Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi Gerçekleştirildi


  • Aralık 28, 2018
  • 859

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından düzenlenen Olağandığı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi Kursu 21-23 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kursun açılışında eğitim ekibi adına konuşan Dr. Kevser Vatansever, TTB’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri bu eğitim programını ilk kez 1993’te yaptığını, o zamandan beri otuzdan fazla kurs yapıldığını ve 800 civarında hekimin bu kurslara katıldığını belirtti.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez, İstanbul ve bölgesinde olası bir afet durumuna ilişkin hazırlık içinde olduklarını, bu kursun da bu kapsamda yapıldığını belirtti.

Kursta, TTB’nin ODSH Eğiticileri yer aldı. Kursun  kapsamında, olağan dışı durumlara hazırlıklı olma, olağandışı durum sonrası sağlık durum değerlendirmesi, risk gruplarının değerlendirilmesi, gıda, beslenme ve yardımların organizasyonu, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların yönetimi, çevre sağlığının değerlendirilmesi ve geçici yerleşim alanlarının organizasyonu, ruhsal travma ve son olarak olağandışı durumlarda etik konular işlendi. Üç gün süren kursa 24 hekim katıldı.


Bu Haberi Paylaş!