Felsefe Toplantısı 43 - Felsefede ve Bilimde Delilik


  • Mayıs 10, 2019
  • 835

Değerli Felsefe Dostları,

Dünyada hemen her uzmanlık alanında ve bilim dalında geometrik olarak artan bilgiyle bütüncül bir kavrayış edinebilmek ve diyalektik bir sıçrama gerçekleştirebilmek için disiplinler arasılık giderek daha fazla önem kazanıyor, felsefeciler doğa bilimleriyle, doğa bilimciler de felsefeyle her zamankinden daha çok ilgileniyor ya da ilgilenmek zorunda kalıyor. Biz de bu nedenle 2019 yılından itibaren iki alanı da yalnızca günümüzde değil yüzlerce yıldır ilgilendiren konuları, felsefe ve bilim alanlarından değerli konuklarla birlikte ele alıp, tartışmaya karar verdik, hatırlayacağınız gibi bu çerçevede üç toplantı yaptık ve Zaman, Gerçeklik, Nedensellik konularını ele aldık. 

Mayıs ayında özellikle hastalık, bilimsel bilgi ve "hasta"-hekim ilişkisi bağlamında tıp doktorlarını, iktidar ve bilim felsefesi çerçevesinde felsefecileri çok ilgilendiren bir kavramı ele alacağız; "Delilik". Konuşmacılarımız kendi alanlarında çok özel ve değerli, sizlerin de yakından tanıdığı iki isim; Ferda Keskin ve Saffet Murat Tura. 

22 Mayıs 2019, Çarşamba akşamı İstanbul Tabip Odası (İTO) Cağaloğlu Merkez binasında yapacağımız bu toplantıyı kaçırmamanızı diliyoruz.

Ferda Keskin konuşmasını şöyle özetliyor; "Bu konuşmada Foucault’nun psikiyatriye yaklaşımının geleneksel kavramlardan bağımsız yeni bir analiz getirdiği ve bu analizin kendi kavramsal çerçevesini kurduğu tartışılacaktır. Bu bağlamda psikiyatri pratiği ile onunla paralel olarak işleyen kurumların tarihsel olarak kurulmasında üç ana eksen olduğu vurgulanacaktır. Bu eksenler sırasıyla psikiyatri söylemi, yani psikiyatrik “bilgi”; psikiyatrik kurumlar, yani psikiyatrik “iktidar” ve psikiyatrik öznellik olarak şekillenmektedir. Foucault’nun psikiyatri üzerine çalışmaları da (a) bu eksenlerin her birinin spesifik bir tarihsel analizini, (b) bu eksenleri bir araya getirerek “akıl hastalığı” deneyimini kuran birleştirici bir tarihsel analizi ve (c) psikiyatrinin eleştirel bir analizini içermektedir. Dolayısıyla Foucault’nun analizinin psikiyatrinin içsel bir tarihi ile dışsal bir tarihini bir araya getirdiği savunulacaktır."

Saffet Murat Tura ise; “Şüphesiz Foucault, Althusser'in ideoloji kavramını çok ileriye taşımış bir filozof. AncakFoucault'nun psikiyatri tarihine getirdiği yorumun abartılı olduğunu düşünüyorum. Önce soyutlama düzeyinde de olsa bir ideolojik pratik, yani bir iktidar söylemi ve pratiği olarak psikiyatriyle, uygulamalı biyolojik bir bilim olarak psikiyatrinin ortaya koyduğu bilgiyi ayırt etmek gerek. Bir tıp disiplini olarak psikiyatri kendi iç dinamiklerine, kendi iç tarihine sahiptir. "Deliliğin" tıbbın konusu haline gelmesi, bir tür hastalık olarak düşünülmesi ve ele alınması geniş ölçüde psikiyatrinin bir bilim olarak kurulmasıyla ilişkilidir ve bu süreçte psikiyatri dışı sosyal-politik-ideolojik süreçlerin rolünü abartmamak, gerçekçi bir çizgide değerlendirmek gerekir. Bu nedenle Foucault'dan hareketle psikiyatrik bilgiyi eleştirmenin yeterli dayanakları olmadığını düşünüyorum.” diyerek konuşmasının çerçevesini belirliyor.

22 Mayıs akşamı görüşebilmek ve hekimlik pratiği kadar tıp/bilim felsefesiyle de yakın ilgisi olan bu konuyu birlikte tartışabilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası

 

 

Felsefe Toplantısı 43

Felsefede ve Bilimde "Delilik"

Konuşmacılar: Ferda Keskin ve Saffet Murat Tura

Moderatör: Demet Parlar

Tarih: 22 Mayıs 2019, Çarşamba

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası

 

Ferda Keskin: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden Lisans, Columbia University Felsefe Bölümü'nden Master ve Doktora derecelerini aldı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğretim üyesi olan Keskin, aynı zamanda kurucusu olduğu Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nın direktörlüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları: Michel Foucault, Etik, Toplum ve Siyaset Felsefesi, Toplum Bilimleri Felsefesi, Edebiyat ve Felsefe.

Saffet Murat Tura: 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre fizyoloji üzerine çalıştıktan sonra 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde psikiyatri uzmanlığını tamamladı. Analitik yönelimli psikoterapi üzerine çalışmalar yaptı. 1993 yılında İmago Psikoterapi Merkezi'ni kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefe ve politika konularında yazıları yayımlandı. Tura'nın "Freud'dan Lacan'a Psikanaliz”, "Günümüzde Psikoterapi”, "Şeyh ve Arzu”, “Histerik Bilinç”, "Madde ve Mana” "Beynin Gölgeleri” ve “Zor Problem;Bilinç” adlı kitapları bulunmaktadır.

Demet Parlar: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptı. Şu anda özel sektörde çalışmakta. 2015 yılından bu yana İstanbul Tabip Odası Felsefe toplantılarını düzenliyor.


Bu HABERİ Paylaş!