Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yanındayız


  • Aralık 24, 2018
  • 512

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı, İstanbul Tabip Odası (İTO) eski Genel Sekreteri, adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı açıklamanın imzacılarından biri olarak, Terörle Mücadele Kanunu’nun propaganda suçunu düzenleyen 7/2. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi büyük tepkiyle karşılandı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul Tabip Odası, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum, Çağdaş Hukukçular Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Uluslararası Af Örgütü 24 Aralık 2018, Pazartesi günü 13.00’da İTO Cağaloğlu binasında ortak bir basın toplantısı düzenleyerek verilen cezayı protesto etti.

Basın toplantısına; İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, TİHV adına Dr. Ümit Biçer, Çağdaş Hukukçular Derneği adına Av. Gökmen Yeşil, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına Av. Rengin Ergül, Uluslararası Af Örgütü adına Ruhat Sena Akşener, Özgürlükçü Hukukçular Platformu adına Av. Veysi Eski ile Dr. Şebnem Korur Fincancı katıldı.

Yapılan açıklamada; “Tüm yaşamını bilime, öğrencilerine, ülkemizde ve dünyada işkencenin önlenmesi ve insan hakları ihlallerinin son bulmasına adayan başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen bu ceza sadece düşünce ve ifade özgürlüğünün ağır bir ihlali değil aynı zamanda kaygı verici bir şekilde insan hakları savunuculuğuna yönelik büyük bir saldırıdır.

Devam eden davalar hızla karara bağlanırken Prof. Dr. Gençay Gürsoy’dan sonra Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya bugüne kadar görülen barış akademisyenlerinin davaları içinde en yüksek ceza verilmiştir. Bunun gerekçesi ise mahkemenin hükmünde de ifade olunduğu gibi, imza attığı bildirinin yanı sıra ağır insan haklarına ihlallerine ilişkin olarak basına verdiği röportajlar ve hazırladığı raporlar, yani aslında ısrarla sürdürmüş olduğu insan hakları savunuculuğu faaliyetleridir.

Ancak her şeye karşın, hakikatin gücüne ve adalete dair olan inancımızı koruyarak insan hakları savunuculuğunu, hak savunuculuğunu, kararlılık ve ısrar ile sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu nedenle bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyoruz ki, sadece ve sadece hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu görünür kılmak için zorbalığa direnen vicdanın sesi, insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz! Şebnem Korur Fincancı’nın Yanındayız!” denildi.

 

Basın metni için tıklayınız.

 

skf_01

skf_02

skf_03-1

skf_04

skf_05

skf_06

skf_07

skf_08

skf_09

 

 


Bu Haberi Paylaş!