Eğitim: Aile Hekimliğinde Laboratuvar Kullanımı


  • Aralık 10, 2019
  • 1182

Değerli meslektaşlarımız,

Aile Hekimleri Komisyonumuz, aile hekimlerinin çalışma yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda mezuniyet sonrası mesleki eğitime, meslektaşlarımızın bilgi- birikimlerine destek, iyi hekimlik değerlerinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirecek.

Şimdilik iki aylık periyodlarla yapılacak eğitimlerin ilki 24 Aralık 2019, Salı günü 18.30’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında “Aile hekimliğinde laboratuvar kullanımı’ konusunda yapılacaktır.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Bilge Atlas Kaplan’ın eğitici olarak katılacağı toplantı ücretsizdir.

Birinci basamakta çalışan bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI

AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU

 

AİLE HEKİMLİĞİNDE LABORATUVAR KULLANIMI

Tarih: 24 Aralık 2019, Salı 

Saat: 18.30

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası 4. kat toplantı salonu

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Bilge Atlas Kaplan

• Hangi durumda, nasıl bir laboratuvar tetkiki?

• Laboratuvar tetkik sonuçlarını yorumlarken nelere dikkat etmeliyiz?

• Laboratuvar tetkik sonuçlarının güvenirliği nedir?

 


Bu HABERİ Paylaş!