığı konuşmada iktidarların tıbbi olmayan şeyleri tıbbileştirerek tıp uygulamalarını kullanabilme tehlikesine, tıbbın nesnel yaklaşımının zaman zaman insanı unutturduğuna dikkat çekti.

Toplantı sonrası özellikle öğrencilerden gelen güzel soru  ve  katkılarla renkli bir tartışma yaşandı, ara verilmeden yaklaşık 2,5 saat süren buluşma yeni  toplantılarda buluşmak dileğiyle sonlandı.

* https://youtu.be/gH7YMl3ZYcQ


Bu HABERİ Paylaş!