Panel: Çalışma Hakkı ve Hekimler


  • Kasım 08, 2018
  • 1029

Sayın Meslektaşımız,

10 Aralık 2018, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul ve ilan edilişinin 70. yıldönümü çerçevesinde İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından 11 Aralık 2018 salı günü, saat 19.00’da “Çalışma Hakkı ve Hekimler” başlıklı panel gerçekleştirilecektir.

Çalışma hakkı, herkesin arzu ettiği bir iş ve insan onurunu koruyacak bir gelir ile yaşamını güvence altına alan bir temel insan hakkıdır.

İstihdam edilmeyi isteme hakkı, özgürce iş seçme hakkı, feshe karşı korunma hakkı, sendika özgürlüğü ve hakkının tartışılacağı bu panelde hekimlerin kamu görevinden ihraçları, atamaların güvenlik soruşturmaları ile engellenmesi, süreli ya da süresiz mesleğinde çalışma hakkının ihlali konuları ele alınacaktır.

İnsan haklarının tüm insanlık için korunup geliştirilmesi umuduyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günümüzü kutlar panelimize katkı ve katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası

İnsan Hakları Komisyonu


Bu Haberi Paylaş!