“Kriz, Sağlık, Strateji” başlıklı Kış Okulu gerçekleştirildi

Krizi, sağlığa etkilerini, sağlıkta dönüşüm programının geldiği aşamayı konuşmak; önümüzdeki döneme ilişkin stratejimizi tartışmak amacıyla İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu tarafından 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde “Kriz, Sağlık, Strateji” başlıklı bir Kış Okulu gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Denizli, Çanakkale illerinden gelen 44 Kişinin katılımı ile Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen Kış Okulunda 11 Panel düzenlendi. Panellerde Dünya'da ve Türkiye'de kriz, sağlığın ekonomi politiği, sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm, sosyal politikalar, sağlığın sosyal belirleyicileri, kent, emeğin durumu, güvencesizleştirme, mücadele dinamikleri, Türk Tabipleri Birliği ve sağlık hakkı mücadelesi başlıklarında sunumlar yapıldı.

Son gün Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk'ün konuşmaları sonrasında önümüzdeki döneme ilişkin örgütlenme ve mücadele dinamiklerinin tartışıldığı Strateji başlıklı Forum gerçekleştirildi. Kış Okulu bütün oturumlar sonrasında katılımcıların soru ve katkılarını iletmeleri ile oldukça verimli geçti.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası