Sağlık Emekçilerinin Güvencesizleştirilmesi ve Emek Mücadelesi Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) İnsan Hakları Komisyonu , Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri tarafından düzenlenen “Sağlık Emekçilerinin Güvencesizleştirilmesi ve Emek Mücadelesi” paneli 25 Ocak 2019 tarihinde Cağaloğlu binamızda gerçekleştirildi.  

Genç sağlık emekçilerinin yoğun katılımıyla yapılan panelde konuşmacı Menderes Tutuş, sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesi ve emek mücadelesi üzerine tarihsel ve kuramsal aktarımlar yaptı. Toplumun artık proletarya toplumuna evrildiğini, emek mücadelesini bu eksende ortaklaştırmak gerektiğini belirtti. Çalışma Hakkı kavramının; İstihdam Hakkı olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Sadece işten edilme değil; iş koşullarının kendisinin de sömürü sürecinin doğrudan yansıması olduğunun altını çizdi. Var olan çalışma koşullarının, Çalışma Hakkı kavramı zemininde tartışılması gerekliliğini ortaya koydu. 

Panel sonrasında katılımcılar;

Torba Yasa’nın 5. Maddesiyle getirilen çalışma hakkına yönelik kısıtlamalar, 

Geçmiş deneyimlerimiz 

Emek mücadelesini harekete geçiren dinamikler

Uzun ve kısa vadeli hedeflerimiz başlıklarının ele alındığı bir forum gerçekleştirdiler.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası