7. İstanbul Tabip Odası Kış Okulu

Değerli Meslektaşlarımız,

Yaşanan ekonomik krizin derinleşeceğine dair verilerin biriktiği şu günlerde, krizi, sağlığa etkilerini, sağlıkta dönüşüm programının geldiği aşamayı konuşmak; önümüzdeki döneme ilişkin strateji tartışmasını başlatmak üzere İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu tarafından  4-6 Ocak 2019 tarihlerinde “Kriz, Sağlık, Strateji” başlıklı bir kış okulu gerçekleştirilecektir.

Katılımınızı bekliyoruz.

Program İçin TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası