Tıp Öğrencileriyle Felsefe: “Hipokrat'ı Yeniden Anımsamak”


  • Kasım 29, 2019
  • 665

Sevgili Felsefe Dostları, 

Sizlerin ilgi ve desteğiyle İstanbul Tabip Odası (İTO) Felsefe etkinliklerinin 45’incisini geride bırakırken 46. toplantımızı Cerrahpasa Tıp Fakültesi'nden bir grup öğrencinin önerisiyle, geleceğin doktorlarının ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde onlarla birlikte düzenledik. “Tıp Öğrencileriyle Felsefe Toplantıları”nı bilim felsefesi ve epistemoloji ağırlıklı bir program çerçevesinde diğer tıp fakültesi öğrencilerinin de katılımıyla devam ettirmeyi, doktor adaylarını hocalarıyla, deneyimli meslektaşlarıyla, felsefeyle ve felsefecilerle buluşturmayı hedefliyoruz. 

Bu çerçevede düzenleyeceğimiz toplantılarımızın ilkinde panelistlerimizden İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Yazıcı, “Tıp etiği bağlamında: Alt/Üst Etik” olarak belirlediği konuşmasının içeriğini şöyle özetliyor; “Tarihsel olarak etik (ahlak), birey haklarının insan aklının en üst değer olduğu bir dünya görüşü bağlamında gelişmiş ve gelişmektedir. Tıp etiği (ahlakı) de aynı çerçevede düşünülmeli, değerlendirilmelidir.”

Uşak Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Utku Özmakas ise “Modern Tıp ve İktidar” başlığıyla Foucaultcu bir perspektiften modern tıp pratiklerinin iktidar ve norm yaratmayla ilişkisi ve Foucault'nun tıp pratiklerine yönelik eleştirisi üzerine bir konuşma yapacak. 

Hipokrat yemini, mesleki uygulamalarımızda hastaya zarar  vermemek (=nonmalifecence) “önce zarar verme”, hastanın sağlığının yararına girişimlerde bulunmak (=beneficence), hasta özerkliği (=otonomi) ve sağlık ve hekim hizmetlerinde insanca bir uygulama ve dağılım (adalet ) diye özetleyebileceğimiz dört temel değer çerçevesinde buluşturur tüm hekimleri.* Bu temel değerler günümüzde biyoteknoloji ve bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerden, değişen toplumsal normlardan nasıl etkileniyor? Tıpta tanı ve tedavi olanakları artarken hasta-hekim ilişkileri bundan nasıl etkileniyor? Yaşadığımız bu hızlı değişim ve dönüşüm döneminde bizim hasta veya hekim olarak yapabileceklerimiz, mümkün eylem alanlarımız neler? 

Genç meslektaş adaylarımız ile birlikte sorularımızı çoğaltmak, yapabileceklerimiz ve yapılabilecekler üzerine düşünmek, tartışmak için hepinizi 19 Aralık 2019, Perşembe akşamı bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası

 

*Prof. Dr. Hasan Yazıcı; Ahlak Yönünden Hekim Sorumluluğu-14 Mart 1996/Cumhuriyet Gazetesi, ...Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi... , Milliyet yayınları, 1998.

“Hipokrat'ı Yeniden Anımsamak” 

 Tıp Öğrencileriyle Felsefe

 

Konuşmacılar: Hasan Yazıcı ve Utku Özmakas

Moderatör: Utku Nayki

 

19 Aralık 2019, Perşembe 

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu

 

Prof. Dr. Hasan Yazıcı: 1945 yılında İstanbul’da doğmuş, 1963’de Robert Kolej (lise), 1969’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1969-74 yılları arasında ABD’de iç hastalıkları ve romatolojide uzmanlaşmıştır. 1977’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Romatoloji Bilim Dalı’nı kurup 2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nden emekli olmuştur. Halen Academic Hospital’da (İstanbul) serbest hekimlik yapmaktadır.

Ana araştırma alanları Behçet sendromu, klinik araştırma metodolojisi ve bilim etiğidir. Çok sayıda özgün yayın, derleme, temel ders kitaplarına katkı ve başyazısı vardır. Behçet sendromu konusunda uluslararası düzeyde en yüksek sayıda atıf almış araştırıcıdır. Bir çok bilim ve meslek ödülü almış, bilimsel dergi editörlüğünde bulunmuş ve yurt içi ve dışı bilim/meslek derneklerine üye ve başkan seçilmiştir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) eski üyesi, Bilim Akademisi (Türkiye) ve Avrupa Bilimler Akademisi üyesidir. 2011’de Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) Master ünvanını, 2012’de de Avrupa Romatizmayla Savaş Ligi (EULAR) Üstün Hizmet Ödülünü almış, TÜBA Bilim Ahlakı Komitesi ve İÜ Etik Kurulu kurucu başkanlıklarını yapmıştır. 

Dr.Utku Özmakas: 1986, Bergama doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Yazarları arasında Frantz Fanon, Terry Eagleton, Thomas Lemke, Jacques Rancière, Stuart Hall, John Holloway ve Simon Critchley gibi düşünürlerin de bulunduğu yirmiden fazla kitabı çevirdi. Halen Uşak Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapmaktadır. Kitapları: Şiirimizde Milenyum Kuşağı (Pan, 2008), Şiir İçin Paralaks (160. Kilometre, 2013), Biyopolitika: İktidar ve Direniş (İletişim, 2018) ve Prens: Machiavelli'nin Muazzam Muamması (İletişim, 2019).

Utku Nayki: 2015 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı. 2017-2018 yıllarında fakültesinin Psikiyatri Kulübü'nde başkanlık yaptı. Şu an Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine 5. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir.


Bu HABERİ Paylaş!