17 Nisan Etkinlikleriyle İlgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimliklere Yazı Gönderdik

Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 günü ameliyattan çıkıp servisine geldiğinde vahşice bıçaklanarak öldürülüşünün üzerinden 7 yıl geçti.

Her yıl olduğu gibi 2019’da da sevgili meslektaşımızı anmak, unutturmamak ve “Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkartılsın” talebiyle tüm sağlık kurumlarında anma törenleri gerçekleştireceğiz.

Konuyla ilgili olarak kolaylaştırıcı olunması, etkinlik duyurularının meslektaşlarımıza yapılması talepleriyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve hastane başhekimliklerine yazı gönderdik. Gönderilen yazılarda; konunun mesleğimiz ve tüm meslektaşlarımız açısından taşıdığı hassasiyet gözetilerek İstanbul’daki sağlık kurumlarında sabah saatlerinde yapacağımız saygı duruşu, anma törenlerinin bütün çalışanlara duyurulması ve gerçekleştirilmesi konusunda kurum yöneticilerinin meslektaşlarımıza ve diğer sağlık çalışanlarına yardımcı olmasının sağlanması konusunda anlayış ve desteklerinin beklendiği ifade edildi.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazı için tıklayınız.

Başhekimliklere gönderilen yazı için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası