İstanbul Tabip Odası’nın tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik Bilimsel Araştırma Kursu 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi

İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu ile Çevre ve Halk Sağlığı Kolu’nun ortak etkinliği olarak yapılan kursta, bilimsel araştırmaların basamakları, araştırma yöntem ve teknikleri, veri toplama, bilimsel araştırma etiği gibi konular ele alındı.  İlk modül olarak, bilimsel araştırma planlamasına yoğunlaşan bu kursun ikinci modülünde “Temel İstatistik Kursu” yapılması planlanıyor.

Kursun açılış konuşmasını yapan ve katılımcıları selamlayan İTO Sekreteri Dr. Osman Öztürk, eğitimlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Bilimsel araştırmalar ve tez süreçleri  uzmanlık eğitiminin önemli bir parçası olmasına karşın,  asistan hekimler için iş yüklerinin çok fazla olması nedeniyle sıkıntılı bir sürece dönüşüyor. Tabip Odası olarak, asistan hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yürüttüğümüz mücadelenin yanında, genç hekim arkadaşlarımızın tez süreçlerine katkısı olacağını düşündüğümüz böylesi kurslarla onları desteklemeye de gayret gösteriyoruz.  Bu amaçla geçtiğimiz Ekim ayında başladığımız Tıp İngilizcesi kurslarımıza yoğun ilgi devam ediyor. Katılımcıların uluslararası düzeyde bilimsel yazını ve sunumları rahatlıkla takip edebilmesi ve aynı rahatlıkla katkıda bulunabilmelerini arzuluyoruz.  Kurs katılımcılarından gelen geri bildirimler de bunu destekler yönde.” 

Bilimsel Araştırmalar Kursumuzun hazırlıkları devam eden ikinci modülü, “Temel İstatistik Kursu”nun tarihi ve şartları önümüzdeki günlerde web sayfamızdan üyelerimize duyurulacak.