SSGSS'YE KARŞI BİRLEŞİK MÜCADELE


  • Ağustos 20, 2010
  • 1736

 

Çocuklarımızın geleceği
vesayet altına alınıyor…

Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) bileşenleri, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek olan Genel Sağlık Sigortası’na yönelik bir dizi etkinlik yaptı. 24 Eylül’de İstanbul, Aksaray’da toplanan çalışanlara ve emeklilere ilişkin pek çok federasyon, sendika ve meslek odasının yöneticileri ve üyeleri ellerinde dövizlerle Unkapanı’ndaki SGK önüne gelerek, önümüzdeki günlerin zor ve mücadele dolu geçeceğini slogan atarak haykırdılar.
ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Gencay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren ile ilgili konferasyonlara bağlı pek çok sendika başkanıyla Türk-İş Bölge yöneticilerinin katıldığı yürüyüş ve basın açıklaması için ilk sözü KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen 8 No.lu Şube Başkanı Hatun İltemir özetle şöyle dedi: “AKP  Hükümeti’nin sermaye sınıfının talebi ve IMF’nin talimatıyla hazırladığı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu TBMM’de 2006 Mayıs sonunda yasalaşmış; ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı nedeniyle yürürlüğe girememişti. Daha sonra yapılan değişiklikler bu nisanda Meclis’den geçti. Böylece çocuklarımızın geleceği ipotek altına alınmış oldu. Bu çerçevede yapılan düzenleme de Ekim başında yürürlüğe giriyor. Artık emeklilik yaşı 65’e, prim gün sayısı da 7200’e çıkmıştır. Emekli olunması olanaksız hale gelmiştir. Emekli maaşı bağlan oranı ve güncelleme katsayısını düşürerek emekli aylıklarını bugüne göre yüzde 23-33 arası oranlarda düşürülecektir. Su sistem sigortalıların duş eşlerinin maaşlarına bile göz dikmiştir”…
Sözcü Hatun İltemir’in konuyu kamuoyunun gündeminden düşürmemeleri gerektiğini söylediği konuşmasında hak gasplarından da tek tek söz ederek mücadele birliğine vurgu yaptı. Kapanış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu yaptı ve bütün emek örgütlerinin durumun vehametinin farkında olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ve önümüzdeki sürecin birlik ve mücadele günleri olduğunu söyledi.
Düzenlenen etkinliği emek örgütleri ve meslek odalarının yanı sıra partilerde katıldı.                                          


Bu HABERİ Paylaş!