Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi’nde İstanbul Tabip Odası


  • Aralık 05, 2019
  • 579

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen EEMKON (Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi) 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi Toplantı salonlarında gerçekleştirildi.

Kongre açılış konuşmacıları arasında İstanbul Tabip odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da yer aldı. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu konuşmasında; hastanelerde tetkik ve tanıya yardımcı birçok tıbbi cihazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte tıbbi uygulamalarda elektrik elektronik mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarının giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı. Ülkemizde sağlığı ticarileştiren politika ve uygulamalar sonucu MR, tomografi gibi tetkiklerin sayısında büyük artış olduğunu hatırlattı ve temel tanı araçları olan doğru anamnez, doğru fiziki muayenenin atlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ile ortak alanlarda işbirliği içinde çalışmayı önemsediklerini belirtti. 

Kongrenin düzenleme kurulunda ise odamızı Dr. Mustafa Sülkü temsil etti. 1 yılı aşkın bir hazırlık süreci sonrası 7 sempozyum kapsamında 59 oturumun gerçekleştirildiği, yurtiçi ve yurtdışından konuşmacıların katıldığı kongrede odamız; Kent ve Elektrik Sempozyumu kapsamında “İşçi Sağlığı ve Güvenliği”,  Biyomedikal Sempozyumu kapsamında ise  “Şehir Hastanelerinde Biyomedikal Yönetimi Ve Yaşanan Tecrübeler” oturumlarında yer aldı. Yapılan toplantılarda enerji politikalarından, akıllı binalara, nükleer enerjiden, elektromanyetik kirliliğe, teknolojinin yaygın kullanımının sağlık etkilerine, nörobilim ve sinaptik haberleşme gibi konular tüm yönleriyle ele alındı.

“İşçi Sağlığı ve Güvenliği” toplantısında oturum başkanlığını Dr. Mustafa Sülkü yaptı, İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Özcan Baripoğlu da elektrik mühendisliği alanındaki işçi sağlığı ve işgüvenliği konusunda bir konuşma yaptı.

“Şehir Hastanelerinde Biyomedikal Yönetimi Ve Yaşanan Tecrübeler” oturumuna ise İTO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu konuşmacı olarak katıldı.


Bu HABERİ Paylaş!